Зразок інструкції з охорони праці для маляра

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Інструкція з охорони праці маляра є інструкцією за професією, що встановлює вимоги безпеки під час виконання робіт із фарбування робочих поверхонь елементів будівельних конструкцій під час проведення будівельних та ремонтних робіт, крім тих будівельних конструкцій, що утворюють замкнені або важкодоступні простори.

 

 

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці для маляра є внутрішнім нормативним актом з охорони праці підприємства, що містить обов’язкові вимоги безпеки для маляра або інших працівників, які виконують роботи маляра за суміщенням.

Кваліфікаційні вимоги до маляра будівельного

1.2. Інструкцію розроблено на основі:

 • Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 21.12.1993 № 132;
 • Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9;
 • Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15;
 • та з урахуванням вимог ДСТУ Б А.3.2-7:2009 «ССБП. Роботи фарбувальні. Вимоги безпеки» і Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МВС від 30.12.2014 № 1417.

1.3. Роботи з фарбування робочих поверхонь елементів будівельних конструкцій (крім тих, що проводяться на висоті та з використанням лакофарбових покриттів, грунтовок та шпаклівок на основі полімерних композицій (поліхлорвінілових, епоксидних тощо) та нітрофарб) не вважаються роботами підвищеної небезпеки.

Технологічний процес фарбувальних робіт передбачає як ручне, так і механізоване грунтування, фарбування, побілення поверхні елементів будівельних конструкцій лакофарбовими матеріалами та визначається проектно-технологічною документацією (технологічною картою).

Фарбувальні приміщення розміщують окремо від інших виробничих приміщень. Стаціонарні фарбувальні приміщення не можна розміщувати у підвальних або цокольних приміщеннях.

1.4. Для фарбування використовують водні, масляні, емалеві та лакофарбові розчини. До водних фарбувальних розчинів належать:

 • клейовий — виготовляють з міздрового (кісткового) клею або крохмального клейстеру з наповнювачем (наприклад, крейда), використовують при фарбуванні сухих поверхонь всередині будівель;
 • вапняний — виготовляють з води, вапна і лужних пігментів, використовують при фарбуванні всередині та ззовні будівель;
 • казеїновий — виготовляють з казеїнового клею і лужних пігментів, використовують при фарбуванні всередині та ззовні будівель, але порівняно з вапняним розчином має більшу міцність, вологостійкість.

Для фарбування фасадів використовують фарби силікатні, перхлорвінілові, полівінілацетатні, бутадієнові, полімерцементні, цементні з добавками полімерів.

Столярні вироби фарбують масляними і емальованими фарбами, емульсійними розчинами. Поверхні обладнання, сантехнічних трубопроводів фарбують масляними та емальованими фарбами, в окремих випадках допускається використовувати асфальтобітумні лаки і фарби.

1.5. До роботи зі шкідливими лакофарбовими матеріалами (наприклад, з токсичними властивостями) допускають осіб не молодше 18 років, які не мають протипоказань за станом здоров’я до роботи з лакофарбовими матеріалами.

1.6. Під час приймання на роботу маляра ознайомлюють під підпис з умовами праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих чинників.

1.7. Основні шкідливі та небезпечні чинники, що діють на маляра:

 • шкідливі компоненти у складі лакофарбових матеріалів (барвників, розчинників тощо), що діють через шкіру, органи дихання, шлунковий тракт, слизові оболонки органів зору та нюху;
 • термічний чинник (пожежі, вибухи) внаслідок загоряння лакофарбових матеріалів;
 • несправності засобів виробництва, що використовують для фарбування;
 • дія електричного струму (за наявності незахищених струмовідних частин електрообладнання);
 • забруднення пилом чи абразивним матеріалом під час очищення поверхонь перед фарбуванням;
 • недостатня освітленість робочої зони;
 • дія метеорологічних умов (висока температура влітку), протяги;
 • важкість та напруженість праці.

1.8. Під час влаштування на роботу маляр проходить вступний інструктаж з питань охорони праці.

Інструкція з охорони праці для маляра Не забудьте скачати основні документи з навчання, інструктажів і перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві

1.9. Маляр проходить інструктаж за цією Інструкцією перед початком роботи на робочому місці (первинний інструктаж), а потім повторний інструктаж (у разі залучення маляра до робіт на висоті, із застосуванням механізованого пневматичного апарата або лакофарбових матеріалів із шкідливими компонентами періодичність повторного інструктажу має бути 3 місяці). Результати  інструктажу заносять до Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці, де ставлять свої підписи маляр і особа, котра інструктує.

Працівники, яких залучено до фарбувальних робіт з використанням ручних розпилювачів, проходять повторний інструктаж і контрольну перевірку знань з виробничої санітарії та техніки безпеки не рідше одного разу на півроку.

1.10. Маляр проходить навчання та перевірку знань з питань охорони праці в установленому на підприємстві порядку в обсязі інструкцій з охорони праці, інструкцій з експлуатації засобів виробництва, з якими він буде працювати, технологічних карт та правил надання домедичної допомоги.

1.11. Перед допуском до самостійної роботи маляр повинен пройти стажування в установленому порядку. Стажування оформлюють розпорядженням по підрозділу. Термін стажування має бути достатнім для набуття практичних навичок, ознайомлення з технологією виконання робіт і технологічними пристроями, вивчення інструкцій з охорони праці та експлуатації засобів виробництва. Маляр ознайомлюється під підпис з технологічною картою на виконання малярних робіт.

1.12. Маляру заборонено виконувати будь-які роботи на діючому електрообладнанні, самостійно підключати електрообладнання до електрощитів.

1.13. Маляра забезпечують спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту, перелік яких встановлюють колективним (трудовим) договором підприємства з урахуванням нормативів (загальних професій для різних галузей промисловості):

 • костюм бавовняний — 12 місяців;
 • черевики шкіряні — 12 місяців;
 • берет — 12 місяців;
 • рукавички (гумові) — 1 місяць.

На зовнішніх роботах узимку маляра додатково забезпечують таким спецодягом:

 • куртка та брюки утеплені — 36 місяців;
 • чоботи утеплені — 24 місяці;
 • рукавички утеплені — 3 місяці.

Спецодяг та спецвзуття мають бути відповідного розміру та росту.

1.14. Маляра забезпечують такими засобами індивідуального захисту:

 • респіратор газозахисний;
 • окуляри захисні закриті;
 • для приготування лакофарбових матеріалів — фартух з нагрудником та нарукавники прогумовані на 6 місяців;
 • на об’єкті будівництва — каска захисна, сигнальний жилет.

Маляра забезпечують змивальними засобами та засобами для захисту шкіри рук — захисною (гігієнічною) пастою або маззю.

Які ЗІЗ має використовувати маляр під час роботи у закритій ємності

1.15. Робочий інструмент для виконання малярних робіт: шпатель, щітка або валик для нанесення лакофарбового матеріалу, пневматичний апарат з фарборозпилювачем (пульверизатор) з насадками, а також калориферна установка для прискорення сушіння поверхні.

Рукоятки ручного робочого інструменту мають бути виготовлені з деревини твердих та в’язких порід. Робочий інструмент має бути справним та щільно насадженим на рукоятку. Не слід застосувати ручний інструмент, що має у місцях затискання їх руками сучки, тріщини, вибоїни, відколи та гострі ребра.

Для перенесення та зберігання ручних засобів виробництва маляр повинен мати індивідуальну сумку або портативний ручний ящик. Для стаціонарного зберігання засобів виробництва маляра забезпечують окремим приміщенням (шафою, коморою).

1.16. Маляра забезпечують необхідною номенклатурою лакофарбових матеріалів, інвентарної тари та інших витратних матеріалів (обтиральними матеріалами (ганчір’ям), наждачним папером тощо).

Тара, яку використовують для приготування лакофарбових матеріалів, має бути виготовлена з матеріалу, що не розбивається. Інвентарна тара для лакофарбових матеріалів мати бути з биркою або ярликом з їх найменуванням. Тару очищають інструментом, виготовленим з міді, алюмінію або іншого матеріалу, що не утворює іскор (скребок, щітка). Використаний обтиральний матеріал зберігають у ящику. Під час підготовки поверхні під фарбування маляр повинен використовувати пристрій для затискання наждачного або іншого затирального матеріалу.

1.17. Маляр повинен:

1.17.1    виконувати Правила внутрішнього трудового розпорядку, не перебувати на робочому місці у стані алкогольного, наркотичного чи токсикологічного сп’яніння;

1.17.2    користуватися справними засобами виробництва та засобами індивідуального захисту;

1.17.3    виконувати лише ту роботу, яка доручена керівником робіт, та за якою його проінструктовано;

1.17.4    не захаращувати робочу зону та проходи до неї;

1.17.5    проводити роботи при достатньому освітленні робочої зони;

1.17.6    не допускати у робочу зону сторонніх осіб;

1.17.7    дотримуватися правил пожежної безпеки, не зберігати легкозаймисті матеріали у побутових та виробничих приміщеннях; вміти користуватися засобами пожежогасіння;

1.17.8    дотримуватися вимог санітарних норм і правил особистої гігієни;

1.17.9    вміти надавати домедичну допомогу.

Інструкція з охорони праці для маляра Як надати допомогу, якщо працівник отруївся шкідливими речовинами

1.18. До роботи з механізованим пневматичним апаратом (пульверизатором) маляра допускають після інструктажу за Інструкцією з охорони праці при роботі з пневматичним інструментом. Відповідний інструктаж проводять у разі залучення маляра до роботи з калориферною установкою, що може використовуватись для сушіння до або після фарбування.

1.19. Перед виконанням робіт на висоті (на засобі підмощування) маляра інструктують за Інструкцією з охорони праці під час використання засобів підмощування. Маляра забезпечують інвентарним засобом підмощування, робочий настил якого має рівну поверхню з просвітами не більше 5 мм. Просвіт між стіною і робочим настилом засобу підмощування не має перевищувати 0,15 м. Для запобігання падінню матеріалу з засобу підмощування на його робочому настилі має бути бортовий елемент висотою не менше 0,15 м. Робоче місце на висоті понад 1,3 м обладнують перильним огородженням висотою не менше 1,1 м з одним проміжним середнім елементом. Для виконання робіт на висоті на сходах сходових маршів слід використовувати спеціальний засіб підмощування з ніжками, розміри яких можна міняти залежно від кута нахилу маршу та висоти сходинки, забезпечуючи горизонтальне положення робочого настилу. Не можна виконувати малярні роботи із засобів підмощування у декілька ярусів по одній вертикалі без проміжних захисних настилів.

1.20. Перед залученням маляра до робіт з використанням верхолазного спорядження, маляр проходить спеціальне навчання та перевірку знань навичок безпечного використання верхолазного спорядження, а також відповідний інструктаж з питань охорони праці.

1.21. Перед залученням до вантажно-розвантажувальних робіт вручну маляр повинен пройти інструктаж за Інструкцією з охорони праці при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт вручну. Всі трудомісткі вантажно-розвантажувальні роботи мають бути механізовані.

1.22. Маляра інструктують за Інструкцією з пожежної безпеки. Заборонено курити у місцях використання лакофарбових матеріалів.

1.23. Лакофарбові матеріали зберігають в окремому ізольованому та вентильованому приміщенні, у герметично закритій тарі та на відстані не менше 2 м від елементів системи опалення. Для зберігання добових запасів лакофарбових матеріалів улаштовують спеціальні комори, забезпечені припливно-витяжною вентиляцією та засобами пожежогасіння.

1.24. Приміщення для приготування лакофарбових матеріалів обладнують витяжною вентиляцією з не менше ніж 4-кратним обміном повітря і забезпечують мийними засобами та теплою водою. Фарбувальні розчини, що містять шкідливі хімічні або пожежонебезпечні речовини, готують у тарі з хімічно стійких матеріалів. Заборонено об’єднувати між собою вентиляційну витяжну систему, пов’язану з проведенням робіт з використання лакофарбових матеріалів, із загальнообмінною або вентиляційною системою інших виробництв.

1.25. Заборонено використовувати токсичні барвники (фарби, білила, емалі та грунтовки, що мають свинцеві сполуки, наприклад, свинцевий сурик, свинцевий крон), бензол і етиловий бензин у якості розчинника.

1.26. На території виробничих об’єктів слід ходити по встановлених для пересування місцях. У темний час доби слід ходити лише по добре освітленій місцевості та за необхідності використовувати переносні засоби освітлення. Бути обережним і уважним під час пересування.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Отримати завдання на виконання робіт.

2.2. Одягти спецодяг, спецвзуття та засоби індивідуального захисту. Брюки слід одягати навипуск, черевики зашнурувати. Засоби індивідуального захисту (респіратор, захисні окуляри, захисну каску) оглянути на відсутність механічних пошкоджень.

2.3. Перевірити достатність освітлення у робочій зоні та справність припливно-витяжних вентиляційних систем у місцях проведення робіт з використанням лакофарбових матеріалів.

2.4. Робочу зону та проходи до неї очистити від сторонніх предметів і матеріалів. У разі виконання робіт поблизу діючого електрообладнання електромережу відключити або вжити заходів щодо захисту електрообладнання від механічних пошкоджень та дії матеріалів, що використовуються.

2.5. Підготувати необхідні засоби виробництва (робочий інструмент, тару тощо). У разі проведення робіт на висоті перевірити справність засобу підмощування.

2.6. Перед роботою з пневматичним апаратом (пульверизатором) необхідно:

2.6.1    перевірити справність запобіжного клапана та манометра пневматичної установки, наявність клейм про випробування манометра;

2.6.2    перевірити справність робочих частин (вудочки, форсунки, фарборозпилювача тощо);

2.6.3    перевірити справність і надійність з’єднань шлангів до фарборозпилювача та резервуара із фарбувальним розчином;

2.6.4    у зимовий період з’єднувальні шланги, що замерзли, відігріти у теплому сухому приміщенні (заборонено відігрівати шланги парою).

2.7. Для підготовки робочої зони та засобів виробництва на початку зміни надають необхідний час.

2.8. У разі виявлення порушень у роботі засобів виробництва інформувати керівника робіт і не приступати до роботи, поки виявлені порушення не буде усунено.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Підготувати поверхні, що підлягають фарбуванню, для цього слід:

3.1.1  очистити поверхні від бруду, пилу, плям тощо, а металеві поверхні очистити від іржі та окалини; не слід здувати пил або змітати його руками з поверхонь;

3.1.2  прошпаклювати дрібні тріщини;

3.1.3  зачистити шорстку поверхню за допомогою наждачного паперу, затиснутого у спеціальному пристрої;

3.1.4  столярні вироби під перше фарбування підготувати шляхом вирубки сучків та залишків смоли на глибину 2–3 мм із подальшим шпаклюванням цих місць;

3.1.5  металеві поверхні, раніше покриті фарбами із свинцем, очищати із зволоженням;

3.1.6  просушити поверхні, що підлягають фарбуванню (наприклад, з використанням калориферної установки): вологість штукатурки або бетону перед фарбуванням не має перевищувати 8%, а вологість дерев’яних конструкцій — 12%.

3.2. Під час роботи на засобі підмощування матеріали і робочі інструменти розподілити по всій площі робочого настилу рівномірно, не перевантажувати його. Робочий настил періодично очищати від сміття та використаної тари. Не допускати скидання робочого інструменту та матеріалів із засобу підмощування.

3.3. Приготування фарбувальних розчинів проводити у приміщенні, забезпеченому вентиляцією. Малярні роботи з використанням сумішей, що виділяють шкідливі для здоров’я пари, виконувати при відчинених вікнах або вентиляції, яка забезпечує не менше ніж 2-кратний обмін повітря.

3.4. Під час проведення фарбування або приготування фарбувальних розчинів на фарбувальних дільницях або у фарбозаготівельних відділеннях має перебувати не менше двох осіб.

3.5. Задля запобігання забрудненню підлоги виконувати переливання лакофарбових матеріалів на металевих піддонах з бортами висотою не нижче 50 мм. Розлиті на підлогу лакофарбові матеріали прибирати із застосуванням сухого піску або тирси та видаляти із робочої зони. Під час фарбування з використанням пульверизатора переливання та перемішування фарб і розчинників використовувати респіратор, захисні окуляри та рукавички.

Інструкція з охорони праці для маляра  Як діяти, якщо виявили загоряння лакофарбових матеріалів

3.6. Пульверизатор використовувати після установки його у робоче положення. Під час роботи з пульверизатором контролювати за манометром робочий тиск повітря, слідкувати, щоб шланги не були зігнуті, не торкалися гарячих поверхонь. Під час перерв у роботі або у разі виявлення несправностей пульверизатора, повітряним вентилем вимкнути подачу повітря. Заборонено перегинати або зав’язувати з’єднувальні шланги у вузол для припинення подачі повітря. Роз’єднувати з’єднувальні шланги слід після припинення подачі повітря.

3.7. Під час фарбування з використанням пульверизатора задля уникнення зайвого туманоутворення та забруднення робочої зони аерозолем і парами лакофарбових матеріалів фарборозпилювач тримають перпендикулярно до фарбованої поверхні на відстані не більше 350 мм від неї. Під час пульверизаційного фарбування заборонено застосовувати емалі, фарби, грунтовки та інші матеріали, які мають у своєму складі свинцеві сполуки.

 

3.8. Під час малярних робіт необхідно:

3.8.1    забезпечувати безперебійну роботу припливно-витяжної вентиляції у місцях виготовлення лакофарбових матеріалів;

3.8.2    використовувати нормативні засоби індивідуального захисту;

3.8.3    наносити лакофарбові матеріали за допомогою призначених для цього засобів виробництва;

3.8.4    не використовувати лакофарбові матеріали та розчинники за відсутності паспортних даних, сертифікатів якості з вказівками про дію шкідливих речовин, інструкцій заводу-виготовлювача з їх використання;

3.8.5    заповнювати тару лакофарбовими матеріалами не більше ніж на 3/4 резервуара;

3.8.6    не допускати перекидання тари з лакофарбовими матеріалами;

3.8.7    зберігати лакофарбові матеріали на робочому місці у кількості, що не перевищує змінної потреби; не залишати використану тару з-під фарбувальних матеріалів у виробничих приміщеннях;

3.8.8    не зберігати харчові продукти біля лакофарбових матеріалів та не приймати їжу в місяцях використання лакофарбових матеріалів;

3.8.9    не виконувати малярні роботи з неінвентарних засобів підмощування та приставних драбин;

3.8.10  не виконувати роботи при поганому освітленні робочої зони.

3.9. Виконувати малярні роботи з використанням нітрофарб, нітрошпаклівки або інших лакофарбових матеріалів, що утворюють вибухонебезпечні леткі пари, допускається лише поза межами приміщень або у приміщеннях з не менше ніж 4-кратним обміном повітря. У цих приміщеннях заборонено курити і виконувати будь-які роботи з використанням відкритого вогню (іскроутворення). Електроживлення у цих місцях має бути відключено або електропроводка має бути вибухонебезпечною.

Електробезпека
МИХАЙЛО ЧЕМЕРИСексперт із питань домедичної допомоги, директор ліцею № 208 м. Києва, вчитель медико-санітарної підготовки
Як врятувати життя потерпілому й не наразитися на небезпеку самому? Скористайтеся порадами експерта

3.10. Під час перерв у роботі тару для зберігання лакофарбових матеріалів закрити призначеними для цього щільними кришками. З використанням лакофарбових матеріалів звільнену з-під розчинників і лакофарбових матеріалів тару прибрати з робочого місця у складське приміщення (комору, шафу).

3.11. У зимових умовах внутрішні малярні роботи виконувати в опалюваних приміщеннях при температурі не нижче +8 °С. В умовах мінусових температур лакофарбові матеріали розігріти у спеціальній підігрівальній установці з подвійним дном і стінками, проміжок між якими заповнено водою («водяна баня»). Конструкція підігрівальної установки має бути такою, щоб лакофарбові матеріали і волога не потрапляли у підігрівальний пристрій. Не слід доводити розчинник до кипіння. Розчинники додавати у резервуар лише знявши його з підігрівальної установки.

3.12. Про кожний нещасний випадок свідок, працівник, який його виявив, або сам потерпілий повинні негайно інформувати відповідального керівника робіт або іншу посадову особу та вжити заходів щодо надання необхідної допомоги.

3.13. У разі виявлення порушень під час робіт інформувати керівника робіт і не приступати до роботи, поки виявлені порушення не буде усунено.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Перед очищенням інвентарну тару пропарити, промити і провітрити. Інвентарні тару для приготування лакофарбових матеріалів та засоби виробництва очистити спеціальним інструментом (скребком, щіткою) та промити розчинником. Відходи лакофарбових матеріалів підлягають утилізації.

4.2. Прибрати робочу зону від сміття та матеріалів. Скласти невикористані матеріали у відведене для них місце. Обтиральні матеріали (ганчір’я) після застосування скласти у передбачений для них металевий ящик з кришкою, який винести з виробничого приміщення у спеціально відведене місце.

4.3. Витерти засоби виробництва. У разі використання пневматичного апарату (пульверизатора) вимкнути його повітряним вентилем, продути шланги та тільки після зниження тиску повітря витерти робочий інструмент. Засоби виробництва скласти у відведене для зберігання місце.

4.4. Зняти спецодяг, спецвзуття, очистити його від пилу та іншого бруду, покласти у відведене для зберігання місце та переодягтися. Заборонено зберігати чистий (домашній) та робочий одяг в одній шафі. Спецодяг, забруднений лакофарбовими матеріалами, здають у прання окремо від іншого спецодягу.

4.5. Витерти зі шкіри залишки лакофарбових матеріалів, вимити обличчя і руки водою з милом, за необхідності змастити руки захисною (гігієнічною) пастою або маззю. У разі попадання фарби на шкіру видалити її, протерши тампоном, змоченим у змивальному засобі (наприклад, ацетоні), після чого промити шкіру теплою водою з милом. Не рекомендується для миття рук та прання спецодягу використовувати розчинники.

4.6. Інформувати відповідального керівника робіт про всі несправності та дефекти, що мали місце під час роботи, та про обсяги виконаних робіт.

4.7. Для прибирання робочої зони та засобів виробництва має надаватись у кінці зміни необхідний час. 

Як виконувати малярні роботи безпечно

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Причинами нещасних випадків та професійних захворювань можуть бути: отруєння шкідливими компонентами у складі лакофарбових матеріалів; відсутність, несправність або невикористання вентиляції та засобів індивідуального захисту, несправність робочого інструменту, засобів підмощуваня та інших засобів виробництва; падіння предметів з висоти; загоряння лакофарбових матеріалів; неправильне перенесення та складування матеріалів; ураження електричним струмом через незахищені частини, що у робочій зоні перебувають під напругою; протяги тощо.

5.2. Заборонено виконувати зовнішні малярні роботи у суху та спекотну погоду за температури у тіні +27 °С і вище та прямої дії сонячного світла, а також за несприятливих метеорологічних умов (гроза, снігопад, туман) або взимку по насту (обледеніла кірка на поверхні снігу).

5.3. У разі отруєння парами лакофарбових матеріалів, характерними ознаками якого є нездужання, сонливість або надмірна збудливість, негайно припинити роботу, вийти із зони концентрації шкідливих парів на свіже повітря.

5.4. Якщо під час виконання робіт сталась аварійна ситуація або нещасний випадок, то маляр зобов’язаний негайно припинити роботу та поставити до відома відповідальних осіб підприємства. При нещасному випадку зберегти до прибуття комісії з розслідування обстановку на робочому місці та устаткування у такому стані, в якому вони були на момент події (якщо це не загрожує життю і здоров’ю інших працівників і не призведе до більш важких наслідків), а також вжити заходів щодо недопущення подібних випадків у ситуації, що склалася. При обрушенні засобу підмощування вжити заходів щодо визволення потерпілого з-під нього.

5.5. У разі виникнення пожежі (ознак горіння) викликати пожежну охорону по телефону та вжити можливих заходів щодо евакуації людей, гасіння (локалізації) пожежі наявними засобами пожежогасіння та збереження будинкового обладнання, дотримуючись порядку дії при ліквідації пожежі згідно з Інструкцією з пожежної безпеки. При цьому пам’ятати, що гасіння електротехнічних пристроїв, що горять і перебувають під напругою, виконують лише після їх попереднього відключення від електромережі, за допомогою вуглекислотних або порошкових вогнегасників, а в окремих випадках — сухим піском. Викликаючи пожежну охорону, слід назвати адресу об’єкта, місце виникнення події, обстановку, наявність людей, повідомити своє прізвище. Виконувати вказівки керівника робіт, представників пожежної охорони щодо усунення аварійної ситуації.

5.6. При нещасних випадках маляр повинен вжити заходів щодо надання потерпілому домедичної допомоги відповідно до Інструкції надання першої долікарської допомоги. У разі подальшого погіршення самопочуття людини, не зупиняючи надання першої долікарської допомоги, вжити заходів щодо виклику швидкої медичної допомоги.

 

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді