Посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці: порядок видачі, строк дії

UA RU
Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Особам, які успішно пройшли перевірку знань з охорони праці, видають посвідчення про перевірку знань з питань ОП. Який порядок отримання такого посвідчення, чи встановлено законодавством строк дії посвідчення з охорони праці та які відомості зазначають у цьому документі — дізнайтеся зі статті.

Зразок заповнення посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці

Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15 (далі — Типове положення), скеровує, що під час прийняття на роботу і в процесі роботи працівники мають проходити навчання та перевірку знань з питань охорони праці. Особам, які під час перевірки знань з охорони праці виявили задовільні результати, видається посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці.

Де пройти навчання спеціалісту з охорони праці

Порядок видачі посвідчення з охорони праці

Беручи за основу Типове положення та враховуючи специфіку виробництва і вимоги НПАОП, на підприємстві розробляють і затверджують положення про навчання з питань охорони праці та складають план-графік його проведення.

Типовим положення передбачені такі форми перевірки знань з охорони праці, як тестування, залік або іспит.

Особи, які мають задовільні результати перевірки, отримують посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці. У посвідченні зазначають посаду, місце роботи працівника чи посадової особи та перелік основних нормативно-правових актів з охорони праці й безпечного виконання конкретних видів робіт, в обсязі яких працівник пройшов перевірку знань. Цей перелік нормативно-правових актів з охорони праці складають для конкретного підприємства, яке є замовником навчання.

Посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці: порядок видачі, строк дії Зверніть увагу!

Питання щодо необхідності видачі посвідчень про перевірку знань з питань охорони праці на підприємстві або необхідності працівникам мати їх при собі під час виконання трудових обов’язків вирішується роботодавцем.

Якщо працівники проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці на своєму підприємстві, видавати посвідчення в обов’язковому порядку потрібно лише тим, хто виконує роботи підвищеної небезпеки.

Навчання у Вищій школі Охорони праці

Спеціально для фахівців з охорони праці, які прагнуть поглиблювати свої знання у сфері охорони праці, створено Вищу школу Охорони праці. У ній навчання інженера з охорони праці відбувається в онлайн-форматі. Тому вчитися можна 24 години на добу 7 днів на тиждень.

Спершу ви обираєте та оплачуєте програму, розроблену провідними експертами у галузі охорони праці. Будьте певні, що ви отримаєте лише актуальну інформацію, адже наші фахівці постійно тримають руку на пульсі законодавчих змін і за потреби оперативно оновлюють програму.

Обирайте зручний для вас час та опановуйте навчальні матеріали. Навчання відбувається у форматі:

  • уроків, які містять інтерактивні елементи (активні посилання на чинні нормативні документи) та відеодоповнень до уроків;
  • практикумів, ситуацій, алгоритмів, поточних тестів та підсумкового тестування.

Навчання у Школі розраховане на два календарних місяці. Програму потрібно пройти від початку і до кінця та завершити тестуванням за розділами і підсумковим тестом.

Після закінчення навчання в школі ви отримаєте:

  • офіційний сертифікат про підвищення професійних компетентностей (кваліфікації);
  • посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці;
  • виписку з протоколу перевірки знань (якщо успішно складете фінальний тест).

Перелік виданих документів про підвищення кваліфікації протягом 15 календарних днів після їх видачі з’явиться на спеціально створеному сайті — в Єдиному реєстрі документів про підвищення кваліфікації Цифрового видавництва Експертус.

Офіційний сертифікат

Термін дії посвідчення з охорони праці

Типовим положенням не встановлено строку дії посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці, а також не передбачено кількість аркушів для розділу «Відомості про періодичну перевірку знань» цього посвідчення. На практиці у разі заповнення всіх граф цього розділу до посвідчення може бути додано вкладку.

Пам’ятайте, під час працевлаштування на інше підприємство працівники мають проходити навчання та перевірку знань із питань охорони праці як новоприйняті працівники в порядку, передбаченому Типовим положенням, незалежно від терміну дії посвідчення про перевірку знань, яке видали на попередньому місці роботи.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді