Інструкція з охорони праці під час очищення дахів і козирків від снігу

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Подбайте про організацію своєчасного очищення дахів та прилеглої до споруд території від снігу. Зробити це безпечно допоможе інструкція з охорони праці під час очищення даху від снігу та бурульок.

 

1. Загальні положення

1.1. Ця інструкція є нормативним документом, що містить обов’язкові для працівника вимоги з охорони праці під час очищення даху і козирків від снігу.

Як безпечно очищати покрівлю будівель узимку

1.2. Інструкція з охорони праці під час очищення покрівлі від снігу розроблена відповідно до:

 • Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9;
 • Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15;
 • Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті, затверджених наказом Держгірпромнагляду від 27.03.2007 № 62 (НПАОП 0.00 1.15 07);
 • Правил з охорони праці при будівництві та ремонті об’єктів житлово-комунального господарства, затверджених Держжитлокомунгоспом від 01.01.1990 (НПАОП 45.2-1.02-90);
 • Правил безпечної експлуатації житлових і громадських будівель, затверджених Мінжитлокомунгоспом РРФСР від 30.05.1979 (НПАОП 45.21‑1.04‑79).

1.3. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства

1.4. Прибирання снігу й бурульок з дахів і козирків будівель належить до робіт, пов’язаних із підвищеною небезпекою. У зв’язку з цим на кожному підприємстві, залежно від особливостей виробництва, роботодавець повинен затвердити перелік робіт на висоті, які виконуються за нарядами-допусками.

1.5. До робіт із прибирання снігу з дахів будівель допускаються працівники не молодше 18 років, які мають відповідну професійну підготовку, пройшли навчання безпечним методам і прийомам виконання роботи, вступний інструктаж з охорони праці, інструктаж на робочому місці та інструктаж з пожежної безпеки і не мають протипоказань до виконання обов’язків за станом здоров'я.

1.6. Результати інструктажів заносять до Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці. Після інструктажу в ньому ставлять підписи особа, яка проводила інструктаж, і працівники, які його пройшли.

Інструкція з охорони праці під час очищення дахів і козирків від снігу  Як вести журнал реєстрації інструктажів із охорони праці

1.7. Працівники, зайняті на роботах з очищення дахів від снігу, мають бути забезпечені необхідними засобами індивідуального захисту (спецодягом, спецвзуттям, запобіжними поясами, захисними касками, страхувальними канатами, інвентарними захисними огородженнями тощо).

1.8. Основним засобом індивідуального захисту під час робіт на висоті є пояс запобіжний. Місця безпечного кріплення карабіну запобіжного пояса вказує працівнику до початку робіт на висоті відповідальний за проведення робіт за узгодженням з головним спеціалістом з питань охорони праці підприємства. 

1.9. Під час очищення дахів від снігу працівник має:

 • дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку;
 • не приступати до роботи у стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп’яніння, у хворобливому або стомленому стані;
 • використовувати за призначенням засоби індивідуального захисту і дбайливо ставитися до них;
 • знати місця розташування первинних засобів пожежогасіння та вміти користуватися ними, знати розміщення запасних виходів та шляхів евакуації з будівлі в разі аварії або пожежі;
 • бути уважним, не відволікатися, виконувати лише доручену роботу;
 • не допускати на робоче місце сторонніх осіб;
 • уміти надавати першу домедичну допомогу потерпілим від нещасних випадків та знати місце розташування аптечки;
 • утримувати робоче місце в чистоті й порядку.

1.10. Основними небезпечними факторами під час виконання роботи з очищення дахів будівель від снігу і льоду є:

 • падіння працівника або падіння сторонніх предметів;
 • недостатня освітленість робочої зони;
 • несправні ходові містки чи настили;
 • несприятливі погодні умови (низька температура повітря робочої зони, туман, ожеледиця, гроза, сильний вітер тощо);
 • несправні інструменти і електропроводка;
 • інші негативні чинники.

1.11. Якщо працівник не виконує вимог інструкції з охорони праці, це розглядається як порушення трудової дисципліни.

1.12. Особи, які порушили вимоги інструкції, несуть відповідальність згідно із чинним законодавством України. 

Уряд змінив порядок надання гірничих відводів
Георгій Лесенкоексперт з охорони праці, Київ
Не допускайте до роботи працівників, які не пройшли вступний інструктаж з охорони праці. Правильно його організувати допоможуть зразки необхідних документів.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи керівник робіт перевіряє технічний стан даху, визначає місця і способи закріплення засобів захисту — запобіжного пояса, страхувальної мотузки, а потім допускає працівників на покрівлю. 

2.2. Територію біля будівлі огороджують з трьох боків сигнальною огорожею з відповідними знаками безпеки (написами). За висоти будівлі до 20 м — шириною не менше ніж 6 м; до 40 м — не менше ніж 10 м; понад 40 м — ширину пропорційно збільшують.

2.3. Для попередження пішоходів про можливе падіння снігу з даху, а також під час безпосереднього проведення робіт із зовнішнього боку огорожі на відстані не більше ніж 1 м від неї має перебувати в оранжевому жилеті сигнальник-черговий, який попереджає людей про небезпеку, який забезпечується відповідним сигнальним засобом та засобом зв’язку з особами, які працюють на даху.

2.4. У будівлі зі сторони проведення робіт до їх початку, в разі неможливості замкнути двері виходу з будинку, потрібно зробити навіс для захисту людей у межах небезпечної зони.

2.5. Приступати до виконання робіт на даху будівлі слід лише після перевірки керівником робіт справності та надійності тримальних конструкцій, даху й огороджень.

2.6. Перед початком робіт працівник зобов’язаний:

 • отримати дозвіл на виконання робіт на висоті (наряд-допуск); 
 • одягти спецодяг та спецвзуття, а також захисну каску;
 • підготувати до роботи запобіжний пояс і страхувальну мотузку та необхідні інструменти, перевірити їх справність;
 • знати розташування відповідно до проекту виконання робіт елементів конструкцій на даху, за які можливо закріпити страхувальний канат, при цьому не допускається його прикріплення до оголівок димових і вентиляційних труб, антен тощо.

2.7. Про всі помічені під час огляду даху недоліки та несправності слід негайно повідомити керівника робіт і до їх усунення не приступати до роботи.

Повітряна тривога:

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Піднімання працівників до робочої зони та спуск з неї виконується тільки з використанням наявних переходів і сходів та надійно встановлених драбин чи трапів.

3.2. Прибирати сніг з даху потрібно дерев’яними або пластмасовими лопатами від коника даху до карнизу рівномірно, не допускаючи перевантаження снігом окремих ділянок покрівлі.

3.3. Під час прибирання снігу категорично забороняється:

 • розпочинати очищення покрівлі від снігу з країв;
 • використовувати льодоступи;
 • використовувати робочий інструмент ударної дії, що може пошкодити покрівельні матеріали, та металевий інструмент для сколювання льоду на конструктивних елементах покрівлі;
 • звішуватися з даху;
 • скидати з даху на землю матеріали, інструменти, знаряддя та будівельне сміття;
 • скидати сніг, лід і полій у воронки водостічних труб;
 • скидати сніг на електричні, телефонні й інші проводові мережі, антенні вводи, відтяжки контактної мережі, а також на дерева, чагарники, прибудинкові споруди та транспортні засоби;
 • торкатися до електричних проводів та пристроїв, що перебувають під напругою;
 • проводити будь-які роботи по одній вертикалі;
 • перебувати у робочій зоні стороннім особам.

3.4. Знімати крижані бурульки з краю даху і з водостічних труб потрібно спеціально пристосованим гачком.

3.5. Під час виконання робіт на даху без захисних огороджень з кутом  ухилу покрівлі до горизонтальної площини більше 20 градусів, а також на краю даху, мокрих і засніжених дахах, незалежно від їх ухилу, працівники зобов’язані застосовувати запобіжні пояси з міцною страхувальною мотузкою діаметром не менше 15 мм, випробувану на навантаження 200 кг. Кінець такої мотузки надійно закріплюють на попередньо визначену керівником робіт міцну будівельну конструкцію на даху будівлі. 

3.6. Також під час виконання робіт на даху, який має нахил і покритий снігом чи інеєм, потрібно використовувати ходові трапи (настили) шириною 30 см із нашитими планками для упору ніг. Кінець ходового містка міцно прикріплюється до коника даху.

3.7. Очищення снігу з даху повинно проводитися в денний час. У разі проведення цієї роботи у вечірній або нічний час місце роботи має бути достатньо освітлене.

Працівник упав із висоти. Що робити?

3.8. Забороняється проведення будь-яких робіт на даху:

 • під час ожеледиці й туману;
 • під час сильного вітру;
 • під час зливи та снігопаду;
 • у темряві чи при недостатньому штучному освітленні.

3.9. Під час виконання робіт і пересування дахом необхідно бути вкрай обережним, оскільки на ньому можуть виступати цвяхи й елементи електропроводки, грозозахисту тощо.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення роботи працівник зобов’язаний пересвідчитись у якості і повноті робіт.

4.2. Привести до ладу робоче місце, прибрати з даху залишки матеріалів, пристосування та інструменти, помістивши їх у місця для зберігання.

4.3. Зняти одяг і взуття та інші ЗІЗ, привести їх в порядок та прибрати до шафи. За необхідності одяг і взуття слід висушити чи здати у ремонт або на чищення.

4.4. Умитися теплою водою чи прийняти душ.

4.5. Про неполадки, що виникли під час роботи, повідомити відповідального за виконання робіт.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі виявлення несправностей устаткування, пристосувань, інструментів, пошкодження тримальних конструкцій будівлі чи даху та інших небезпечних ситуацій на робочому місці слід негайно повідомити про це керівника робіт. Відновити роботу можна лише з його дозволу після усунення пошкоджень.

5.2. У разі виявлення загоряння необхідно припинити роботи та:

 • негайно викликати пожежну службу, а також сповістити про подію керівництво підприємства;
 • вжити заходів щодо можливої евакуації людей з будівлі відповідно до плану евакуації;
 • приступити до ліквідації загоряння відповідно до інструкції з пожежної безпеки наявними засобами пожежогасіння.

5.3. Якщо стався нещасний випадок, а також при раптовому захворюванні необхідно:

 • усунути дію на організм потерпілого небезпечних та шкідливих факторів, які загрожують його здоров’ю і життю;
 • надати потерпілому домедичну допомогу, а в разі потреби викликати швидку медичну допомогу.

3.4. Якщо працівник почувається незадовільно, керівник робіт (начальник) повинен відсторонити його від роботи. Якщо працівник, що почувається незадовільно, перебуває на висоті, керівник робіт має евакуювати його з висоти та викликати швидку медичну допомогу.

5.5. У всіх випадках необхідно виконувати вказівки керівництва щодо усунення наслідків аварійної ситуації.

 • із зовнішнього боку огорожі на відстані не більше ніж 1 м від неї має перебувати в оранжевому жилеті сигнальник-черговий, який попереджає людей про небезпеку;

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді