Заповнюємо Декларацію відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання

UA RU
Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
У статті ви знайдете бланк та приклад заповнення декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства та дізнаєтеся про порядок подання документа до відповідного дозвільного органу.

 

 

 

Суб’єкт господарювання має право на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності на підставі подання декларації без отримання документа дозвільного характеру. Підстава — постанова КМУ від 07.12.2016 № 922 «Деякі питання набуття права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності за декларативним принципом».

Як отримати дозвіл або декларацію на роботи підвищеної небезпеки

Винятком є ті види господарської діяльності, що включені до переліку певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі подання декларації про провадження господарської діяльності, затвердженого постановою КМУ від 25.08.2010 № 725.

Матеріально-технічна база суб’єкта господарювання — це земельні ділянки, будівлі, приміщення, матеріальні ресурси, засоби виробництва та документи, необхідні для провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності.

Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства

Декларація відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства подається:

 • в електронній формі через Єдиний державний портал адміністративних послуг або через інтегровані з ним інформаційні системи відповідних дозвільних органів;
 • у паперовій формі — особисто (через уповноважену особу) або поштою.

Суб’єкт господарювання подає декларацію за своїм місцезнаходженням або у випадках, передбачених законом, — за місцем провадження діяльності або місцезнаходженням об’єкта.

Анатолій Рожков експерт із питань пожежної та техногенної безпеки
Декларація відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки дає право на початок роботи новоутворених підприємств, початок використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості.

 

Порядок подання декларації відповідності матеріально-технічної бази в паперовій формі

Подання декларації відповідності матеріально-технічної бази в паперовій формі здійснюється таким чином:

 • суб’єкт господарювання або уповноважена ним особа подає декларацію особисто чи надсилає рекомендованим листом у двох примірниках адміністратору або відповідному дозвільному органу.
 • декларація заповнюється державною мовою та підписується керівником або уповноваженою особою суб’єкта господарювання.
 • датою надходження декларації вважається дата її реєстрації як вхідної кореспонденції адміністратором або відповідним дозвільним органом.
 • адміністратор не пізніше наступного робочого дня після надходження декларації передає її до відповідного дозвільного органу.
 • декларація реєструється за допомогою інформаційних систем відповідного дозвільного органу в установлений законом строк.

Потім зареєстровані декларації скануються та скановані їх копії оприлюднюються на офіційному веб-сайті відповідного дозвільного органу протягом наступного робочого дня після реєстрації.

Порядок подання декларації відповідності матеріально-технічної бази в електронній формі

Декларація відповідності матеріально-технічної бази подається в електронній формі до відповідного дозвільного органу суб’єктом господарювання через особистий кабінет за шаблоном, на який накладено електронний цифровий підпис суб’єкта господарювання.

Подання декларації в електронній формі через портал здійснюється у сервісі «Замовити послугу» в такій послідовності:

 1. вибір відповідного центру надання адміністративних послуг або дозвільного органу;
 2. вибір послуги;
 3. заповнення шаблону;
 4. накладення електронного цифрового підпису;
 5. замовлення послуги.

 Декларація має бути заповнена державною мовою.

Заповнюємо Декларацію відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання  Що робити, якщо відсутня декларація про відповідність машини українською мовою

Уповноважена особа відповідного дозвільного органу перевіряє надходження декларацій не рідше 2-ох разів на день (у першій та другій половині робочого дня) та невідкладно реєструє їх в порядку черговості надходження після проведення перевірки:

 • дійсності електронного цифрового підпису, накладеного на декларацію, та чинності відповідного посиленого сертифіката ключа під час накладання електронного цифрового підпису (чинність посиленого сертифіката ключа підтверджується за допомогою позначки часу, отриманої від акредитованого центру сертифікації ключів);
 • підтвердження електронного цифрового підпису суб’єкта господарювання або його уповноваженого представника відповідно до умов, встановлених ст. 3 Законом «Про електронний цифровий підпис»;
 • додавання або логічного поєднання з декларацією в електронній формі позначки часу, сформованої в результаті отримання від акредитованого центру сертифікації ключів послуги фіксування часу.

Підтвердження з посиланням на зареєстровану декларацію надсилається до особистого кабінету суб’єкта господарювання. Реєстр декларацій відповідності матеріально-технічної бази ви можете знайти на офіційних веб-сайтах відповідних дозвільних органів.

Декларації в електронній формі (як і в паперовій) є документами постійного зберігання та зберігаються відповідним дозвільним органом.

Пам’ятайте, суб’єкт господарювання несе відповідальність згідно із законом за подання недостовірної інформації про відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

Строк дії декларації про відповідність матеріально-технічної бази

Декларація відповідності матеріально технічної бази не має терміну дії, оскільки вона не є дозвільним документом. Зареєстрована декларація свідчить про те, що суб’єкт господарювання набув право здійснювати господарську діяльність.

 

Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

Нормативне регулювання

Підприємства виконують роботи підвищеної небезпеки та експлуатують машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки на основі дозволу або декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.

Який саме документ отримувати, визначають:

Ці переліки затверджені постановою КМУ від 03.02.2021 № 77 (далі — Постанова № 77)

На підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці:

 • виконують роботи підвищеної небезпеки, що зазначені у групі Б додатка 2 до Постанови № 77;
 • експлуатують чи застосовують машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені в Постанові № 77 у групі Б Переліку, машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки затверджений постановою КМУ від 26.10.2011 № 1107 (далі — Порядок № 1107). Останні зміни до цієї постанови внесені 20.12.2022 та набрали чинності 24.12.2022).

Декларація відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства  Чи потрібно оформлювати новий дозвіл, якщо підприємство змінило назву

Яку інформацію зазначити в Декларації

У Декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці потрібно зазначити:

 • найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), які виконують та/або експлуатують (застосовують) без отримання відповідного дозволу;
 • відомості про роботодавця;

 • найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дату видачі (за наявності у разі добровільного страхування) відповідно до Закону України «Про страхування»);

 • номер наказу про проведення аудиту, номер та дату висновку за результатами проведеного аудиту про дотримання вимог законодавства про охорону праці під час виконання заявлених робіт/експлуатації заявлених машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

Як подавати декларацію

Згідно з Порядком № 1107 декларація подається роботодавцем не пізніше ніж за п’ять робочих днів до початку виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Документи повертаються протягом п’яти робочих днів без розгляду у разі незаповнення полів, зазначення робіт підвищеної небезпеки та машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, які не включено до групи Б переліку видів робіт підвищеної небезпеки (додаток 2) та групи Б переліку машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2021 року № 77.

Декларація подається роботодавцем або уповноваженою ним особою, надсилається поштою до адміністратора центру надання адміністративних послуг у паперовій формі або в електронній формі через Портал електронних сервісів Мінекономіки, Єдиний державний веб-портал електронних послуг, у тому числі через Портал електронних сервісів Мінекономіки, інтегровану з ним інформаційну систему Держпраці.

Перевезення небезпечних вантажів   Охорона праці під час експлуатації навантажувачів

Територіальний орган Держпраці здійснює реєстрацію декларацій на безоплатній основі протягом п’яти робочих днів з дня їх отримання.

Відмова в реєстрації декларації не допускається.

У разі зміни відомостей або виявлення суб’єктом господарювання помилки в поданій декларації суб’єкт господарювання в порядку, встановленому п. 21 Постанови № 1107, подає оновлену декларацію протягом семи робочих днів з дня настання таких змін або з дня подання декларації в разі виявлення помилки.

Термін дії декларації у законодавстві не встановлений.

Адамович Вікторія головний редактор системи «Експертус Охорона праці», Київ
У консультації знайдете відповіді на актуальні запитання працівників і роботодавців про те, як безпечно працювати під час воєнного стану, які зміни в законодавстві врахувати, які

Особливості декларування відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці в період воєнного стану

Кабінет Міністрів України постановою від 24.03.2022 № 357 розширив переліки видів робіт підвищеної небезпеки та машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, встановивши, що на період дії воєнного стану:

 • машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені у пунктах 2-9 групи А переліку машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого Постановою № 77, експлуатуються (застосовуються) на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці;
 • на період дії воєнного стану види робіт підвищеної небезпеки, що зазначені у пунктах 4, 7-9, 11-21, 23-27, 29 і 30 групи А додатку 2 до Порядку № 1107, виконуються на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.

Суб’єкти господарювання, які набули зазначене право на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та/або виконання робіт підвищеної небезпеки на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, не пізніше одного місяця після припинення чи скасування воєнного стану повинні отримати відповідні дозвільні документи в порядку, строки та на умовах, що передбачені законодавством;

Строк дії документів дозвільного характеру на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та на виконання робіт підвищеної небезпеки, який закінчився в період дії воєнного стану, автоматично продовжується на період дії воєнного стану і протягом одного місяця після його припинення чи скасування.

Як допустити працівників до робіт з підвищеною небезпекою


зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді