Інструкція з охорони праці для шліфувальника

Інструкція з охорони праці для шліфувальника визначає вимоги безпеки перед початком роботи, під час роботи та після її закінчення, а також вимоги безпеки в аварійних ситуаціях. Скачайте інструкцію та за необхідності доповніть її власними вимогами.

Наведено примірну інструкцію з охорони праці для шліфувальника. За потреби адаптуйте її до умов вашого підприємства.

Як отримати дозвіл або декларацію на роботи підвищеної небезпеки

Загальні положення

1.1. Дія інструкції з охорони праці для шліфувальника поширюється на всі підрозділи Підприємства.

1.2. Інструкція з охорони праці для шліфувальника розроблена відповідно до:

1.3. Шліфувальник проходить інструктаж за цією інструкцією перед початком роботи (первинний), а потім через кожні три місяці (повторний). Результати інструктажу заносять до Журналу реєстрації інструктажів із питань охорони праці на робочому місці. У журналі після проходження інструктажу має бути підпис особи, яка інструктує, та шліфувальника.

1.4. До самостійної роботи шліфувальником не допускають осіб, молодших 18 років. Працювати шліфувальником може особа, яка пройшла медичний огляд, спеціальне навчання з безпечної роботи на верстаті, вступний інструктаж із охорони праці, інструктажі на робочому місці (первинний, повторний) та інструктаж із пожежної безпеки. Перед тим, як працівника допустять до самостійної роботи, він має пройти стажування на робочому місці. Працівника допускають до самостійної роботи при позитивних результатах стажування, перевірки вміння та навичок безпечного виконання робіт.

Інструкція з охорони праці для шліфувальника Хто проходить обов'язкові профілактичні медогляди під час війни

1.5. Працівник зобов’язаний дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку та здоров’я довколишніх під час будь-яких робіт чи коли перебуває на території Підприємства.

1.6. Шліфувальник зобов’язаний:

 • виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • виконувати лише ту роботу, яку доручив йому керівник та з якої він пройшов інструктаж;
 • виконувати вимоги нормативно-правових актів із охорони праці, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва;
 • не виконувати вказівок, які суперечать правилам охорони праці та пожежної безпеки;
 • не допускати присутності на своєму робочому місці сторонніх осіб;
 • постійно пам’ятати про особисту відповідальність за дотримання правил охорони праці, правил пожежної безпеки;
 • знати, де зберігають медичну аптечку, та вміти надавати потерпілому домедичну допомогу при нещасному випадку;
 • знати розташування первинних засобів пожежогасіння та вміти ними користуватися;
 • користуватися за призначенням спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту;
 • знати та виконувати вимоги інструкції підприємства-виробника з безпечної експлуатації верстата, на якому працює;
 • виконувати вимоги технологічного процесу.

1.7. Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори, які можуть діяти на шліфувальника:

 • захаращеність робочого місця;
 • відсутність спеціальних пристосувань, інструменту, обладнання;
 • підвищена запиленість робочої зони;
 • підвищена температура обладнання, матеріалів;
 • підвищений рівень шуму, вібрації на робочому місці;
 • незахищені струмопровідні частини електрообладнання;
 • незахищені частини верстата, які обертаються;
 • недостатня освітленість робочої зони;
 • частини обладнання, що розлітаються (абразивний круг).

1.8. Шліфувальнику видають спецодяг та інші засоби індивідуального захисту відповідно до чинного законодавства.

1.9. Шліфувальний верстат має містити захисне заземлення.

1.10. Шліфувальний інструмент і елементи його кріплення необхідно огородити захисними кожухами, міцно закріпленими на верстаті.

1.11. Перед тим, як установити, усі шліфувальні (абразивні) круги необхідно збалансувати. У разі дисбалансу круга його потрібно повторно збалансувати.

Незбалансований круг спричиняє вібрацію, що небезпечно для шліфувальника.

1.12. Аби запобігти розриву абразивного інструмента під час роботи, перед тим, як установити, його оглядають, простукують дерев’яним молотком — випробують на механічну міцність.

1.13. Щоб перевірити, чи є в інструменті тріщини, потрібно простукувати дерев’яним молотком вагою 200-300 г.

1.14. Заборонено експлуатувати круги з тріщинами на поверхні, а також круги, які не мають відмітки про випробування на механічну міцність або з простроченим терміном зберігання.

1.15. Шліфувальний (абразивний) інструмент має відповідати нормативно-технічній документації на нього — стандартам, технічним умовам тощо — і технологічній документації на проведення конкретної роботи.

Як безпечно експлуатувати пороховий інструмент

1.16. Випробування кругів на механічну міцність необхідно виконувати в камерах на спеціально призначених для цього стендах. Їх конструкція має забезпечувати поступову і плавну зміну швидкості обертання.

1.17. На шліфувальних кругах діаметром 250 мм і більше, а також на шліфувальних кругах для роботи на ручних шліфувальних машинах необхідно нанести кольорові смуги, що характеризують швидкість обертання кругів:

 • жовта — 60 м/с;
 • червона — 80 м/с;
 • зелена — 100 м/с;
 • зелена і синя — 120 м/с.

Кольорові смуги можна наносити на етикетку, якщо її міцно скріплено з кругом.

1.18. На кожному робочому місці біля верстата на підлозі мають бути дерев’яні трапи на всю довжину робочої зони і шириною не менше ніж 0,6 м від частин верстата, які виступають.

1.19. Верстати повинні приводити в дію й обслуговувати тільки ті особи, які мають право на них працювати.

1.20. Ремонтувати верстати мають спеціально призначені особи.

1.21. Біля кожного верстата потрібно вивісити список працівників, які мають право виконувати роботу на ньому, а також табличку, де вказують посадову особу, яка відповідає за утримання у справному стані верстатного обладнання та за його безпечну експлуатацію.

Інструкція з охорони праці для шліфувальника Читайте більше про Знаки безпеки на виробництві

1.22. Шліфувальні верстати, під час роботи на яких у повітрі робочої зони утворюється пил, концентрація якого перевищує гранично допустиму, необхідно обладнати відсмоктувальними пристроями.

1.23. Підручники, які застосовують, коли обробляють деталі шліфувальними кругами, що жорстко не закріплені на верстаті, мають відповідати таким вимогам:

 • мають містити площадку достатнього розміру, щоб забезпечити стійке положення оброблюваного виробу;
 • їх необхідно встановлювати так, щоб верхня точка дотику виробу зі шліфувальним кругом розміщувалася вище горизонтальної площини, що проходить через центр круга, але не більше ніж 10 мм;
 • зазор між краєм підручника і робочою поверхнею шліфувального круга має бути менше половини товщини виробу, який шліфують, але не більше ніж 3 мм;
 • по краях підручників із боку шліфувального круга не має бути вибоїв, сколів та інших дефектів.

1.24. Круги для шліфування торцем необхідно огородити захисними кожухами. Частина інструмента, яка виступає, має бути менше 50% його висоти.

1.25. Під час робіт знімна кришка захисного кожуха має бути надійно закріплена.

1.26. Шліфувальні верстати з горизонтальною віссю обертання круга, призначені для обробки вручну і без підведення змащувально-охолоджувальної рідини, необхідно оснастити захисним екраном для очей. Захисний екран має відповідати таким вимогам:

 • екран потрібно виготовляти з безосколкового матеріалу товщиною не менше ніж 3 мм;
 • конструкція екрана має передбачати можливість його переустановки відповідно до розміру оброблюваної деталі і ступеня зносу шліфувального круга;
 • екран потрібно розташовувати симетрично до шліфувального круга;
 • ширина екрана має перевищувати висоту круга не менше ніж на 150 мм.

Якщо використовувати стаціонарний захисний екран неможливо, необхідно застосовувати захисні окуляри зі зміцненим склом.

1.27. За порушення цієї інструкції шліфувальник несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

Закон України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану

Як організувати роботу працівників і підприємств під час воєнного стану

Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Надягти й упорядкувати спецодяг. Застібнути спецодяг на всі гудзики та не допускати, щоб звисали кінці одягу. Зашнурувати та зав’язати шнурки на взутті. Прибрати волосся під головний убір.

2.2. Приготувати захисні окуляри, рукавички.

2.3. Підготувати верстат до роботи.

2.4. Перевірити наявність і справність:

 • захисних кожухів, приводних ременів, а також струмопровідних частин електричної апаратури — пускачів, рубильників, кнопок тощо;
 • заземлювальних пристроїв;
 • устаткування та кріплення круга;
 • кріпильного інструмента та пристосувань;
 • закріплення абразивного круга.

2.5. Оглянути абразивний інструмент, зокрема і перед тим, як його установлювати. Заборонено експлуатувати абразивний інструмент із тріщинами на поверхні, а також який не має відмітки про випробування на механічну міцність або з простроченим терміном зберігання.

2.6. Перевірити справність верстата на холостому ході упродовж 3-5 хв:

 • 1 хв — шліфувальні круги, зокрема ельборові на керамічному зв’язуванні, діаметром до 150 мм;
 • 2 хв — шліфувальні круги діаметром від 150 до 400 мм;
 • 5 хв — шліфувальні круги діаметром понад 400 мм;
 • 2 хв — ельборові круги на органічному і металевому зв’язуваннях.

При цьому потрібно перебувати збоку від небезпечної зони можливого розриву абразивного круга.

2.7. Розпочинати роботу лише після того, як переконалися, що круг не має биття.

2.8. Розкласти інструмент і устаткування у зручному для користування порядку.

2.9. Не розпочинати роботу, якщо виявили несправності, повідомити про них керівнику робіт.

Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Тримати руки подалі від обертових частин верстата (абразивного круга). Пам’ятати, що внаслідок великої швидкості обертання шліфувальних кругів та їх твердості навіть миттєвий дотик до них руками спричиняє пошкодження шкіряного покриву.

3.2. Працювати у захисних окулярах.

3.3. Стояти збоку, а не навпроти абразивного круга.

3.4. Переставляти підручник можна лише після того, як зупинили верстат.

3.5. Під час шліфування з охолоджувальною рідиною стежити за тим, щоб рідина омивала абразивний круг по всій його робочій поверхні та своєчасно відводилася.

3.6. Під час робіт з інструментами необхідно дотримуватися таких вимог:

 • заготовку потрібно наближати до шліфувального круга плавно, без ударів; натискати на круг слід без зусиль;
 • правити шліфувальні круги необхідно лише справними інструментами;
 • полірувати і шліфувати дрібні деталі слід спеціальними пристосуваннями й оправленнями, щоб запобігти травмуванню рук працівника. Працювати з середньо- і великогабаритними деталями потрібно в бавовняних рукавицях;
 • вироби, жорстко не закріплені на верстатах, необхідно обробляти шліфувальними кругами із застосуванням підручників;
 • шліфувальні голівки, наклеєні на металеві шпильки, не повинні мати биття по периферії понад 0,3 мм;
 • шліфувальні круги потрібно підбирати залежно від частоти обертання шпинделя і типу машини;
 • на необладнаних захисними кожухами машинах зі шліфувальними голівками діаметром до 30 мм, наклеєними на металеві шпильки, необхідно застосовувати захисні щитки й окуляри.

Інструкція з охорони праці для шліфувальника Читайте більше про види засобів індивідуального захисту для захисту очей

3.7. Заборонено під час робіт з абразивним і ельборовим інструментом:

 • працювати бічними (торцевими) поверхнями шліфувального круга, якщо він не призначений для цього виду робіт:
 • гальмувати шліфувальний круг, який обертається, — натискати на нього яким-небудь предметом;
 • застосовувати насадки на гайкові ключі й ударний інструмент — при закріпленні шліфувального круга;
 • застосовувати важіль, щоб збільшити зусилля натискання оброблюваних деталей на шліфувальний круг — на верстатах із ручною подачею виробів;
 • виконувати роботу без змащувально-охолоджувальної рідини — для інструмента, призначеного для роботи із застосуванням цієї рідини;
 • у разі сухого шліфування працювати без пиловідсмоктувального пристрою;
 • користуватися абразивними кругами, що мають тріщини або вибоїни;
 • користуватися абразивними кругами, що не мають відповідного маркування виробника;
 • користуватися абразивними кругами, діаметр яких не відповідає паспортним вимогам виробника шліфувального верстата;
 • утримувати деталь, яку шліфують, руками у висячому положенні;
 • відкривати та знімати огородження і запобіжне устаткування;
 • видаляти руками абразивний і металевий пил. Це слід робити щіткою;
 • курити, їсти.

3.8. Верстат необхідно зупинити, якщо потрібно:

 • відійти від нього;
 • тимчасово припинити роботу;
 • зібрати, змастити, почистити його;
 • підтягти болти, гайки й інші сполучні деталі верстата;
 • установити, виміряти, замінити деталь.

3.9. Заборонено працювати на верстаті, якщо виникла хоча б одна з таких несправностей:

 • пошкодився кабель електроживлення;
 • пошкодилися пускові органи;
 • з’явився дим або специфічний запах, характерний для ізоляції, що горить;
 • з’явився підвищений шум, стукіт, вібрація;
 • послабилося кріплення захисного огородження;
 • пошкодився заземлювальний пристрій.

Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Відключити верстат від електромережі.

4.2. Упорядкувати робоче місце, забрати з верстата стружку, пристосування, очистити верстат від бруду, витерти і змазати тертьові частини; скласти готові деталі та заготовки.

4.3. Зібрати інструмент у відведене для нього місце.

4.4. Зняти спецодяг, помити обличчя та руки з милом.

4.5. Повідомити керівнику про всі недоліки, які виявили під час роботи.

Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Негайно вимкнути верстат, огородити небезпечну зону, не допускати до неї сторонніх осіб. Повідомити про те, що сталося, керівнику робіт.

5.2. Якщо під час роботи стався нещасний випадок, шліфувальник зобов’язаний зберегти обстановку в робочій зоні та устаткування такими, якими вони були на момент події (якщо це не загрожує життю і здоров’ю інших працівників та не призведе до більш тяжких наслідків), вжити заходів, щоб запобігти подібним інцидентам у майбутньому, поінформувати про подію керівника робіт (іншу відповідальну особу підприємства) та надалі керуватися його вказівками.

5.3. Якщо виникла пожежа (ознаки горіння), повідомити про це керівнику і викликати представників оперативно-рятувальної служби за телефоном «101» та вжити можливих заходів для евакуювання людей, гасіння (локалізації) пожежі наявними засобами пожежогасіння і збереження обладнання. Дотримуватися порядку дій під час ліквідації пожежі. При цьому пам’ятати, що гасити електротехнічні пристрої, які перебувають під напругою, можна лише після того, як їх від’єднали від електромережі, та за допомогою вуглекислотних або порошкових вогнегасників, а в окремих випадках — сухим піском.

5.4. При виклику оперативно-рятувальної служби вказати адресу підприємства, місце виникнення події, обстановку, наявність людей, а також своє прізвище.

5.5. За потреби надати потерпілому домедичну допомогу згідно з інструкцією з надання домедичної допомоги, що діє на Підприємстві. За подальшого погіршення самопочуття потерпілого не припиняти надавати домедичну допомогу та викликати за телефоном «103» швидку медичну допомогу.

5.6. У всіх випадках виконувати вказівки керівника робіт, щоб ліквідувати небезпеку.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді