Вимоги пожежної безпеки до електроустановок

UA RU
Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Порушення правил і норм пожежної безпеки на підприємстві нерідко стає причиною пожеж. Тож, улаштовуючи та експлуатуючи електромережі, електричні машини, апарати, обладнання, електропроводи та кабелі, необхідно знати та дотримуватися вимог нормативних документів. Дізнайтеся зі статті, які вимоги пожежної безпеки до електроустановок існують.

Під електроустановкою розуміють комплекс взаємопов’язаних устаткування і споруд, призначених для виробництва або перетворення, передачі, розподілу чи споживання електричної енергії.

Пристрої, в яких виробляється, трансформується, перетворюється, розподіляється чи споживається електроенергія, комутаційні апарати в розподільних пристроях електроустановок та всі види захисту електроустановок належать до електрообладнання.

Нормативне регулювання

Правова регламентація пожежної безпеки електроустановок та електрообладнання врегульована такими актами законодавства, як:

 • Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом МВС України від 30.12.2014 № 1417;
 • Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Мінпаливенерго України від 25.07.2006 № 258;
 • Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.1998 № 4;
 • Правила улаштування електроустановок, затверджені наказом Мініністарства енергетики та вугільної промисловості України від 21.07.2017 № 476 (далі — ПУЕ) та іншими актами.

Захист будівель, споруд від прямих попадань блискавки необхідно обладнати відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд».

Відповідальність за організацію безпечної експлуатації електроустановок покладається на керівника, який повинен призначити працівників, відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель, приміщень, дільниць, технологічного та інженерного устаткування.

Вибір і встановлення електрообладнання здійснюють відповідно до вимог ПУЕ.

При цьому до прийняття електроустановок в експлуатацію на підприємстві необхідно:

 • розробити відповідні експлуатаційні інструкції, оперативні схеми та технічну документацію;
 • укомплектувати штат електротехнічними й електротехнологічними працівниками, які пройшли відповідне навчання та перевірку знань;
 • забезпечити наявність запасних частин і матеріалів, випробуваних засобів захисту та інструментів;
 • увести в роботу засоби зв’язку, установки аварійного освітлення і вентиляції;
 • приміщення та споруди з електроустановками оснастити первинними засобами пожежогасіння та обладнати установками пожежної автоматики;
 • створити безпечні умови роботи для працівників тощо.

Побутові електротехнічні пристрої на виробництві. Що варто знати?

Для безпосереднього виконання функцій щодо організації експлуатації електроустановок керівник повинен призначити особу, відповідальну за електрогосподарство. Також на кожному об’єкті відповідним розпорядчим документом повинен бути встановлений протипожежний режим.

Крім того, для всіх будівель і приміщень виробничого, складського призначення повинні бути визначені категорія щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки відповідно до вимог ДСТУ Б В.1.1-36:2016 «Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою», а також клас зони згідно з «Правилами будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок» (НПАОП 40.1-1.32-01), які необхідно позначати на вхідних дверях до приміщень, а також у межах зон усередині приміщень та ззовні.

Вимоги пожежної безпеки до експлуатації електроустановок

Корпуси електричних машин, трансформаторів, апаратів, світильників, розподільчих щитів, щитів управління, металеві корпуси пересувних і переносних електроприймачів тощо підлягають зануленню або заземленню відповідно до вимог ПУЕ.

Електроустановки, обладнання, електропроводка за виконанням та ступенем захисту повинні відповідати класу зони, мати апаратуру захисту від струмів короткого замикання та інших аварійних режимів.

Замір опору ізоляції і перевірка спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання мають проводитись 1 раз на 2 роки, якщо інші терміни не обумовлені Правилами технічної експлуатації.

Вимоги пожежної безпеки до електроустановок Скачайте інструкцію з охорони праці для електрика

Плавкі вставки запобіжників повинні бути калібровані із зазначенням на клеймі номінального струму вставки (клеймо ставиться заводом—виготовлювачем або електротехнічною лабораторією).

Електричне обладнання, машини, апарати, прилади, електрощити зі ступенем захисту оболонок менше ІР 44 повинні розміщуватися на відстані не менше 1 м від горючих матеріалів, за винятком матеріалів груп Г1, Г2.

Відстань між світильниками з лампами розжарювання та конструктивними елементами будинків з горючих матеріалів, за винятком груп Г1, Г2, повинна бути не менше таких значень:

номінальна потужність Р, Вт

мінімальна відстань, м

100

0,5

300

0,8

500

1,0

Інші види світильників повинні розміщуватися від горючих матеріалів та предметів на відстані не менше 0,5 м, від будівельних конструкцій, що містять горючі матеріали груп горючості Г3, Г4, — не менше 0,2 м, а від конструкцій із горючих матеріалів груп горючості Г1, Г2 — не менше 0,1 м.

У разі неможливості дотримання вказаних відстаней вони повинні бути захищені негорючими теплоізоляційними матеріалами.

Відстань від кабелів та ізольованих проводів, прокладених відкрито, до місць відкритого зберігання горючих матеріалів повинна бути не менше 1 м.

У разі відкритого прокладання незахищених проводів та захищених проводів (кабелів) з оболонками з горючих матеріалів відстань від них до горючих основ повинна становити не менше 0,01 м. За неможливості забезпечити вказану відстань провід слід відокремлювати від горючої поверхні шаром негорючого матеріалу, який виступає з кожного боку проводу не менше ніж на 0,01 м.

При прихованому прокладанні таких проводів їх необхідно ізолювати від горючих основ суцільним шаром негорючого матеріалу.

Електрощити повинні оснащуватися схемою підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту.

Електророзетки, вимикачі, перемикачі та інші подібні апарати встановлюються на не горючі основи або з підкладанням під них суцільного негорючого матеріалу, що виступає за габарити не менше ніж на 0,01 м.

У всіх приміщеннях, незалежно від їх призначення, які після закінчення роботи замикаються і не контролюються, з усіх електроустановок, а також з мереж їх живлення повинна бути відключена напруга (за винятком чергового освітлення, протипожежних та охоронних установок, а також електроустановок, що працюють цілодобово).

Усі електроустановки, які працюють цілодобово, повинні мати свій апарат захисту та заживлюються самостійними лініями, починаючи від увідного пристрою в будівлю. Їх вимкнення від електропостачання виконується одним загальним вимикачем, розміщеним біля виходу з будівлі.

Електробезпека
МИХАЙЛО ЧЕМЕРИСексперт із питань домедичної допомоги, директор ліцею № 208 м. Києва, вчитель медико-санітарної підготовки
Як врятувати життя потерпілому й не наразитися на небезпеку самому? Скористайтеся порадами експерта

Електроустановки в вибухопожежонебезпечних зонах

Електрообладнання може застосовуватися у вибухонебезпечних зонах лише за умови відповідності їх рівня вибухозахисту (ступеня захисту оболонки) класу зони. Над такими зонами будь-якого класу не допускається розміщувати електрообладнання без засобів вибухозахисту та прокладати електропроводи і кабелі способами, що не допускаються відповідно до НПАОП 40.1-1.32-01.

На електродвигуни, світильники, інші електричні машини та обладнання, встановлені у вибухопожежонебезпечних зонах, повинні бути нанесені знаки, що вказують на їх ступінь захисту.

В електропроводках вибухопожежонебезпечних зон відгалужувальні та з’єднувальні коробки повинні бути закриті кришками з негорючих або важкогорючих матеріалів. З’єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів мають здійснюватися за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів.

Застосування електричних опалювальних приладів у приміщеннях категорій за вибухопожежонебезпекою А та Б забороняється.

Для загального відключення силових та освітлювальних мереж складських приміщень з вибухопожежонебезпечними зонами будь-якого класу, архівів, книгосховищ та інших подібних приміщень необхідно передбачати встановлення апаратів відключення (вимикачів) поза межами (ззовні) вказаних приміщень на негорючих стінах або на окремих опорах.

Чи мають офісні працівники проходити повторне навчання на І групу з електробезпеки

Опосвідчення стану безпеки електроустановок

Регламентні роботи з проведення опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів виконуються підприємством згідно з затвердженим переліком робіт. Періодичність опосвідчень встановлюється один раз на три роки.

Рівень безпечності електроустановок оформлюється актом, який готується комісією підприємства і затверджується керівником.

За відсутності на підприємстві кваліфікованих спеціалістів, регламентні роботи виконуються залученими спеціалістами інших підприємств.

Опосвідченням передбачається:

 • перевірка наявності експлуатаційної і виконавчої документації в обсягах, передбачених вимогами нормативно-правових актів під час експлуатації електроустановок, паспортно-технічних даних, інструкцій щодо експлуатації устаткування;
 • визначення достатності і працездатності захисно-блокувальних пристроїв;
 • оцінка стану безпеки електроустаткування, а також стану будівельної частини будівель і споруд енергетичних об’єктів;
 • перевірка періодичності і якості виконання регламентних робіт щодо обслуговування електроустаткування;
 • оцінка рівня фахової підготовки працівників з питань безпеки, відповідності кваліфікації до робіт, що виконуються, тощо.

Вебінар ОП

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді