Інструкція з охорони праці: чи обов’язково узгоджувати з юристом

Положенням про розробку інструкцій з охорони праці передбачено, що юрисконсульт має погоджувати інструкції з охорони праці на підприємстві. Чи має право роботодавець ввести в дію інструкцію без погодження їх юристом

Правову допомогу підприємству надає юридична служба, захищаючи права підприємства як юридичної особи, а також права його працівників в процесі виробничої діяльності. Зокрема, юридична служба контролює, аби на підприємстві правильно застосовувалися нормативно-правові акти та інші документи, подає керівникові пропозиції щодо вирішення правових питань, пов’язаних з діяльністю підприємства.

Також юридична служба розробляє та долучається до розроблення проектів актів та інших документів з питань діяльності підприємства.

Юридична служба здійснює юридичну експертизу проектів актів та інших документів, які розробляються структурними підрозділами, та погоджує ці документи за наявності віз керівників структурних підрозділів або їх замісників. Якщо юридична служба виявляє невідповідність проекту акта чи іншого документа законодавчим вимогам, вона має подати структурному підрозділу пропозиції щодо доопрацювання документа. Разом із структурними підрозділами підприємства юридична служба має переглядати документи та приводити їх у відповідність із законодавством.

Якщо є необхідність внести зміни до актів та інших документів, визнати їх нечинними або скасувати, то юридична служба інформує про це керівника підприємства.

Зазвичай, особою, яка виконує функції юридичної служби на підприємстві, є юрисконсульт І або ІІ категорії. Обов’язки юрисконсульта визначено у Випуску 1 ДКХП «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності», затвердженому наказом Мінпраці від 29.12.2004 № 336.

Фахівці стверджуюють, що під час вирішення виробничих питань, пов’язаних з охороною праці, функції юридичної служби мають обмежуватися лише правовим забезпеченням.

Чи має юрисконсульт брати участь у розробленні інструкцій з охорони праці? Фахівці рекомендуюють, що не варто залучати юриста до розроблення інструкції з охорони праці на підприємстві в частині розроблення та дотримання технологічних регламентів виробничих процесів, адже юрист не є технічним фахівцем.

Проте погоджувати інструкцію з охорони праці з юрисконсультом потрібно. Це передбачено у додатку 5 до Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9 (НПАОП 0.00-4.15-98). Хоча у цьому документі не визначено, які конкретно питання слід погоджувати з юрисконсультом.

Роботодавець має право своїм наказом визначати порядок запровадження інструкцій з охорони праці на підприємстві, а також може ввести на підприємстві в дію інструкції з охорони праці без погодження її юрисконсультом.

Вебінар ОП

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді