Інструктажі з пожежної безпеки: види, порядок проведення

UA RU
Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Інструктажі з питань пожежної безпеки — один із найбільш ефективних заходів забезпечення пожежної безпеки на підприємстві. Зі статті ви дізнєтеся про види протипожежних інструктажів, періодичність проведення інструктажів з пожежної безпеки та перевірку набутих знань.

 

Пожежі можуть призвести до серйозних людських втрат та спричинти матеріальні збитки, включаючи знищення будівель, обладнання та інших цінностей. 

Причинами пожеж нерідко стає брак знань вимог та правил пожежної безпеки. Протипожежні інструктажі допомагають навчити працівників запобігати пожежам та правильно реагувати у разі їх виникнення.

Які існують види протипожежних інструктажів, хто має їх проводити та з якою періодичністю — розповідаємо далі.

image43

Сталася пожежа: як надати домедичну допомогу потерпілим

Нормативна база

Інструктажі працівників із питань пожежної безпеки, а також навчання і перевірку знань має організувати керівник підприємства, а у структурних підрозділах (цех, дільниця, лабораторія, майстерня тощо) — керівник підрозділу.

Це передбачено пунктом 4 розділу І Порядку затвердження програм навчання та інструктажів з питань пожежної безпеки, організації та контролю за їх виконанням, затвердженого наказом МВС від 05.12.2019 № 1021 (далі — Порядок № 1021). 

Організацію інструктажів з протипожежної безпеки також регламентують такі нормативні документи:

 • Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затверджений постановою КМУ від 26.06.2013 № 444 (далі — Порядок № 444);
 • Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом МВС від 30.12.2014 № 1417;
 • Кодекс цивільного захисту та інші закони, норми та правила.

Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання, перевірку знань з питань пожежної безпеки та інструктажі, заборонено.

Порядок проведення інструктажів керівник підприємства встановлює своїм наказом. Він також має скласти і затвердити переліки посад, під час призначення на які особи мають пройти інструктажі з питань пожежної безпеки, розробити і затвердити перелік питань, з якими необхідно ознайомити працівників під час усіх видів інструктажу, вказати періодичність їх проходження. 

Інструктажі з пожежної безпеки можна проводити разом з інструктажами з охорони праці (п. 6 розд. IV Порядку). Це має відбуватися у робочий час за рахунок коштів роботодавця.

Проводять інструктажі з пожежної безпеки посадові особи, що пройшли у суб’єктів, які навчають, відповідне навчання і спеціальну підготовку та мають посвідчення. Обов’язки таких осіб щодо організації проведення інструктажів з питань пожежної безпеки закріплюють у функціональних обов'язках, інструкціях, положеннях тощо.

Інструктаж з пожежної безпеки: періодичність

Щороку працівники за місцем роботи мають проходити інструктаж з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях.

Посадові особи до початку виконання своїх обов’язків і періодично (один раз на три роки) проходять навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки.

Особи, яких приймають на роботу, пов’язану з підвищеною пожежною небезпекою, мають попередньо пройти спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум).

Якщо на підприємстів немає можливості провести спеціальне навчання, працівники можуть проходити його на інших подібних за видом діяльності підприємствах за відповідними програмами.

Один раз на рік працівники, зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, повинні проходити перевірку знань нормативних актів з пожежної безпеки.

Йдеться про працівників, що здійснюють роботи в приміщеннях, будинках та зовнішніх установках з категорією щодо вибухопожежної, пожежної небезпеки А, Б, В, Аз, Бз та Вз, у вибухонебезпечних та пожежонебезпечних зонах або здійснюють електро-, газозварювальні роботи та роботи з відкритим вогнем, а також інші працівники, діяльність яких потребує додаткових знань з питань пожежної безпеки та навичок на випадок виникнення пожежі.

Види інструктажів з пожежної безпеки

Види протипожежних інструктажів відповідають видам інструктажів з охорони праці і залежно від характеру та часу проведення поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий і цільовий. Основана відмінність — протипожежні інструктажі передусім націлені на запобігання пожеж.

Під час навчання потрібно використовувати сучасні технічні засоби, за наявності — натурні зразки первинних засобів пожежогасіння та елементи систем протипожежного захисту.

Практичне відпрацювання прийомів роботи з первинними засобами пожежогасіння проводять на відкритих площадках.

Інструктажі з пожежної безпеки: види, порядок проведення  Що має знати та вміти відповідальний за пожежну безпеку

Вступний протипожежний інструктаж

Вступний протипожежний інструктаж — це перший крок для ознайомлення з системою протипожежної безпеки на підприємстві. Його проводять на підставі чинних на підприємстві правил, інструкцій та інших нормативно-правових актів.

Вступний інструктаж проходять: 

 • працівники, яких приймають на постійну або тимчасову роботу;
 • працівники інших організацій, які прибули на підприємство й беруть безпосередню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємства;
 • сезонні працівники;
 • учні та студенти, які прибули на підприємство для проходження виробничої практики, трудового або професійного навчання;
 • екскурсанти, котрі відвідують підприємство;
 • інші категорії працівників (громадян) за рішенням керівника.

Під час вступного інструктажу розповідають про загальні протипожежні правила та заходи на підприємстві, знайомлять з планами евакуації, системами оповіщення та пояснюють, як діяти у випадку виникнення пожежі та як її уникнути.

Первинний протипожежний інструктаж

Первинний інструктаж проводять безпосередньо на робочому місці до початку виробничої діяльності працівника. Його проходять:

 • особи, яких прийняли на роботу;
 • працівники, яких перевели з інших структурних підрозділів підприємства;
 • особи, які прибули на підприємство та мають брати безпосередню участь у виробничому процесі, ремонтних, будівельно-монтажних, фарбувальних, зварювальних роботах тощо.

Важливо! Працівники, які пройшли спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум), можуть бути звільнені від вступного та первинного інструктажів.

Повторний протипожежний інструктаж

Повторний протипожежний інструктаж спрямований на закріплення набутих знань з пожежної безпеки. Його проводять на робочому місці з усіма працівниками не рідше ніж раз на рік.

Багато роботодавців, які сумлінно і наполегливо підвищують рівень знань з пожежної безпеки своїх працівників, запрошують для проведення цього інструктажу спеціалістів МНС. Вони проводять навчання та прикладами (часто — це нещодавні події) спонукають персонал виконувати закони та Правила з протипожежної безпеки.

Розробіть власний План евакуації на випадок пожежі

Позаплановий протипожежний інструктаж

Позаплановий інструктаж — це, як правило, розбір неприємної події (вибуху, пожежі), що виникла на підприємстві. Обсяг та зміст позапланового інструктажу визначають у кожному випадку окремо залежно від обставин, що спричинили потребу в його проведенні.

Позаплановий інструктаж проводять із працівниками на робочому місці або в спеціально відведеному для цього приміщенні:

 • у разі зміни технологічного процесу, застосування нового або заміни чи модернізації наявного пожежонебезпечного устатковання;
 • на вимогу посадових осіб Державної служби України з надзвичайних ситуацій або її територіальних органів, якщо виявлено незадовільне знання працівниками правил пожежної безпеки на робочому місці, невміння діяти в разі пожежі та користуватися первинними засобами пожежогасіння.

Цей інструктаж проводять індивідуально або з групою працівників подібних спеціальностей, видів робіт.

Цільовий протипожежний інструктаж

Обсяг і зміст цільового інструктажу визначають залежно від виду виконуваних робіт. Його проводять:

 • перед тим, як працівники виконуватимуть тимчасові вогневі роботи — зварювання, розігрівання тощо;
 • під час:
  • ліквідації наслідків аварії, стихійного лиха
  • екскурсій в організації (на підприємстві);
  • організації масових заходів з учнями;
  • підготовки та організації заходів із масовим перебуванням людей — понад 50 осіб.

Цільовий інструктаж можна проводити індивідуально або з групою працівників. 

Тематичка: Робота в умовах воєнного стану

Як фіксують результати інструктажів з питань пожежної безпеки

Результати проведення інструктажів (крім цільового) зазначаються у Журналі реєстрації інструктажів з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях.

Запис про проведення цільового інструктажу роблять у наряді-допуску на виконання тимчасових вогневих робіт.

Перевірка набутих знань

Первинний, повторний і позаплановий інструктажі завершуються перевіркою знань працівників, яку проводить особа, котра проводила інструктаж.

Після вступного та первинного протипожежного інструктажів працівники повинні знати:

 • основні вимоги нормативних актів і документів з питань пожежної безпеки;
 • вимоги інструкцій про заходи пожежної безпеки для підприємства, структурного підрозділу (цеху, дільниці, приміщення), видів пожежонебезпечних робіт тощо;
 • план евакуації, місця розташування первинних засобів пожежогасіння, евакуаційних шляхів і виходів;
 • причини виникнення горіння та можливої пожежі;
 • пожежонебезпечні властивості матеріалів і обладнання;
 • види вогнегасників, що є на об'єкті, правила їх використання в залежності від класу пожежі;
 • правила гасіння займання обладнання та електроприладів;
 • правила поведінки та дії в умовах пожежі, а також у разі сильного задимлення на шляхах евакуації;
 • способи повідомлення про пожежу;
 • способи надання домедичної допомоги постраждалим;

уміти:

 • користуватися первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, внутрішніми пожежними кран-комплектами;
 • виконувати дії під час виявлення і в умовах пожежі, а також у разі сильного задимлення на шляхах евакуації;
 • реагувати на повідомлення системи оповіщення про пожежу;
 • виконувати необхідні дії під час екстреної евакуації.

Підприємства, установи та організації, які недбало ставляться до проведення протипожежних інструктажів, не лише ризикують життям та здоров'ям своїх працівників, а також можуть стикнутися з правовими наслідками, включаючи штрафи та судові позови.

 

Вебінар ОП

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді