Відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Які види відповідальності та штрафні санкції передбачені за порушення вимог пожежної безпеки у 2022 році та за яких підстав роботу підприємства може бути зупинено — роз’яснює експерт.

 

У ст. 2 Кодексу цивільного захисту України (далі — КЦЗ України) наведено таке визначення пожежної безпеки:

Пожежна безпека це відсутність неприпустимого ризику виникнення і розвитку пожеж та пов’язаної з ними можливості завдання шкоди живим істотам, матеріальним цінностям і довкіллю

Пожежна безпека повинна забезпечуватися шляхом проведення організаційних заходів та технічних засобів, спрямованих на запобігання пожежам, забезпечення безпеки людей, зниження можливих майнових втрат і зменшення негативних екологічних наслідків у разі їх виникнення, створення умов для успішного гасіння пожеж.

Згідно зі ст. 17 КЦЗ України центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері цивільного захисту є Державна служба України з надзвичайних ситуацій (далі — ДСНС).

Тому на цю службу і покладається обов’язок щодо здійснення державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки, виявлення та запобігання порушенню вимог законодавства органами та суб’єктами господарювання, аварійно-рятувальними службами, іншими юридичними особами.

ДСНС здійснює свої повноваження безпосередньо і через утворені в установленому порядку територіальні органи та наділена повноваженнями притягувати винних осіб до відповідальності.

Дотримання вимог пожежної безпеки суб’єктами господарювання покладається безпосередньо на їх власників та керівників.

За що притягують до відповідальності у сфері пожежної безпеки

Підстави для накладення санкцій ДСНС можна згрупувати таким чином:

 • порушення винними особами вимог законодавства з протипожежної безпеки;
 • невиконання особами законних розпоряджень уповноважених державних органів.

Уповноважений орган вимагає від винних осіб усунення порушень шляхом видачі розпорядчих актів (приписів, наказів, постанов) з таких питань:

1. У сфері пожежної безпеки:

 • недотримання загальних правил протипожежної безпеки, визначених законами та підзаконними актами України;
 • недодержання державних стандартів та норм з охорони праці при зведенні та будівництві приміщень промислового призначення;
 • продаж або постачання пожежонебезпечних товарів або матеріалів на ринок всупереч технічним вимогам та стандартам без знаку відповідності такої продукції приписам протипожежної безпеки.

2. У сфері техногенної безпеки:

 • непроведення на підприємстві навчальних курсів та інструктажів щодо дій співробітників у разі виникнення аварійних ситуацій;
 • недодержання вимог щодо захисту співробітників від впливу аварійних ситуацій або небезпечних факторів, зокрема незабезпечення робітників засобами індивідуального захисту;
 • відсутність декларації безпеки, якщо виробнича діяльність компанії класифікується як особливо небезпечна;
 • порушення вимог щодо порядку виконання робіт зі шкідливими хімічними речовинами;
 • відсутність у компанії планів евакуації, розроблених планів дій та заходів захисту у разі виникнення аварійних ситуацій;
 • відсутність або несправність у компанії спеціальних централізованих заходів захисту, оповіщення, сигналізації, а також відсутність диспетчерської служби, відповідальної за охорону праці;
 • використання у виробничій діяльності машин та обладнання, що не відповідає рівню безпеки, потрібної для конкретної компанії;
 • неукладення підприємством, що є об’єктом підвищеної небезпеки, договорів про страхування цивільної відповідальності суб’єкта господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам та майну, у результаті надзвичайної ситуації, що спричинена пожежею, аварією, катастрофою або небезпечною подією;
 • порушення правил транспортування шкідливих матеріалів трубопровідним транспортом та порядку їх переміщення за допомогою транспортних засобів.

Адміністративна відповідальність у сфері пожежної безпеки

За порушення встановлених чинним законодавством України вимог пожежної безпеки винні особи притягуються до адміністративної відповідальності згідно з нормами Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі — КУпАП). Йдеться про такі протиправні дії:

 • порушення вимог пожежної безпеки в лісах — тягне за собою накладення штрафу: на громадян від дев’яноста до двохсот сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (далі — НМДГ) і на посадових осіб — від двохсот сімдесяти до дев’ятисот НМДГ (ст. 77 КУпАП);
 • самовільне випалювання рослинності або її залишків — тягнуть за собою накладення штрафу: на громадян від ста вісімдесяти до трьохсот шістдесяти НМДГ і на посадових осіб — від дев’ятисот до однієї тисячі двохсот шістдесяти НМДГ (ст. 77-1 КУпАП);
 • порушення встановлених законодавством вимог пожежної та техногенної безпеки, а також використання протипожежної, аварійно-рятувальної або іншої спеціальної техніки або засобів протипожежного захисту не за призначенням — тягне за собою накладення штрафу на громадян — від ста до двохсот НМДГ і на посадових осіб та фізичних осіб-підприємців — від двохсот до трьохсот НМДГ (ст. 175 КУпАП);
 • невиконання приписів, розпоряджень чи постанов посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки, — тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб та фізичних осіб — підприємців від ста до двохсот НМДГ (ст. 1888 КУпАП).
 

Цим Кодексом також встановлена відповідальність за таку протиправну діяльність:

 • порушення правил пожежної безпеки на залізничному, морському, річковому і повітряному транспорті ( ст. 120 КУпАП);
 • початок роботи новоутворених підприємств або початок використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості без зареєстрованої декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки, для яких подання такої декларації є обов'язковим (1752 КУпАП);
 • завідомо неправдивий виклик пожежно-рятувального підрозділу (ст. 183 КУпАП);
 • створення перешкод у діяльності уповноважених посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки, пов’язаній з проведенням перевірок (ст. 18514 КУпАП).

Складаємо декларацію відповідності з охорони праці. Зразок

Кримінальна відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки

Більш сувора відповідальність передбачена Кримінальним кодексом України. Так, порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі або аварії, якою заподіяно шкоду здоров’ю людей або майнову шкоду у великому розмірі, — карається штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч двадцяти НМДГ або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк (ст. 270 КК України).

За те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки, особа карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

Майнова шкода вважається заподіяною у великих розмірах, якщо прямі збитки становлять суму, яка в триста і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а в особливо великих розмірах — якщо прямі збитки становлять суму, яка в тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Форма вини особи, зобов’язаної дотримуватися правил пожежної безпеки, може бути будь-якою — умисел (прямий чи непрямий) або необережність (злочинна самовпевненість чи злочинна недбалість).

Зупинення роботи підприємств за порушення у сфері пожежної безпеки

Якщо за наслідком аналізу стану виробничої діяльності уповноважений державний орган дійде висновку про те, що допущені на підприємстві правопорушення можуть завдати шкоду життю та здоров’ю людей, посадові особи такого органу мають право звернутись до адміністративного суду для застосування ним відповідних заходів реагування, аж до зупинення роботи підприємства. 

Згідно зі ст. 70 Кодексу цивільного захисту України правовими підставами для звернення уповноваженого органу до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення роботи підприємств, об’єктів, окремих виробництв, цехів, дільниць, експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів є:

 • недотримання вимог пожежної безпеки, визначених КЦЗ України, іншими нормативно-правовими актами, нормами і правилами;
 • порушення вимог пожежної безпеки, передбачених нормами і правилами, під час будівництва приміщень, будівель та споруд виробничого призначення;
 • випуск і реалізація вибухопожежонебезпечної продукції та продукції протипожежного призначення з відхиленням від вимог, визначених нормативно-правовими актами або без даних щодо відповідності такої продукції вимогам пожежної безпеки;
 • нездійснення заходів щодо захисту персоналу від шкідливого впливу ймовірних надзвичайних ситуацій;
 • відсутність на виробництвах, на яких застосовуються небезпечні речовини, паспортів (формулярів) на обладнання та апаратуру або систем із забезпечення їх безперебійної (безаварійної) роботи;
 • порушення правил поводження з небезпечними речовинами;
 • неготовність до використання за призначенням аварійно-рятувальної техніки, засобів захисту, а також обладнання, призначеного для забезпечення безпеки суб’єктів господарювання тощо.

Особа, притягнена до відповідальності, має право оскаржити в судовому порядку рішення про застосування до неї санкцій.

Розробіть план евакуації за допомогою нашого онлайн-конструктора!

 

 

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді