І група з електробезпеки

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Показником фахового рівня знань працівника під час виконання електротехнічних робіт є група з електробезпеки. Дізнайтеся, які вимоги встановлені у законодавстві до присвоєння І групи з електробезпеки.

Суб’єкти господарювання мають забезпечити проведення організаційно-технічних заходів щодо захисту своїх працівників від ураження електричним струмом під час експлуатації електроустановок.

Рівень знань із електробезпеки визначає кваліфікаційна група працівника. Вона є індивідуальним дозволом для проведення робіт з обслуговування електроустановок.

Нормативна база

Існує 5 кваліфікаційних груп з електробезпеки, порядок присвоєння яких визначено у Правилах безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 09.01.1998 № 4 (НПАОП 40.1-1.21-98; далі — ПБЕЕС), та Правилах технічної експлуатації електроустановок споживачів (наказ Міненерговуглепрому України від 13.02.2012 № 91 (далі — ПТЕЕС).

Персонал, що експлуатує і обслуговує електроустановки або за специфікою роботи має контакт з ними, поділяється на 3 групи:

  1. Електротехнічні працівники — особи, посада або професія яких пов’язана з обслуговуванням електроустановок, котрі склали іспит з правил безпеки під час їх експлуатації. Працівники повинні мати групу з електробезпеки не нижче IІI, їм видається посвідчення про перевірку знань за встановленою формою.
  2. Працівники, посада або професія яких пов’язана з експлуатацією електротехнічної частини виробничого обладнання, обов’язки котрих не стосуються обслуговування його електроприводу, називаються електротехнологічними працівниками. Вони повинні мати групу з електробезпеки не нижче ІІ. Їм також видається відповідне посвідчення після здачі іспиту.
  3. Неелектротехнічний персонал — це працівники, які залучаються до окремих робіт в електроустановках, а також особи, які за специфікою роботи можуть мати небезпечний контакт з електрообладнанням.

Чи мають офісні працівники проходити повторне навчання на І групу з електробезпеки

Присвоєння І групи з електробезпеки

Згідно з пп. 2.1.3 ПБЕЕС для одержання І групи, незалежно від посади і фаху, необхідно пройти інструктаж з електробезпеки під час роботи в конкретній електроустановці з оформленням у Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

Інструктаж має проводити особа, відповідальна за електрогосподарство, або, за її письмовим розпорядженням, — особа зі складу електротехнічних працівників з групою електробезпеки III.

Наявність мінімального стажу роботи в електроустановках і видання посвідчень з електробезпеки працівникам з групою І не вимагаються.

Для окремих видів робіт (професій) ПБЕЕС та НПАОП 92.7-1.01-06 передбачають наявність у працівників І групи з електробезпеки. Зокрема, йдеться про робітників, які:

  • залучаються до проведення робіт у складі бригади за нарядом-допуском. При цьому до складу бригади з розрахунку на кожного її члена з групою III допускається включати одного працівника з групою I, але загальна кількість членів бригади з групою I має бути не більше ніж дві особи (п. 3.4.2 ПБЕЕС);
  • здійснюють піднімання членів бригади на опору повітряної лінії електропередачі для виконання робіт не вище З м від поверхні землі (до ніг працівника) (пп. 6.1.3 ПБЕЕС);
  • виконують роботи з ручним електрифікованим інструментом II і III класу. Однак працівники, допущені до роботи з електроінструментом, повинні спочатку пройти навчання і перевірку знань щодо безпечного виконання робіт із застосуванням електроінструменту (пп. 6.7.6 ПБЕЕС).

Також присвоєння першої групи з електробезпеки передбачене для стропальників (пп. 6.9.8 ПБЕЕС) та контролерів атракціонів (пп. 10.4.10 Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки, затверджених наказом МНС України від 01.03.2006 № 110; НПАОП 92.7-1.01-06).

Отже, 1 група з електробезпеки присвоюється працівникам, які можуть залучатись до одноразових робіт в електроустановках (в якості допоміжного персоналу) під наглядом електротехнічного персоналу, та на роботах, де може виникнути небезпека ураження електрострумом від електроустановок, що перебувають під напругою.

У таких випадках керівник підприємства за пропозицією особи, відповідальної за електрогосподарство, та спеціаліста з охорони праці визначає перелік робіт (професій) неелектротехнічного персоналу, для якого потрібно проводити інструктаж з електробезпеки щоб отримати І групу.

Щодо порядку оформлення І групи з електробезпеки — однозначних вимог у законодавстві нема.

Як уже зазначалося, згідно з п. 2.1.3 ПБЕЕС для одержання першої групи достатньо проведення інструктажу з електробезпеки, який оформляється в Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці. Форма журналу встановлена Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, яке затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15 (додаток 6 до НПАОП 0.00-4.12-05).зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді