Як захистити від пожеж об’єкти із наявністю нафтопродуктів

Автор
експерт з питань пожежної та техногенної безпеки, Київ
Об’єкти з наявністю нафтопродуктів належать до об’єктів з підвищеною пожежною та вибухопожежною небезпекою. Зі статті ви дізнаєтеся, як подбати про пожежну безпеку на таких об'єктах та про найпоширеніші причини пожеж на них.

 

 

Керівники й відповідальні особи повинні вживати заходів, щоб забезпечити пожежну безпеку на об’єктах із наявністю нафтопродуктів: складах, резервуарах, ємностях, АЗС. Крім того, вони мають подбати про безпеку людей, які на них працюють, знизити можливі майнові втрати та зменшити негативні екологічні наслідки.

Техобслуговування і ремонт обладнання та споруд нафтобаз

Нормативне регулювання та основні терміни

До основних законодавчих і нормативних актів, що регламентують вимоги пожежної безпеки для об’єктів зберігання, транспортування та реалізації нафтопродуктів належать:

 • Кодекс цивільного захисту України;
 • Правила пожежної безпеки для об’єктів зберігання, транспортування та реалізації нафтопродуктів, які затверджені наказом Мінпаливенерго від 24.12.2008 № 658;
 • Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом МВС від 30.12.2014 № 1417;
 • ВБН В.2.2-58.1-94 «Проектування складів нафти і нафтопродуктів з тиском насичених парів не вище 93,3 кПа»;
 • ДСТУ 4454:2005 «Нафта і нафтопродукти. Маркування, пакування, транспортування та зберігання».

Об’єкти зберігання нафтопродуктів — склади нафтопродуктів з комплексом основних і допоміжних технологічних об’єктів: зливно-наливні естакади, насосні для перекачування нафтопродуктів, резервуарні парки тощо.

Об’єкти транспортування нафтопродуктів — об’єкти магістральних нафтопродуктопроводів.

Об’єкти реалізації нафтопродуктів — автозаправні станції.

Основні причини пожеж на об’єктах із наявністю нафтопродуктів

Об’єкти нафтогазового виробництва, зокрема склади нафти й нафтопродуктів, мають низку специфічних ознак, які вказують на можливість виникнення пожеж, вибухів з руйнуванням і загибеллю людей, а саме:

 • підвищена пожежонебезпека за рахунок значних викидів парів навіть при експлуатації у звичайних режимах;
 • близьке спільне розташування різних типів джерел підвищеної небезпеки;
 • велика швидкість поширення аварійної ситуації, потенціал швидкого розповсюдження вогню і вибухів у всіх напрямках, велика руйнівна здатність.

Нафта й нафтопродукти класифікуються за ступенем вибухопожежонебезпечності та залежно від температури спалаху їх парів поділяються:

 • на легкозаймисті рідини (ЛЗР) — температура спалаху 61 °С і нижче;
 • горючі рідини (ГР) — температура спалаху понад 61 °С.

Особливо небезпечні легкозаймисті рідини з температурою спалаху не більш ніж 28 °С.

Пожежі на об’єктах зберігання нафтопродуктів можуть спричиняти:

 • розриви резервуарів, закипання й викиди нафтопродуктів;
 • утворення зон, що ускладнюють подачу вогнегасних речовин, у результаті обвалення покрівель резервуарів;
 • сильне тепловипромінювання та конвективні потоки від резервуара, що горить;
 • швидкий розвиток і поширення вогню технологічними лотками, розлитими ЛЗР та ГР, каналізаційними й іншими системами;
 • зміни напрямків потоків продуктів горіння і теплової дії залежно від метеорологічних умов.

Основні джерела займання на резервуарах, що працюють нормально:

 • прояв атмосферної електрики, іскри від електроустановок;
 • самозаймання пірофорів — характерні для промислових і нафтозаводських резервуарів типу РВС з високозернистою нафтою і світлими нафтопродуктами;
 • механічні удари під час відбору проб і виміру рівня, найчастіше – вибух при ручному відборі проб з даху резервуарів типу РВС;
 • технологічні вогневі пристрої;
 • розряди статичної електрики.

Підвищена загазованість території резервуарних парків сприяє тому, що пожежі можуть виникнути від різних джерел запалювання: автомобілів, вогневих нагрівачів, факелів, магнітних пускачів.

Пожежі й загоряння на резервуарах можуть відбутися під час:

 • їх очищення перед ремонтом;
 • вогневих робіт на попередньо очищених резервуарах;
 • ремонту та обслуговування.

Викиди вуглеводнів на складах нафти й нафтопродуктів відбуваються внаслідок випаровування, витоків газів або рідин. Перші два види — найнебезпечніші, оскільки вони вже перебувають у газоподібному стані й легко спалахують.

Витоки рідин відносно легко локалізуються, керовані та найголовніше — менш схильні до миттєвого займання.

Причинами викидів можуть бути зовнішня або внутрішня корозія, внутрішня ерозія, знос обладнання, металургійні дефекти, помилки операторів, пошкодження.

Воєнний стан: як організувати роботу працівників

Як запобігти пожежам на об’єктах із наявністю нафтопродуктів

Щоб запобігти виникненню пожеж, необхідно виключити умови утворення горючого середовища та (або) умови утворення у горючому середовищі джерел запалювання.

Як виключити умови утворення горючого середовища

Як виключити умови утворення джерела запалювання
в горючому середовищі

 • застосовуйте негорючі речовини й матеріали;
 • обмежте масу та (або) обсяг горючих речовин і матеріалів;
 • розміщуйте найбезпечнішим способом горючі речовини й матеріали, а також матеріали, взаємодія яких призводить до утворення горючого середовища;
 • ізолюйте горюче середовище від джерел запалювання — застосовуйте ізольовані резервуари, ємності, відсіки, камери тощо;
 • підтримуйте безпечну концентрацію в середовищі окислювача та (або) горючих речовин;
 • знизьте концентрацію окислювача у горючому середовищі в об’ємі, що захищається;
 • підтримуйте температуру й тиск середовища, за яких полум’я не поширюється;
 • механізуйте та автоматизуйте технологічні процеси, пов’язані з обігом горючих речовин (ЛЗР і ГР);
 • встановіть пожежонебезпечне обладнання на відкритих майданчиках.
 • застосовуйте пристрої захисту обладнання, що виключають вихід ЛЗР та ГР назовні, або пристрої, що виключають утворення біля обладнання горючого середовища;
 • видаліть з технологічного обладнання, приміщень і комунікацій пожежонебезпечні відходи, відкладення пилу, пуху тощо.
 • застосовуйте:

- електрообладнання відповідного класу пожежонебезпечної та (або) вибухонебезпечної зони, категорії та групи вибухонебезпечної суміші;

- швидкодіючі засоби захисного відімкнення електроустановок або пристроїв, що не допускають появи джерел запалювання;

- обладнання та режими проведення технологічного процесу із захистом від статичної електрики;

- способи і пристрої обмеження енергії іскрового розряду до безпечних значень;

- іскробезпечний інструмент під час роботи з легкозаймистими рідинами й горючими газами;

-  пристрої, що не допускають можливості поширення полум’я з одної ємності в іншу, суміжну.

 • обладнайте пристроями блискавкозахисту будівлі, споруди та обладнання;
 • підтримуйте безпечну температуру нагрівання речовин, матеріалів і поверхонь, які контактують (можуть контактувати) з горючим середовищем;
 • ліквідуйте умови для теплового, хімічного та (або) мікробіологічного самозаймання речовин, що обертаються;
 • не допускайте контакту з повітрям пірофорних речовин.

mquestion04.png  Як встановити протипожежний режим на підприємстві

Яких заходів ужити для забезпечення пожежної безпеки на об’єктах з наявністю нафтопродуктів

Забезпечити пожежну безпеку на об’єктах з наявністю нафтопродуктів можна за допомогою комплексу заходів.

Забезпечте об’єкти:

 • необхідними системами протипожежного захисту, раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення;
 • первинними засобами пожежогасіння;
 • приладами контролю і регулювання;
 • безперебійним протипожежним водопостачанням,
 • запасом піноутворювача, пожежною технікою тощо.

За відхилень від нормального режиму або появи несправностей слід негайно зупиняти роботу.

Розміщуйте й експлуатуйте технологічне обладнання згідно з технологічною документацією.

Регулярно оглядайте і ремонтуйте його.

Контролюйте у кожному резервуарі та ємнісному апараті:

 • рівень наповнення;
 • справність дихальних клапанів;
 • вогнеперешкоджувачі;
 • рівнеміри;
 • дренажні системи;
 • пристрої, призначені для аварійного зливання ЛЗР і ГР;
 • стравлювання горючих парів, що утворюються у результаті випаровування легких фракцій нафтопродуктів.

Запобігайте пожежам від теплового прояву електричного струму, розрядів блискавки, статичної електрики, будь-яких іскор, відкритого вогню.

Персонал об’єкта повинен постійно моніторити територію, обладнання, технологічні процеси, вогненебезпечні роботи, потенційні джерела запалювання, транспортні засоби тощо. Зазвичай це роблять оператори, які безперервно або періодично ведуть спостереження всієї діяльності на об’єкті.

123.png Проводьте систематичні тренування персоналу щодо дій в умовах виникнення пожежі, аварії.

Контролюйте, як працівники дотримують заходів безпеки під час зливо-наливних операцій з нафтопродуктами.

Створіть необхідні умови та відповідний матеріальний резерв для успішного гасіння можливої пожежі.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді