Пожежна безпека в Україні

UA RU
Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Обов’язковою складовою виробничої та іншої діяльності установ і організацій, посадових осіб та працівників підприємств є забезпечення пожежної безпеки. У статті на тему «Пожежна безпека в Україні» зосередимося на загальних вимогах з пожежної безпеки, передбачених у законодавстві.

Пожежна безпека в Україні

Пожежна безпека (ст. 2 Кодексу цивільного захисту України) — це відсутність неприпустимого ризику виникнення і розвитку пожеж, які супроводжуються неконтрольованим процесом знищування або пошкодження вогнем майна, під час якого виникають чинники, небезпечні для живих істот та навколишнього природного середовища.

Як організувати інструктажі з пожежної безпеки

Пожежну безпеку забезпечують власники й керівники суб’єктів господарювання. Згідно зі ст. 20 КЦЗ суб’єкти господарювання повинні виконувати такі завдання й обов’язки у сфері цивільного захисту, зокрема пожежної безпеки:

 • розробляти заходи із забезпечення пожежної безпеки, впроваджувати досягнення науки й техніки, позитивний досвід із зазначеного питання;
 • розробляти й затверджувати інструкції та видавати накази з питань пожежної безпеки, постійно контролювати, як їх виконують;
 • проводити навчання працівників із питань цивільного захисту, зокрема правилам техногенної та пожежної безпеки, об’єктові тренування і навчання;
 • забезпечувати виконання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, а також виконання вимог приписів, постанов і розпоряджень центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки;
 • утримувати у справному стані засоби цивільного та протипожежного захисту, не допускати, щоб їх використовували не за призначенням;
 • вживати заходів для впровадження автоматичних засобів виявлення та гасіння пожеж і використання для цієї мети виробничої автоматики;
 • своєчасно інформувати відповідні органи та підрозділи цивільного захисту про несправність протипожежної техніки, систем протипожежного захисту, водопостачання, а також про закриття доріг і проїздів на відповідній території.

Обов’язок із забезпечення пожежної безпеки в жилих приміщеннях державного, комунального, громадського житлового фонду, фонду ЖБК покладається на квартиронаймачів і власників квартир, а в жилих приміщеннях приватного житлового фонду, приватних житлових будинках садибного типу, дачних і садових будинках з господарськими спорудами та будівлями — на їх власників або наймачів, якщо це обумовлено договором найму.

Важливим є положення, згідно з яким проекти стандартів, норм і правил, технічних умов на виготовлення продукції та виконання робіт, які встановлюють вимоги до пожежонебезпечних технологічних процесів та продукції, повинні включати вимоги пожежної безпеки і погоджуватися з центральним органом виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки.

При цьому відомчі нормативні акти, не повинні суперечити національним стандартам, нормам та правилам.

Також повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з пожежної безпеки виробничі, жилі, інші будівлі та споруди, обладнання, транспортні засоби, що вводяться в дію чи експлуатацію після завершення будівництва, реконструкції або технічного переоснащення, а також технологічні процеси та продукція.

image44
ІРИНА ШКАРІВСЬКА Постійний автор статей та лектор вебінарів на теми законодавства про охорону праці
Чи може один фахівець відповідати одночасно за охорону праці, пожежну безпеку, цивільний захист?

Пожежна безпека на новоутворених підприємствах

З метою дотримання вимог пожежної безпеки Кодексом передбачено, що початок роботи новоутворених підприємств, початок використання об’єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень або їх частин) здійснюється суб’єктом господарювання на підставі поданої декларації відповідності матеріально-технічної бази цього суб’єкта вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, а для суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику — також за наявності позитивного висновку за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта чи приміщення.

Процедуру подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, що дає право на початок роботи новоутворених підприємств, початок використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості врегульовано постановою КМУ від 05.06. 2013 № 440.

Форму декларації встановлює додаток до Порядку № 440.

Створення пожежної охорони

Для гасіння пожеж, запобігання їх виникнення, захисту життя і здоров’я громадян, приватної, колективної та державної власності, підтримання належного рівня пожежної безпеки на підприємствах і в населених пунктах, а також для надання допомоги у ліквідації наслідків інших надзвичайних ситуацій створюється пожежна охорона, яка поділяється на державну, відомчу, місцеву та добровільну.

Пожежна безпека в Україні Як функціонують підрозділи добровільної пожежної охорони

Критерії утворення державних пожежно-рятувальних підрозділів (частин) оперативно-рятувальної служби цивільного захисту в адміністративно-територіальних одиницях та перелік суб’єктів господарювання, де утворюються відповідні підрозділи, визначено постановою КМУ від 27.11.2013 № 874.

Перелік суб’єктів господарювання, в яких створюється відомча пожежна охорона та типове Положення про таку охорону затверджені відповідно постановами КМУ від 05.06.2013 № 397 та від 09.01.2014 № 5.

У селах, селищах, де немає пожежно-рятувальних підрозділів, сільські та селищні ради за погодженням з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, мають право утворювати пожежно-рятувальні підрозділи для забезпечення місцевої пожежної охорони, фінансування та матеріально-технічне забезпечення яких здійснюються за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством. Права та обов’язки працівників таких підрозділів визначаються в положенні про місцеву пожежну охорону, яке затверджується органом, що її утворив.

Також Кодексом визначено порядок і умови створення органами місцевого самоврядування та керівниками суб’єктів господарювання пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони.

Пожежна безпека в Україні Звернуть увагу! З 1 січня 2023 року діє Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування місцевої та добровільної пожежної охорони» від 16.11.2022 № 2750-IX. Він відносить до повноважень органів місцевого самоврядування у сфері цивільного захисту створення пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення місцевої пожежної охорони та добровільної пожежної охорони, керівництво ними, забезпечення їх діяльності, здійснення контролю за готовністю до дій за призначенням.

Ці підрозділи в установленому законодавством порядку можуть залучатися до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.

Вимоги пожежної безпеки

Основним нормативно-правовим актом з питань пожежної безпеки для об’єктів, що перебувають в експлуатації є Правила пожежної безпеки в Україні (далі — Правила), затверджені наказом МВС України від 30.12.2014 № 1417, які встановлюють обов’язкові вимоги з пожежної безпеки до будівель, споруд різного призначення та прилеглих до них територій, іншого нерухомого майна, обладнання, устаткування, що експлуатуються, будівельних майданчиків.

Останні зміни до Правил внесено наказом Міністерства внутрішніх справ України від 22.03.2022 № 197.

Правила є обов’язковими для виконання суб’єктами господарювання, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах.

Ними передбачено, що пожежна безпека повинна забезпечуватися шляхом проведення організаційних заходів та технічних засобів, спрямованих на запобігання пожежам, забезпечення безпеки людей, зниження можливих майнових втрат і зменшення негативних екологічних наслідків у разі їх виникнення, створення умов для успішного гасіння пожеж.

Керівник підприємства повинен визначити обов’язки посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки, призначити відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, дільниць, технологічного та інженерного устаткування, а також за утримання й експлуатацію засобів протипожежного захисту.

Обов’язки щодо забезпечення пожежної безпеки, утримання та експлуатації засобів протипожежного захисту передбачаються у посадових інструкціях, положеннях про відповідний підрозділ.

На кожному об’єкті згідно з Правилами відповідним документом повинен бути встановлений протипожежний режим.

Як забезпечити протипожежний режим на підприємстві

Встановлення протипожежного режиму

Протипожежний режим — це комплекс установлених норм поведінки людей, правил виконування робіт і експлуатування об’єкта, спрямованих на забезпечення пожежної безпеки. Він включає порядок:

 • утримання шляхів евакуації;
 • визначення спеціальних місць для куріння;
 • застосування відкритого вогню;
 • використання побутових нагрівальних приладів;
 • проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт;
 • проїзду та стоянки транспортних засобів;
 • визначення місць для зберігання і допустиму кількість сировини, напівфабрикатів та готової продукції, що можуть одночасно знаходитися у приміщеннях і на території;
 • прибирання горючого пилу й відходів, зберігання промасленого ганчір’я, очищення елементів вентиляційних систем;
 • відключення від мережі електроживлення обладнання та вентиляційних систем;
 • огляду й зачинення приміщень після закінчення роботи;
 • проходження посадовими особами навчання й перевірки знань з питань пожежної безпеки, а також проведення з працівниками протипожежних інструктажів та занять з пожежно-технічного мінімуму;
 • організації експлуатації і обслуговування наявних засобів протипожежного захисту;
 • проведення планово-попереджувальних ремонтів та оглядів електроустановок, опалювального, технологічного та іншого інженерного обладнання;
 • збирання членів добровільної пожежної охорони та посадових осіб, виклику вночі, у вихідні й святкові дні;
 • дій у разі виникнення пожежі (оповіщення людей, виклик пожежно-рятувального підрозділу, зупинка технологічного устаткування, вимкнення ліфтів, підйомників, вентиляційних установок, електроспоживачів, застосування засобів пожежогасіння, послідовність евакуації людей та матеріальних цінностей тощо).

Підстава — пункт 3 розділу ІІ Правил пожежної безпеки.

Очільник підприємства має видати накази, положення та порядки, на основі яких необхідно реалізовувати заходи для запобігання пожежам. Він призначає наказом відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, дільниць, технологічного та інженерного устаткування, за утримання й експлуатацію засобів протипожежного захисту осіб, а також одну особу, яка відповідатиме за пожежну безпеку підприємства в цілому.

Для кожного приміщення потрібно належним чином розробити і затвердити інструкції про заходи пожежної безпеки. Такі інструкції повинні розробляється з урахуванням певних вимог, зокрема обов’язково мають враховуватися вимоги Правил пожежної безпеки України.

З урахуванням кількості осіб, які постійно або тимчасово перебувають на об’єктах також мають бути розроблені і вивішені на видимих місцях плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі, а на об’єктах з масовим перебуванням людей — інструкції, які визначають дії персоналу щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей. Для об'єктів, у яких передбачається перебування людей уночі, інструкції також повинні передбачати дії у нічний час.

У приміщеннях на видимих місцях біля телефонів повинні бути вивішені таблички із зазначенням номера телефону для виклику пожежно-рятувальних підрозділів.

Територія об’єкта, а також будинки, споруди, приміщення мають бути забезпечені відповідними знаками безпеки. Знаки безпеки, їх кількість, а також місця їх встановлення повинні відповідати ДСТУ EN ІSО 7010:2019 «Графічні символи. Кольори та знаки безпеки».

Пожежна безпека на об’єктах із масовим перебуванням людей

Особам, відповідальним за пожежну безпеку об’єктів з масовим перебуванням людей, вкрай важливо відвернути виникнення надзвичайних ситуацій, а також передбачити засоби для мінімізації їх наслідків. Зокрема, потрібно подбати про:

 • здійснення безпечної експлуатації електротехнічного та інженерного обладнання, засобів зв’язку;
 • дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих та будівельно-монтажних робіт;
 • забезпечення об’єкта первинними засобами пожежогасіння та системами протипожежного захисту;
 • регулярне прибирання та вивіз сміття, недопущення влаштовування в приміщеннях і проходах звалищ горючих відходів;
 • забезпечення освітлення протипожежного обладнання, входів до будинків та споруд;
 • забезпечення правильного вибору електроустаткування (відповідно до технологічних вимог) тощо.

В умовах воєнного стану особливо важливо належним чином організувати пожежну безпеку на об’єктах з масовим перебуванням дітей, зокрема в навчальних закладах, інтернатах, закладах відпочинку тощо.

Пожежна безпека під час воєнного стану

В умовах війни, надзвичайної ситуації чи карантину всім суб’єктам господарювання, зокрема й тим, які призупинили свою діяльність, необхідно посилити протипожежний режим на підприємстві.

Пожежну безпеку на підприємстві забезпечують такими основними компонентами виробництва:

 • технічною системою — передбачає надійність обладнання, використання безпечних технологій, визначає обсяг вибухопожежонебезпечних речовин, проєктні рішення, впровадження систем виявлення і гасіння пожеж, розміщення обладнання тощо;
 • персоналом, його підготовкою, забезпеченням регламентами й правилами роботи;
 • системою управління.

Управління пожежною безпекою досягається зміною стану приміщень, обладнання, виробничих процесів — наприклад, їх слід перевести в менш небезпечний стан.

Щоб утримувати приміщення та будівлі у необхідному пожежобезпечному стані, рекомендовано:

 • усувати порушення пожежної безпеки, зазначені у відповідних приписах Державної служби України з надзвичайних ситуацій;
 • організовувати та проводити позапланові протипожежні інструктажі щодо дотримання протипожежного режиму в умовах карантину;
 • не захаращувати шляхи евакуації та евакуаційні виходи;
 • не допускати, щоб працівники користувалися електроприладами, електрообладнанням з порушенням правил їхньої експлуатації;
 • розміщувати горючі матеріали на відстані не менше ніж 0,5 мвід світильників і 1 мвід електроустановок;
 • не відключати (навіть тимчасово) системи протипожежного захисту — пожежну сигналізацію, димовидалення, оповіщення тощо;
 • в усіх приміщеннях, які після закінчення роботи замикають і які не контролює черговий персонал, з усіх електроустановок і електроприладів, а такожз мереж їх живлення необхідно відключити напругу. Виняток — чергове освітлення, протипожежні та охоронні установки, а також електроустановки, що за вимогами технології працюють цілодобово;
 • особливу увагу приділяти огляду приміщень перед тим, як їх зачиняти;
 • не зберігати горючі матеріали на шляхах евакуації;
 • розробити або оновити необхідну організаційно-розпорядчу документацію — наказ про посилення протипожежного режиму на період карантину; наказ про перелік і порядок огляду приміщень після закінчення робочого дня; інструкцію про заходи пожежної безпеки у приміщеннях, де розміщені віддалені робочі місця.

На кожному підприємстві мають бути відомості про наявність основних сил і засобів для реагування на можливі надзвичайні ситуації в районі розміщення підприємства.

Аби взаємодія органів управління, аварійно-рятувальних служб, адміністрації, сил цивільного захисту була своєчасною і чіткою, необхідно вживати спільних заходів за планами, які розробляють на місцевому рівні, проводити спільні тренування і заняття тощо.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді