Наказ про затвердження інструкцій з охорони праці на підприємстві

UA RU
Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Для затвердження інструкцій з охорони праці керівник підприємства видає наказ «Про затвердження інструкцій з охорони праці». Скачайте приклад такого наказу, розроблений експертом.

Загальні вимоги до розробки інструкцій з охорони праці

Інструкції з охорони праці покликані подбати про безпеку працівників підприємства. Працівники відповідних професій або виконавці відповідних робіт на підприємстві повинні обов’язково дотримувати вимог цих інструкцій.

Вимоги до змісту, побудови й викладення інструкцій з охорони праці, що діють у межах підприємства, установи, організації, встановлює Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці, Мінсоцполітики від 29.01.1998 № 9 (далі — Положення).

Як розробити інструкції з охорони праці на підприємстві

Інструкції необхідно розробляти відповідно до переліку інструкцій, який складає служба охорони праці підприємства за участю керівників підрозділів, служб головних спеціалістів, служби організації праці та заробітної плати. Такий перелік, а також зміни чи доповнення до нього затверджує роботодавець. 

При розробці інструкцій спираються на нормативно-правові акти з охорони праці, технологічну документацію підприємства з урахуванням конкретних умов виробництва та вимог безпеки, викладених в експлуатаційній та ремонтній документації підприємств — виготовлювачів устаткування, що використовується на цьому підприємстві, і затверджуються роботодавцем.

Наказ про затвердження інструкцій з охорони праці на підприємстві

Для затвердження інструкцій керівник підприємства видає відповідний наказ, який узгоджують із керівником:

У наказі вказують дату, з якої інструкції з охорони праці вводять в дію.

У додатку до наказу про затвердження інструкцій з охорони праці наводять перелік інструкцій з охорони праці, які діють на підприємстві.

Затверджені наказом інструкції реєструють у Журналі реєстрації інструкцій з охорони.

Примірники інструкцій СОП видає керівникам структурних підрозділів (служб) підприємства з реєстрацією в журналі обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві.

Кожен керівник структурного підрозділу повинен мати комплект примірників інструкцій, необхідних для працівників усіх професій і для всіх видів робіт підрозділу, а також перелік цих інструкцій, затверджений роботодавцем.

Безпосередні керівники робіт видають працівникам примірники інструкцій, коли проводять первинний інструктаж у порядку, встановленому роботодавцем, або розміщують їх на робочих місцях.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді