Акт службового розслідування порушень вимог безпеки

Автор
спеціаліст із питань охорони праці та цивільного захисту, Київ
Після того, як комісія зі службового розслідування встановила причини, винних осіб і зміст порушень, вона складає акт службового розслідування. Скачайте Акт службового розслідування: зразок, розроблений експертом

Акт службового розслідування зразок

Якщо порушення вимог безпеки на виробництві спричинило негативні наслідки, наприклад матеріальні збитки, та/або потенційно могло призвести до травмування працівника, керівник підприємства може ініціювати службове розслідування цього інциденту.

За результатами такого розслідування складають низку документів, зокрема: План превентивних заходів щодо запобігання порушенням вимог безпеки, Перелік матеріалів службового розслідування інциденту, а також Акт службового розслідування порушень вимог безпеки.

Детальніше про те, як оформити Акт службового розслідування, що в ньому прописати та як його затвердити — далі.

Нормативне регулювання

Процедура проведення службового розслідування порушень вимог безпеки не визначена у законодавстві. Однак за потреби можна керуватися Порядком проведення службового розслідування, затвердженим постановою КМУ від 13.06.2000 № 950 (далі — Порядок). Він визначає процедуру проведення службового розслідування стосовно осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції».

Після того як керівник підприємства ухвалив рішення про проведення службового розслідування, він створює комісію зі службового розслідування. Ця комісія має встановити причини, винних осіб і зміст порушень. Після цього вона складає Акт службового розслідування.

Акт службового розслідування на підприємстві зразок

Акт службового розслідування порушень вимог безпеки

Завантажити повний зразок

Порядок оформлення та затвердження Акта службового розслідування комісією

В акті службового розслідування зазначаються:

  • склад комісії, яка провела службове розслідування;
  • обставини, які стали підставою для проведення службового розслідування, ім’я та прізвище, найменування посади особи, стосовно якої проведено службове розслідування (якщо службове розслідування проводилося стосовно особи);
  • пояснення щодо предмета службового розслідування;
  • висновки службового розслідування, причини та умови, що призвели до порушення, заходи, вжиті або запропоновані до його усунення, чи обставини, що знімають з особи, стосовно якої проведено службове розслідування, безпідставні звинувачення або підозру;
  • обґрунтовані пропозиції про усунення виявлених порушень та притягнення (за наявності підстав) винних осіб до відповідальності згідно із законом.

Володимир Дрозд експерт Експертус Охорона праці, Європейського співтовариства з ОП
Як правильно оформити та в якому вигляді зберігати в матеріалах розслідування нещасного випадку відеофрагмент моменту його настання?

Під час визначення виду дисциплінарного стягнення комісія з проведення службового розслідування повинна враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку та заподіяну шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і попередню роботу особи, стосовно якої проведено службове розслідування.

Члени комісії з проведення службового розслідування мають право викласти письмово свою окрему думку, яка додається до акта.

Голова комісії з проведення службового розслідування та інші члени підписують Акт службового розслідування і подають його на затвердження керівнику підприємства.

Акт службового розслідування разом із Планом превентивних заходів за результатами розслідування можна затвердити наказом про результати службового розслідування порушення вимог безпеки. Розробити його — також обов'язок комісії з розслідування.

Акт службового розслідування з відповідними документами зберігається в органі, який проводив службове розслідування.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді