Інструкція з охорони праці для чистильника оснащення та пристроїв при роботі на мийній машині

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Документ розроблено відповідно до вимог чинних нормативних актів з охорони праці. За потреби інструкцію можна адаптувати до особливостей вашого підприємства.

Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці для чистильника (далі — Інструкція) встановлює вимоги охорони праці для чистильника оснащення та пристроїв підприємства при роботі на мийній машині.

1.2. Інструкція розроблена відповідно до:

 • Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9;
 • Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15;

з урахуванням паспорта на мийну машину.

1.3. Дія Інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства.

1.4. До самостійної роботи чистильником оснащення та пристроїв і до роботи на мийній машині допускають осіб віком не молодше 18 років, які пройшли:

Перед допуском до самостійної роботи працівник має пройти стажування в установленому порядку. Строк стажування має бути достатнім для набуття практичних навичок, ознайомлення з технологією виконання робіт та технологічними пристроями, інструкціями з охорони праці та експлуатування установки.

1.5. За цією інструкцією працівника інструктують:

 • перед початком роботи на робочому місці (первинний інструктаж);
 • далі — через кожні 3 місяці (повторний інструктаж).

Результати інструктажу фіксують у Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

1.6. Основні шкідливі та небезпечні виробничі фактори, які впливають на чистильника під час роботи:

 • установка, що пересувається;
 • електрострум (за наявності незахищених струмопровідних частин обладнання);
 • недостатня освітленість робочої зони;
 • напруженість праці;
 • підвищена вологість повітря в робочій зоні;
 • висока чи низька температура повітря робочої зони;
 • підвищена чи знижена рухомість повітря;
 • загострені краї, задирки і шорсткість інструментів та обладнання;
 • подача води під тиском;
 • хімічно активні речовини.

1.7. При прийнятті на роботу працівника ознайомлюють під підпис з умовами праці, а також інформують про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих чинників.

1.8. Чистильника оснащення та пристроїв забезпечують засобами індивідуального захисту відповідно до норм, передбачених у чинному законодавстві (ЗІЗ).

1.9. Спецодяг має бути відповідного розміру і розрахований на зріст працівника.

1.10. Чистильник оснащення та пристроїв зобов’язаний:

 • виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • виконувати лише ту роботу, яка доручена керівником та за якою проінструктований;
 • не виконувати вказівок, які суперечать правилам охорони праці та пожежної безпеки;
 • не допускати присутності на своєму робочому місці сторонніх осіб;
 • знати місце зберігання медичної аптечки та вміти надавати домедичну допомогу при нещасному випадку;
 • знати, де розміщені первинні засоби пожежогасіння, та вміти ними користуватися;
 • користуватися за призначенням засобами індивідуального захисту;
 • знати та виконувати вимоги інструкції (паспорта) заводу-виготовлювача з безпечної експлуатації обладнання, з яким працює;
 • дотримуватися технологічного процесу.

  1.11. Експлуатувати мийну машину у вибухонебезпечних приміщеннях заборонено.

  1.12. Мийна машина обладнана захисними пристроями:

  • коли важіль пістолета-розпилювача відпускають, манометричний вимикач вимикає насос і подавання струменя води під високим тиском припиняється; при натисканні на важіль насос знову вмикається;
  • пропускний клапан запобігає перевищенню допустимого робочого тиску;
  • пропускний клапан і манометричний вимикач налагоджені та опломбовані на заводі; налагоджувати їх можуть лише працівники сервісної служби.

  1.13. Для усунення стійкого забруднення додатково використовують фрези для бруду.

  1.14. На підприємстві мийну машину використовують, наприклад, для: миття поліетиленових контейнерів із-під водяних дисперсій, ємкісного обладнання і тари тощо.

  1.15. Робоче місце чистильника оснащення та пристроїв може бути стаціонарним (постійним) і нестаціонарним (тимчасовим).

  1.16. Стаціонарне робоче місце обладнують у спеціально відведеному для цього місці.

  1.17. За потреби за дорученням керівника робіт миття можна виконувати в іншому місці, визначеному керівником робіт (нестаціонарне робоче місце).

  1.18. Мийна машина — це установка на колесах, стаціонарно під’єднана до водопостачання і системи енергоживлення.

  1.19. Мийну машину, яка не під’єднана стаціонарно, під’єднують до водопостачання та електроживлення так, щоб шланги та кабелі були захищені від механічних пошкоджень і не заважали іншим працівникам.

  1.20. Піднімають і переміщують мийну машину тримаючи її за спеціально призначену для цього ручку.

  1.21. Чистильник оснащення та пристроїв під час роботи зобов’язаний дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку довколишніх людей у процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства.

  1.22. Чистильник оснащення та пристроїв несе особисту відповідальність за додержання правил охорони праці, пожежної безпеки та виконання цієї інструкції.

  Дізнайтеся про право на щорічну додаткову відпустку прибиральниці

  2. Вимоги безпеки перед початком роботи

  2.1. Надягти спецодяг, защібнути його на всі гудзики, закотити рукава.

  2.2. Отримати завдання від керівника робіт.

  2.3. Перевірити робоче місце, звільнити його від зайвих предметів.

  2.4. Місце для миття ємкостей має бути зручним, незахаращеним і чистим.

  2.5. Визначити шляхи подавання ємкостей до місця миття, а також місце їхнього подальшого складування.

  2.6. Оглянути і підготувати обладнання, інструмент, матеріали та ємкості, які будуть очищувати.

  2.7. Безпосередньо перед початком роботи перевірити:

  • справність всіх механізмів мийної машини;
  • наявність та справність заземлення, захисних огороджень;
  • справність (візуально) електрообладнання, відсутності пошкоджень, незахищених електродротів. Всі струмопровідні частини мають бути захищені від випадкового доторкання;
  • шланг водопостачання на відсутність пошкоджень;
  • насос на герметичність;
  • надійність підключення водопостачання;
  • захищеність електрообладнання від потрапляння води.

  2.8. Якщо мийна машина не закріплена стаціонарно, встановити її так, щоб шланги, якими її під’єднано до водопостачання, і кабелі електроживлення були захищені від механічних пошкоджень, не заважали іншим працівникам і не були розміщені на шляху переміщення навантажувачів.

  2.9. У разі миття (за дорученням керівника робіт) у нестаціонарному місці перед виконанням робіт ретельно оглянути робоче місце, визначити небезпечні та шкідливі чинники, щоб запобігти їхньому впливу.

  2.10. Про всі виявлені несправності інформувати керівника робіт і не братися до роботи, доки їх не буде усунено.

  3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

  3.1. Подати ємкісне обладнання, що підлягає миттю, вручну або за допомогою рокли (залежно від конструкції ємкості та її ваги) на місце миття.

  3.2. Якщо ємкісне обладнання подають навантажувачем, чистильник оснащення та пристроїв має перебувати у безпечному місці і спостерігати за сигналами його водія. Підходити до навантажувача або сідати за його кермо заборонено.

  3.3. За потреби, очистити ємкості, що підлягають миттю, вручну або фрезою для бруду.

  3.4. Мити ємкості мийними засобами обережно, уникаючи їх потрапляння на шкіру, в очі.

  3.5. Роботи виконувати у спецодязі, спецвзутті. Для захисту рук використовувати рукавиці комбіновані або гумові.

  3.6. Під час роботи мийною машиною шланги і електрокабель потрібно тримати розправленими і так, аби вони не лежати на шляху навантажувача (щоб не пошкодити).

  3.7. Шланг високого тиску необхідно повністю розмотати з барабана.

  3.8. Для захисту очей від бризок води користуватися захисними окулярами або щитком.

  3.9. Усі струмопровідні деталі на робочому місці мають бути захищені від потрапляння на них води.

  3.10. Використовувати мийні засоби, що дозволені до застосування в Україні та відповідають за характеристиками мийній машині.

  3.11. Категорично заборонено експлуатувати мийну машину з несправними захисними пристроями, електрообладнанням, без заземлення.

  3.12. Заборонено експлуатування мийної машини без засобів індивідуального захисту

  3.13. Під час перерв у роботі не залишати мийну машину на робочому місці без нагляду.

  3.14. Під час роботи утримувати робоче місце чистим. Не допускати на робоче місце сторонніх осіб.

  3.15. Заборонено розбирати мийну машину, самостійно ремонтувати її, модернізувати тощо.

  Орієнтовний перелік документації з охорони праці для офісу

  4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

  4.1. Після закінчення прибирання мийною машиною необхідно:

  • вимкнути машину від водопостачання та електроживлення;
  • шланги і електрокабель скласти:
  • вимикач установки встановити у положення «0»;
  • витягнути штепсельну вилку з розетки;
  • тиснути на важіль пістолета-розпилювача, доки установка не звільниться від тиску;
  • привести у дію запобіжний важіль ручного пістолета-розпилювача для унеможливлення випадкового спрацювання важеля пістолета;
  • шланг для подавання води на фрезу щільно змотати;
  • обмотати з’єднувальний кабель навколо спеціального пристосування для кабеля (держака).

  4.2. Мийну машину поставити в установлене для зберігання місце.

  4.3. Залишати мийну машину по закінченні роботи на вулиці або у цеху заборонено.

  4.4. Прибрати робоче місце. Сміття винести у відведене місце.

  4.5. Всі інструменти протерти сухою ганчіркою і прибрати у відведене місце.

  4.6. Вимите ємкісне обладнання і тару вивезти з місця миття і скласти у спеціально відведеному місці.

  4.7. Зняти спецодяг, спецвзуття і засоби індивідуального захисту, очистити їх від бруду, висушити, покласти у відведене для зберігання місце та переодягтися.

  4.8. Вимити руки водою з милом.

  4.9. Інформувати керівника робіт про всі несправності, що трапилися під час роботи.

  5. Вимоги безпеки в аварійній ситуації

  5.1. Миття ємкостей потрібно призупинити у разі:

  • відсутності води, електроенергії, несправності мийної машини, електрообладнання;
  • незадовільних погодних умов (гроза тощо).

  5.2. Можливі аварійні ситуації:

  • розгерметизація або пошкодження ємкісного обладнання, несправності мийної машини;
  • пожежа;
  • відсутність електропостачання (водопостачання) тривалий час.

  5.3. При виникненні аварійної ситуації необхідно негайно вимкнути мийну машину, огородити небезпечну зону, не допускати в неї сторонніх осіб; повідомити про інцидент керівнику робіт.

  5.4. Чистильник оснащення та пристроїв може відмовитись від дорученої роботи, якщо склалась виробнича ситуація, небезпечна для його життя або здоров’я, а також для довколишніх людей. Він зобов’язаний повідомити керівнику робіт про інцидент. За потреби факт наявності такої ситуації підтверджує начальник відділу охорони праці підприємства.

  5.5. Якщо під час виконання робіт стався нещасний випадок, зберегти обстановку в робочій зоні та устаткування у такому стані, в якому вони були на момент події (якщо це не загрожує життю і здоров’ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків). Вжити заходів для недопущення подібних випадків, інформувати про подію керівника робіт (іншу відповідальну особу підприємства) та в подальшому керуватися його вказівками.

  5.6. При виникненні пожежі (ознак горіння) повідомити керівнику та, за потреби, викликати пожежну охорону за телефоном 101. При виклику пожежної охорони назвати адресу підприємства, місце виникнення події, обстановку, наявність людей, повідомити своє прізвище.

  5.7. Вжити можливих заходів для евакуювання людей, гасіння (локалізації) пожежі наявними засобами пожежогасіння та збереження обладнання, дотримуючись порядку дій при ліквідації пожежі. При цьому пам’ятати, що гасіння займання електротехнічних пристроїв, що перебувають під напругою, можна виконувати лише після їх попереднього від’єднання від електромережі. Гасити за допомогою вуглекислотних або порошкових вогнегасників, а в окремих випадках — сухим піском.

  5.8. У разі нещасного випадку надати потерпілому(лим) першу допомогу згідно з інструкцією з надання домедичної допомоги, що діє на підприємстві. У разі подальшого погіршення самопочуття людини, не припиняючи надання першої допомоги, викликати за телефоном 103 швидку медичну допомогу.

  5.9. Виконувати вказівки керівника робіт для ліквідації небезпеки.

  Статичний блок для статей

  Останні новини

  Усі новини

  Гарячі запитання

  Усі питання і відповіді