Розслідування нещасних випадків у навчальних закладах

Автор
інженер з охорони праці ТОВ «Лайф», експерт з питань охорони праці
Розслідування нещасних випадків зі здобувачами освіти та працівниками закладів освіти мають принципові відмінності. Несвоєчасно й неправильно організоване розслідування нещасного випадку у закладі освіти може мати негативні наслідки як для керівника закладу, так і для інших учасників освітнього процесу. Щоб цього не допустити, скористайтеся порівняльною характеристикою основних нормативних вимог до розслідувань нещасних випадків зі здобувачами освіти та працівниками закладів освіти.

Нормативні акти

Нещасні випадки з особами, які працюють за трудовим договором/контрактом або яких фактично допустили до роботи в закладах освіти, розслідують за Порядком розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженим постановою КМУ від 17.04.2019 № 337 (далі — Порядок № 337).

Як розслідувати нещасні випадки, що сталися з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, стажистами, клінічними ординаторами, аспірантами, докторантами під час освітнього процесу, зокрема під час трудового та професійного навчання в закладах освіти і в організаціях, на підприємствах на території України, визначає Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу, затверджене наказом МОН від 16.05.2019 № 659 (далі — Положення № 659).

В яких випадках проводити спеціальне розслідування

Положення № 659 поширюється на заклади дошкільної, загальної середньої, професійної, позашкільної, спеціалізованої, фахової передвищої, вищої освіти та заклади післядипломної освіти незалежно від форм власності й підпорядкування.

Увага!

Положення № 659 не поширюється на учасників конференцій, семінарів, вебінарів тощо.

Критерій розслідування

Як за Порядком № 337, так і за Положенням № 659 критерієм розслідування нещасного випадку є ушкодження здоров’я, яке призвело до втрати працездатності на один робочий день і більше, чи смерть потерпілого.

При цьому Положення № 659 не розглядає як нещасний випадок ураження здобувача освіти іонізуючим випромінюванням та його зникнення. Також воно не передбачає розслідування нещасних випадків з особами, залученими до освітнього процесу за цивільно-правовим договором.

Повідомлення про нещасний випадок

Згідно з Положенням № 659 повідомлення про нещасний випадок (далі — повідомлення) зі здобувачем освіти оформлюють лише у разі групового нещасного випадку або нещасного випадку зі смертельним наслідком. В інших випадках спосіб передачі та форму повідомлення не визначено.

А ось Порядок № 337 передбачає повідомлення про кожний нещасний випадок на виробництві.

Строки розслідування

Нещасний випадок, що стався із здобувачем освіти під час освітнього процесу, розслідують незалежно від строку, коли він настав.

Строк давності розслідування нещасних випадків з особами, які працюють за трудовим договором/контрактом або яких фактично допустили до роботи в закладах освіти, становить три роки з дня його настання.

Факт ушкодження здоров’я

Згідно з Положенням № 659 факт ушкодження здоров’я внаслідок нещасного випадку підтверджує довідка закладу охорони здоров’я.

За Порядком № 337 цей факт установлюють перелік документів, а саме:

 • довідка закладу охорони здоров’я із зазначенням діагнозу та його коду згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб і споріднених проблем охорони здоров’я (МКХ-10);
 • висновок про ступінь тяжкості травми відповідно до

  Класифікатора розподілу травм за ступенем тяжкості

  , затвердженим наказом МОЗ від 04.07.2007 № 370;
 • висновок закладу охорони здоров’я про наявність в організмі потерпілого алкоголю, наркотичних засобів чи токсичних або отруйних речовин чи витяг з протоколу.

Комісія з розслідування

Якщо нещасний випадок стався із здобувачем освіти під час освітнього процесу, до складу комісії входять:

 • голова комісії;
 • керівник служби охорони праці закладу освіти або особа, на яку наказом закладу освіти покладено ці обов’язки;
 • представник первинної профспілкової організації закладу освіти; якщо профспілка відсутня — уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності;
 • представник органу батьківського самоврядування (за згодою).

Згідно з Порядком № 337 до складу комісії входять:

 • голова комісії;
 • представник виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України (далі — Фонд);
 • представник первинної організації профспілки; якщо профспілка відсутня — уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці.

Матеріали розслідування

Відповідно до Положення № 659 за результатами розслідування комісія складає акт розслідування нещасного випадку. Якщо нещасний випадок пов’язаний з освітнім процесом — акт про нещасний випадок, що стався із здобувачем освіти, за формою Н-Н у п’яти примірниках.

Керівник закладу освіти надсилає потерпілому або його уповноваженому тільки примірник затвердженого акта за формою Н-Н.

Згідно з Порядком № 337 за результатами розслідування комісія складає акт за формою Н‑1 :

 • Н-1/П — якщо нещасний випадок пов’язаний із виробництвом;
 • Н-1/НП — якщо не пов’язаний.

Кількість оригіналів актів за формою Н-1 визначають на засіданні комісії. Однак їх має бути не менше ніж три.

Контроль за розслідуванням

Розслідування нещасних випадків зі здобувачами освіти контролює засновник приватного закладу освіти, керівник органу управління освітою, іншого державного органу, до сфери управління якого належить заклад освіти. Представники Держпраці та Фонду не мають жодного стосунку до розслідування нещасних випадків за Положенням № 659.

Відповідно до Порядку № 337 розслідування нещасних випадків контролюють представники Держпраці та робочого органу Фонду, а також представник профспілкового органу вищого рівня або територіального профоб’єднання.

Вебінар ОП

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді