Наказ про затвердження інструкцій з охорони праці на підприємстві

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Для затвердження інструкцій з охорони праці керівник підприємства видає наказ «Про затвердження інструкцій з охорони праці». Скачайте приклад такого наказу, розроблений експертом.

Загальні вимоги до розробки інструкцій з охорони праці

Інструкція з охорони праці є актом, що містить обов’язкові для дотримання працівниками вимоги з охорони праці при виконанні ними робіт певного виду або за певною професією на всіх робочих місцях, у виробничих приміщеннях, на території підприємства, будівельних майданчиках або в інших місцях, де за дорученням роботодавця чи уповноваженого ним органу виконуються ці роботи, трудові чи службові обов’язки.

Вимоги до змісту, побудови й викладення інструкцій з охорони праці, що діють у межах підприємства, установи, організації, встановлює Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці, Мінсоцполітики від 29.01.1998 № 9 (далі — Положення).

Пунктом 4 розділу IV Положення № 9 передбачено, що інструкції розробляють або переглядають безпосередні керівники робіт, відповідальні за своєчасне їх виконання. Це, наприклад, начальники виробництва, цеху, дільниці, відділу, лабораторії та інших підрозділів підприємства.

При розробці інструкцій спираються на нормативно-правові акти з охорони праці, технологічну документацію підприємства з урахуванням конкретних умов виробництва та вимог безпеки, викладених в експлуатаційній та ремонтній документації підприємств — виготовлювачів устаткування, що використовується на цьому підприємстві, і затверджуються роботодавцем.

Примірники інструкцій видають працівникам безпосередні керівники робіт, коли проводять первинний інструктаж у порядку, встановленому роботодавцем, або розміщують їх на робочих місцях.

Наказ про затвердження інструкцій з охорони праці на підприємстві

Для затвердження інструкцій керівник підприємства видає відповідний наказ, який узгоджують із керівником:

У наказі вказують дату, з якої інструкції з охорони праці вводять в дію.

У додатку до наказу про затвердження інструкцій з охорони праці наводять перелік інструкцій з охорони праці, які діють на підприємстві.

Затверджені наказом інструкції реєструють у Журналі реєстрації інструкцій з охорони.

Скачайте зразок наказу про затвердження інструкцій з охорони праці, наведений на початку статті, та доповніть перелік інструкціями, які діють на вашому підприємстві.зміст

Вебінар ОП

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді