Службове розслідування порушень вимог безпеки

Автор
спеціаліст із питань охорони праці та цивільного захисту, Київ
Якщо порушення вимог безпеки на виробництві спричинило негативні наслідки, зокрема призвело до матеріальних збитків або травмування працівника, роботодавець може ініціювати службове розслідування. У статті підкажемо, як проводити службове розслідування та надамо зразки супутніх документів.

 

 

Здійснення розслідування в разі порушення вимог безпеки на виробництві є важливим етапом у створенні безпечних та здорових умов праці для всіх працівників. Воно допомагає установити причини інциденту, осіб, які його допустили, що дає змогу уникнути подібних випадків у майбутньому, зменшити ризики травмування та збільшити продуктивність роботи.

Службове розслідування — це комплекс заходів, які здійснюються у межах компетенції з метою уточнення причин і умов подій, що стали підставою для призначення службового розслідування, ступеня вини особи (осіб), якою (якими) вчинено дисциплінарний проступок, а також з’ясування інших обставин.

У статті розповімо, як проводити службове розслідування на прикладі порушень вимог безпеки під час робіт на висоті на об’єктах будівництва.

Службове розслідування порушень вимог безпеки

Підстави для проведення службового розслідування 

Чинне законодавство не встановлює, як проводити службове розслідування порушень вимог безпеки. Однак інформацію про особливості такого розслідування можна знайти в Порядку проведення службового розслідування, затвердженого постановою КМУ від 13.06.2000 № 950 (далі — Порядок). Він визначає процедуру проведення службового розслідування стосовно осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції».

Після того як керівник підприємства ухвалив рішення про проведення службового розслідування, він призначає комісію, склад якої зазначає у відповідному наказі.

Комісія зі службового розслідування

Комісія зі службового розслідування визначає перелік питань, які потрібно з’ясувати, коло працівників, які могли бути причетними до скоєння порушення або стати його свідками.

Задля об’єктивного вивчення обставин події комісія проводить опитування обвинуваченого, свідків та осіб, причетних до події, перевіряє записи відеокамер, журналів, результатів ревізій та іншої оперативної документації. У разі необхідності вирішення питань, у яких члени комісії не є компетентними, до розслідування залучають зовнішніх консультантів (експертів).

Головою комісії зазвичай призначають головного інженера підприємства або технічного заступника керівника. Членами комісії можуть бути:

 • керівник структурного підрозділу, в якому виявили порушення вимог безпеки;
 • спеціаліст із охорони праці підприємства;
 • член профспілки, а якщо її немає — уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці.

Комісія зі службового розслідування:

 • визначає причетних до інциденту осіб;
 • збирає письмові пояснення від таких осіб;
 • аналізує локальні — інструкції з охорони праці, проєкт виконання робіт на об’єкті будівництва, посадові й робочі інструкції тощо — та нормативні документи з охорони праці, що стосуються порушення.

Для того, щоб відновити обставини, які передували інциденту комісія вивчає письмові пояснення осіб, причетних до інциденту. Крім того, члени комімії перевіряють, чи були підстави в безпосереднього керівника робіт допускати до роботи на висоті працівника-порушника. Передусім потрібно перевірити, чи проходив працівник:

Також комісія аналізує посадову інструкцію керівника робіт і робочу інструкцію працівника-порушника, щоб визначити відповідність їхніх робіт.

Засідання комісії зі службового розслідування оформлюють протоколами за стандартною формою. 

 

Акт службового розслідування

Після того як комісія встановила причини, винних осіб і зміст порушень, вона складає акт службового розслідування. В акті зазначаються:

 • склад комісії, яка провела службове розслідування;
 • обставини, які стали підставою для проведення службового розслідування, ім’я та прізвище, найменування посади особи, стосовно якої проведено службове розслідування (якщо службове розслідування проводилося стосовно особи);
 • пояснення щодо предмета службового розслідування;
 • висновки службового розслідування, причини та умови, що призвели до порушення, заходи, вжиті або запропоновані до його усунення, чи обставини, що знімають з особи, стосовно якої проведено службове розслідування, безпідставні звинувачення або підозру;
 • обґрунтовані пропозиції про усунення виявлених порушень та притягнення (за наявності підстав) винних осіб до відповідальності згідно із законом.

Під час визначення виду дисциплінарного стягнення комісія з проведення службового розслідування повинна враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку та заподіяну шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і попередню роботу особи, стосовно якої проведено службове розслідування.

Члени комісії з проведення службового розслідування мають право викласти письмово свою окрему думку, яка додається до акта.

Акт службового розслідування підписує голова, інші члени комісії з проведення службового розслідування, і він подається на затвердження керівнику підприємства.

Результати службового розслідування

За результатами розслідування комісія складає наказ. Цим наказом можна затвердити як акт службового розслідування, так і план превентивних заходів за результатами розслідування.

Коли всі документи будуть підписані й затверджені, члени комісії формують матеріали службового розслідування, які зберігають на підприємстві.

У кожному конкретному випадку, за фактом якого проводитимуть розслідування, перелік матеріалів змінюватиметься залежно від обставин і причин інциденту. Однак невід’ємними документами будь-якого службового розслідування будуть накази про його проведення та результати, відповідний акт і план превентивних заходів.

Робота у вихідні та святкові дні
Валерій Бунчукінженер з охорони праці ТОВ «Лайф», Київ
Контроль за станом охорони мають здійснювати керівники та відповідальні особи всіх рівнів управління виробництвом. Допоможуть його належним чином організувати п’ять унікальних додатків, які розробив фахівець у сфері охорони праці Вам у поміч

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді