Інструкції з охорони праці в медичних закладах

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Керівник медичного закладу видає наказ про затвердження інструкцій з охорони праці в медичному закладі. Ознайомтесь з прикладом такого наказу та скачайте перелік інструкцій з охорони праці в медичних закладах.

Як контролювати стан охорони праці на підприємстві: п’ять додатків у поміч

У статті 13 Закону про охорону праці передбачено обов’язок роботодавця створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці. З цією метою на підприємстві розробляють і затверджують положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території закладу, в усіх приміщеннях, на кожному робочому місці відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці.

Інструкція з охорони праці — це нормативний акт, що містить обов’язкові для дотримання працівниками вимоги з охорони праці при виконанні ними робіт певного виду або за певною професією на робочих місцях, у виробничих приміщеннях, на території підприємства і будівельних майданчиках або в інших місцях, де за дорученням власника чи уповноваженого ним органу виконуються ці роботи, трудові чи службові обов'язки.

Інструкції розробляються з урахуванням вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.01.1998 № 9.

Інструкції з охорони праці в медичних закладах

Інструкції з ОП в медичних закладах встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території закладу, у всіх приміщеннях, на кожному робочому місці відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці. Вони розробляються або за професіями, або на окремі види робіт відповідно до переліку.

Перелік інструкцій з ОП в медичному закладі затверджує керівник цього закладу. Він видає наказ «Про затвердження інструкцій з охорони праці», до якого додається перелік інструкцій з охорони праці, які діють у медичному закладі. Це такі документи, наприклад:

  • Інструкція з охорони праці медичного реєстратора;
  • Інструкція з охорони праці акушерки;
  • Інструкція з охорони праці сестри медичної;
  • Інструкція з охорони праці лікаря – хірурга;
  • Інструкція з охорони праці прибиральника території та інші.

У наказі вказується дата, з якої вводяться в дію інструкції, а також прописуються обов’язки відповідального за охорону праці та керівників структурних підрозділів щодо тиражування, ознайомлення та перегляду інструкцій.

Інструкції з ОП працівників медзакладів мають систематично, не рідше одного разу на 5 років (для робіт з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, — не рідше ніж один раз на 3 роки), переглядатися на відповідність вимогам чинних нормативно-правових актів з охорони праці.

Якщо протягом вказаних термінів умови праці на робочому місці не змінилися, то видається наказ про продовження дії інструкції на наступний термін, про що робиться запис на першій сторінці інструкції — «Переглянуто», дата і підпис особи, відповідальної за перегляд інструкції.

Пам’ятайте, інструкції з охорони праці в медичному закладі та інші документи з ОП — це те, на що звертають особливу увагу при перевірці. Переконайтесь, що всі документи впорядковані належним чином.

Інструкції з охорони праці в медичних закладах
Леонід Шевчуквикладач охорони праці навчально-курсового комбінату «Професіонал-Фаст»
Чи потрібно розміщувати інструкції на робочих місцяхзміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді