Хто відповідає за пожежну безпеку на підприємстві

UA RU
Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Зі статті ви дізнаєтеся, кого призначити відповідальним за пожежну безпеку на підприємстві, що має знати та вміти така особа, які завдання та функції повинна виконувати особа, відповідальна за пожежну безпеку на підприємстві.

Пожежна безпека — це відсутність неприпустимого ризику виникнення і розвитку пожеж та пов’язаної з ними можливості завдання шкоди живим істотам, матеріальним цінностям і довкіллю. Вона є одним із ключових елементів системи охорони праці.

Одне з основних завдань і обов’язків суб’єктів господарювання — забезпечити, щоб на підприємствах, в установах, організаціях виконували вимоги законодавства у сфері пожежної безпеки, які містяться у відповідних нормативно-правових актах. Якщо суб’єкт господарювання порушив вимоги законодавства з питань техногенної і пожежної безпеки, посадові особи Державної служби з надзвичайних ситуацій застосовують визначені законом санкції.

У законодавстві не встановлено, хто саме має відповідати за пожежну безпеку на підприємстві. Іноді роботодавці, намагаючись зекономити кошти, покладають обов’язки щодо організації пожежної безпеки на фахівців з охорони праці. Однак ці обов’язки невластиві їхній посаді.

image98
ІРИНА ШКАРІВСЬКА Постійний автор статей та лектор вебінарів на теми законодавства про охорону праці
Чи може один фахівець відповідати одночасно за охорону праці, пожежну безпеку, цивільний захист?

Про те, кого можна призначити відповідальним за пожежну безпеку на підприємстві та які вимоги встановлені до такої особи, — далі.

Нормативне регулювання

Суб’єкти господарювання повинні виконувати такі завдання й обов’язки у сфері цивільного захисту, зокрема пожежної безпеки (ст. 20 Кодексу цивільного захисту України; КЦЗ):

 • проводити навчання працівників з питань цивільного захисту, зокрема правилам техногенної та пожежної безпеки;
 • розробляти заходи щодо забезпечення пожежної безпеки, впроваджувати досягнення науки і техніки, позитивного досвіду із зазначеного питання;
 • розробляти і затверджувати інструкції та видавати накази питань пожежної безпеки, здійснювати постійний контроль за їх виконанням;
 • забезпечувати виконання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, а також виконання вимог приписів, постанов та розпоряджень центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки;
 • утримувати у справному стані засоби цивільного та протипожежного захисту, не допускати, щоб їх використовували не за призначенням;
 • вживати заходів для впровадження автоматичних засобів виявлення та гасіння пожеж і використання для цієї мети виробничої автоматики;
 • своєчасно інформувати відповідні органи та підрозділи цивільного захисту про несправність протипожежної техніки, систем протипожежного захисту, водопостачання, а також про закриття доріг і проїздів на відповідній території.

Пожежну безпеку забезпечують власники й керівники суб’єктів господарювання (ч. 3 ст. 55 КЦЗ). Керівник підприємства зобов’язаний видати спеціальні накази, затвердити положення, порядки та інші акти, в яких потрібно врегулювати всі питання, пов’язані зі встановленням протипожежного режиму на підприємстві.

У Правилах пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МВС України від 30.12.2014 № 1417 (далі — Правила № 1417), заначено (п. 2 розділу ІІ), що керівник підприємства повинен визначити обов’язки посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки, призначити відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, дільниць, технологічного та інженерного устаткування, а також за утримання й експлуатацію засобів протипожежного захисту. Працівників, які виконуватимуть такі обов’язки, в обов’язковому порядку мають ознайомити з відповідним наказом під підпис.

Отже, законодавством передбачається призначення на посаду відповідальної особи за протипожежну безпеку в цілому по підприємству, а також призначення відповідальних осіб окремо за кожен із зазначених вище об’єктів підприємства.

Однак згадані Правила № 1417 не визначають, хто саме має відповідати за пожежну безпеку на підприємстві. Вони зазначають лише про обов’язок керівника призначити таку особу та про необхідність закріпити цей обов’язок у локальних актах підприємства.

Отже, керівник, делегуючи свої повноваження, призначає наказом осіб, відповідальних за пожежну безпеку.

Які документи з пожежної безпеки мають бути на підприємстві

Призначення відповідального за пожежну безпеку

Відповідальну за пожежну безпеку особу призначають наказом керівника з-поміж штатних працівників підприємства.

Для того щоб ефективно виконати зазначені обов’язки, відповідальна особа повинна пройти необхідну підготовку, зокрема пройти профільне навчання та перевірку знань із питань забезпечення протипожежної безпеки. У подальшому, згідно з законодавством, відповідальний з пожежної безпеки підлягає обов’язковому проходженню навчання у навчальному центрі не рідше ніж один раз на три роки.

Відповідальний за пожежну безпеку повинен знати:

 • вимоги державних нормативних актів з пожежної, техногенної безпеки, цивільного захисту щодо приміщень, площ, обладнання, за які вона відповідає;
 • порядок виклику пожежної допомоги, інших аварійно-рятувальних служб;
 • якими мають бути дії у разі пожежі, інших надзвичайних ситуацій.

Також відповідальна особа має вміти розробляти необхідні документи з організації та забезпечення пожежної безпеки, проводити інструктажі, навчання працівників та взаємодіяти з органами контролю.

Обов’язки відповідального за пожежну безпеку

Обов’язки щодо забезпечення пожежної безпеки, утримання та експлуатації засобів протипожежного захисту передбачаються у посадових інструкціях, обов’язках, положеннях про підрозділ.

З урахуванням особливостей виробничої діяльності компанії та присвоєного їй класу пожежної небезпеки відповідальна особа повинна:

Визначити

Установити

Регламентувати

Розробити

Обов’язки посадових осіб і персоналу щодо забезпечення пожежної безпеки

Порядок проведення протипожежних інструктажів і пожежно-технічного мінімуму

Місця куріння, використання відкритого вогню, нагрівальних приладів

Необхідність організації (створення) добровільної пожежної дружини (команди)

Основні види, кількість, розміщення і порядок обслуговування систем протипожежного захисту, засобів зв’язку та оповіщення про пожежу, первинних засобів пожежогасіння

Порядок виділення коштів на протипожежні заходи

Порядок роботи та чергувань у вихідні й святкові дні

Черговість відключення інженерного обладнання у разі пожежі

Відповідний протипожежний режим

Порядок проведення планово-профілактичних ремонтів і оглядів електроустановок, опалювального, вентиляційного, технологічного й іншого інженерного обладнання

Порядок огляду та закриття приміщень після закінчення роботи

Порядок знеструмлення електрообладнання у разі пожежі та після закінчення роботи

Порядок дій адміністрації і персоналу у разі пожежі

Порядок застосування засобів колективного й індивідуального захисту людей від небезпечних чинників пожежі або іншої надзвичайної ситуації, використання засобів теплового та протидимного захисту

Припустиму кількість горючих речовин, матеріалів, які можуть одночасно розміщуватися у приміщеннях

Систематичне відпрацювання дій у разі пожежі

Інструкції про заходи пожежної безпеки та відповідні інструкції для всіх вибухопожежонебезпечних і пожеженебезпечних приміщень, окремих технологічних установок, виробничих операцій та про порядок поводження з пожежонебезпечними речовинами й матеріалами

Відповідні протипожежні заходи

Плани евакуації людей у разі пожежі

Заходи щодо дій адміністрації, персоналу у разі пожежі

Необхідну документацію з пожежної безпеки

Хто відповідає за пожежну безпеку на підприємстві  Як спланувати організаційну роботу відповідальному за пожежну безпеку

На кожному підприємстві також повинні бути розроблені та затверджені інструкції з пожежної безпеки, які закріплюють основні положення протипожежного режиму в кожному приміщенні чи на об’єкті підприємства (п. 4 розділу ІІ Правил пожежної безпеки в Україні). Ці інструкції вивчаються під час проведення протипожежних інструктажів, виробничого навчання, їх потрібно вивішувати на видимих місцях.

Також усі працівники при прийнятті на роботу повинні проходити інструктажі з питань пожежної безпеки.

Особи, яких приймають на роботу, пов’язану з підвищеною пожежною небезпекою, мають попередньо (до початку самостійного виконання роботи) пройти спеціальне навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму.

Посадові особи та працівники проходять навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки у порядку, встановленому постановою КМУ від 26.06.2013 № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях».

Приступати до роботи особам, які не пройшли навчання, протипожежний інструктаж і перевірку знань з питань пожежної безпеки, заборонено.

Відповідальність за порушення

Стан пожежної і техногенної безпеки на підприємстві контролює Державна служба з надзвичайних ситуацій. За результатами перевірок, чи дотримує суб’єкт господарювання вимог законодавства з питань пожежної безпеки, посадова особа органу ДСНС складає акт, на підставі якого в подальшому розробляє й вручає відповідний припис.

Для суб'єкта господарювання, який не виконав приписи, розпорядження, постанови щодо усунення порушень вимог законодавства, виявлені під час заходу державного нагляду (контролю), статтею 1888 КпАП передбачені такі штрафні санкції:

 • від 100 до 200 НМГД — для посадових осіб і фізичних осіб — підприємців;
 • від 200 до 300 НМГД — за повторне невиконання протягом року після накладення адміністративного стягнення.

Якщо суб’єкт господарювання порушив вимоги законодавства з питань техногенної і пожежної безпеки, посадові особи ДСНС, керуючись статтею 68 КЦЗ, застосовують санкції, визначені законом.

У разі застосування санкцій за порушення вимог законодавства, зокрема якщо закон передбачає мінімальні та максимальні розміри санкцій, враховується принцип пропорційності порушення і покарання.

Якщо порушення вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки створює загрозу життю і здоров’ю людей, посадові особи ДСНС звертаються до адміністративного суду. Адмінсуд може застосувати заходи реагування у вигляді повного або часткового зупинення роботи підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, агрегатів, експлуатації будівель, споруд, окремих приміщень, випуску та реалізації пожежонебезпечної продукції, систем і засобів протипожежного захисту в порядку, встановленому законом.

Вимоги до експлуатації вогнегасників Охорона праці у весняно-літній період

Відповідальність за порушення вимог пожежної або техногенної безпеки встановлює і Кримінальний кодекс. Так, порушення вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило пожежу або аварію, яка заподіла шкоду здоров’ю людей або майнову шкоду у великому розмірі, карається:

 • штрафом від 1000 до 4020 НМДГ;
 • або виправними роботами на строк до двох років;
 • або обмеженням чи позбавленням волі на строк до трьох років.

Якщо такі дії спричинили загибель людей чи пошкодили майно в особливо великому розмірі, відповідальність передбачатиме позбавлення волі на строк від трьох до восьми років (ст. 270 КК).

Одне з основних завдань і обов’язків суб’єктів господарювання — забезпечити, щоб на підприємствах, в установах, організаціях (далі — підприємства) виконували вимоги законодавства у сфері пожежної безпеки, які містяться у відповідних нормативно-правових актах.

У разі застосування санкцій за порушення вимог законодавства, зокрема якщо закон передбачає мінімальні та максимальні розміри санкцій, враховується принцип пропорційності порушення і покарання.

 зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді