Зразок наказу про проведення медичних оглядів

Автор

Лідньов Анатолій

юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Керівник підприємства перед проведенням медичних оглядів працівників повинен видати відповідний наказ. Пропонуємо вам скачати зразок наказу про проходження медичного огляду, розроблений експертом.

Медогляди проводять для того, щоб визначити стан здоров’я працівників, можливість виконання трудових обов’язків, а також для своєчасного виявлення гострих чи хронічних професійних захворювань, встановлення у разі необхідності медичних протипоказань щодо здійснення окремих видів робіт та попередження виникнення і розповсюдження інфекційних хвороб.

Закон про охорону праці зобов'язує роботодавців власним коштом профінансувати та організувати медогляди працівників (ст. 17 Закону). Для цього він видає наказ про медогляд і призначає відповідальних осіб. Скачайте готовий документ та адаптуйте до умов вашого підприємства.

Медогляди працівників відбуватимуться за новим Порядком

Проведення медоглядів працівників

Медичні огляди мають проходити працівники, зайняті на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, та особи віком до 21 року. Якщо працівники не пройшли обов’язковий медогляд і були допущені до роботи, на роботодавця можуть бути накладені штрафні санкції.

Розрізняють попередній (під час прийняття на роботу), періодичні (протягом трудової діяльності) та позачергові медогляди. Як проводити такі медогляди, а також медичний огляд осіб віком до 21 року визначає Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій (затверджений наказом МОЗ від 21.05.2007 № 246; далі — Порядок).

У додатку 4 до Порядку наведено Перелік шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища трудового процесу, при роботі з якими обов’язкові попередній (періодичні) медичний огляд працівників та Перелік робіт, для виконання яких є обов’язковим попередній (періодичні) медичний огляд працівників.

Зразок наказу про проведення медичних оглядів  Зверніть увагу! Обов’язкові медичні огляди під час воєнного стану проходять відповідно до законів і підзаконних актів України, зокрема — статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 № 4004-XII.

Наказ про проходження медогляду 2023

Наказ про проходження медичного огляду доводять до відома працівників, яких направлено на медогляд. За необхідності їм можна видати пам’ятку.

Якщо працівники відмовляються пройти медогляд, роботодавець має право притягти їх до дисциплінарної відповідальності та відсторонити їх від роботи без збереження заробітної плати.зміст

Центральна частина статичний блок 2