Звіт з праці (квартальний) за формою № 1-ПВ

UA RU
Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Суб’єкти господарювання зобов’язані вести первинний (оперативний) облік результатів своєї роботи, складати і подавати статистичну інформацію та інші дані, визначені законом. Одним із видів такої статистичної інформації є «Звіт з праці» (квартальний), який подається за формою № 1-ПВ.

 

Нормативне регулювання

Правові відносини в галузі державної статистики визначаються Законом України «Про державну статистику» від 17.09.1992 (далі — Закон № 2614-XII) та іншими нормативно-правовими актами в цій галузі.

Статтею 18 цього Закону № 2614-XII суб’єктів господарювання (респондентів) зобов’язано безкоштовно, в повному обсязі, за формою, передбаченою звітно-статистичною документацією, у визначені строки подавати органам державної статистики достовірну статистичну інформацію.

Страхові виплати — 2023: що змінилося

За якими формами подавати «Звіт з праці» (квартальний)

«Звіт з праці» (квартальний) подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб відповідно до затвердженої методології до територіальному органу Держстату.

Чинна у 2023 році форма державного статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці» затверджена наказом Держстату України від 12.05.2022 № 87. Ця форма вводиться в дію, починаючи зі звіту за І квартал 2023 року.

Звернуть увагу!

Наказ Держстату від 25.06.2021 № 135, яким було затверджено попередню форму квартрального звіту, втратить чинність з 1 лютого 2023 року.

Джерелами інформації для показників форми є первинні облікові документи, документи бухгалтерського обліку і фінансової звітності та інші документи, передбачені нормами чинного законодавства.

Робота у вихідні та святкові дні
Валерій Бунчукінженер з охорони праці ТОВ «Лайф», Київ
Контроль за станом охорони мають здійснювати керівники та відповідальні особи всіх рівнів управління виробництвом. Допоможуть його належним чином організувати п’ять унікальних додатків, які розробив фахівець у сфері охорони праці Вам у поміч

Як заповнювати форму № 1-ПВ (квартальна)

Під час заповнення Звіту із праці № 1-ПВ (квартальна) слід користуватися:

 • наказом Держстату України від 12.05.2022 № 87, яким затверджено форму державного статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці»;
 • Інструкцією зі статистики кількості працівників, затвердженою наказом Держкомстату України від 28.09.2005 № 286;
 • Інструкцію зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом Держкомстату України від 13.01.2004 № 5;
 • розʼясненням Держстату України від 31.10.2022 р. № 19.1.2-12/44-22 щодо показників форми державного статистичного спостереження 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці»;
 • наказом Держстату України від 10.11.2022 № 279 «Про затвердження Змін до деяких форм державних статистичних спостережень» щодо конфіденційності адресної частини форм, в зв’язку з прийняттям Закону України «Про офіційну статистику»;
 • додатковим роз’ясненням Держстату України від 08.12.2022 щодо заповнення форм № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці» в умовах воєнного стану.

Показники форми № 1-ПВ (квартальна) визначаються відповідно до положень Інструкції зі статистики кількості працівників (пункти 1.2 та 1.3 глави 1) та Інструкції зі статистики заробітної плати.

Якщо підприємство, установа, організація має структурний/ні підрозділ/ли, то у формі № 1-ПВ (квартальна) відображаються дані щодо номера, найменування, виду та коду економічної діяльності відповідного підрозділу.

При цьому дані щодо номера підрозділу повинні бути тотожними даним номера структурного підрозділу, які відображено за формою № 1-ПВ (місячна).

Слід зазначити, що в формі № 1-ПВ (квартальна) інформація розміщується на дискретній основі, тобто окремо за І, ІІ, ІІІ, ІV квартали.

Форма № 1-ПВ (квартальна) складається із п’яти розділів:

 • кількість штатних працівників;
 • втрати робочого часу штатних працівників;
 • склад фонду оплати праці штатних працівників;
 • кількість і фонд оплати праці окремих категорій працівників;
 • інформація про укладання колективних договорів станом на 31 грудня 2023 року (у звіті за IV квартал).

Коли подавати «Звіт з праці» квартальний 

Форма № 1-ПВ «Звіт з праці» (квартальний) подається територіальним органам Держстату юридичними особами та їхніми відокремленими підрозділами не пізніше 7-го числа місяця, наступного за звітним періодом.

У 2023 році граничними датами подачі квартальної форми будуть: за І квартал — 07.04.2023; за ІІ квартал — 07.07.2023; за ІІІ квартал — 09.10.2023.

Звіт з праці (квартальний) за формою № 1-ПВ Ви маєте це знати!

З 1 січня 2023 року набув чинності Закон України від 16.09.2022 № 2524-IX «Про офіційну статистику». Статтею 10 цього Закону передбачено, що статистична та фінансова звітність подаються респондентами — виробникам офіційної статистики виключно в електронній формі із застосуванням кваліфікованого електронного підпису.

Для електронного звітування можна скористатися безкоштовним сервісом «Кабінет респондента» за посиланням: https://statzvit.ukrstat.gov.ua

Форму № 1-ПВ (квартальна) подавайте разом з формою № 1-ПВ (місячна). Тобто подання квартальної форми не скасовує обов’язку подати місячну. Наприклад, коли подаватимете квартальний звіт із праці у липні 2023 року, подайте також місячний звіт із праці за результатами червня.

 

За неподання органам державної статистики даних для проведення державних статистичних спостережень або подання їх недостовірними, не в повному обсязі, не за формою, передбаченою звітно-статистичною документацією, чи із запізненням ст. 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено накладення штрафу на посадових осіб та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності — від десяти до п’ятнадцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Генератори на підприємстві:

 

 

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді