Інструкція з охорони праці для комірника

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Інструкція з охорони праці для комірника є нормативним документом, що містить вимоги з охорони праці для комірника при виконанні робіт, які визначені його функціональними обов’язками. Скачайте інструкцію та за потреби адаптуйте її до умов вашого підприємства.

1. Загальні положення

1.1. Ця інструкція є нормативним документом, що містить обов’язкові для дотримання комірником вимоги з охорони праці при виконанні робіт, визначених його функціональними обов’язками.

1.2. Інструкція з охорони праці для комірника розроблена відповідно до Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9 (у редакції наказу Міністерства соціальної політики України від 01.09.2017) та Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15 (у редакції від 14.04.2017).

1.3 До роботи комірником допускається особа не молодша 18 років, яка пройшла медичне обстеження, вступний інструктаж з охорони праці, інструктаж при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, інструктаж на робочому місці та інструктаж з пожежної безпеки.

1.4. При обслуговуванні вантажопідйомних механізмів комірник повинен пройти спеціальне навчання по керуванню цими механізмами та мати відповідне посвідчення.

1.5. У своїй діяльності комірник керується посадовою інструкцією та вказівками, отриманими від безпосереднього керівника (завідувача складу, начальника служби логістики та ін.).

1.6. Комірник повинен бути обізнаний зі стандартами зберігання, використання, передачі матеріальних цінностей. На нього покладаються обов’язки щодо:

 • прийому на склад матеріальних цінностей (палива, сировини, напівфабрикатів, готової продукції, деталей, інструментів, речей тощо), перевірки їх цілісності, якості, комплектності, а також складування, зберігання та видачі зі складу різноманітних товарів і продукції;
 • організації переміщення матеріальних цінностей до місць зберігання вручну або за допомогою механізмів;
 • організації ведення обліку процесів, пов’язаних з рухом матеріальних цінностей;
 • керівництва роботою працівників (вантажників, водіїв, інших підпорядкованих працівників) з завантаження, вивантаження товарів (матеріалів) та розміщення їх усередині складу згідно з посадовою інструкцією.

1.7. У разі завдання шкоди здоров’ю комірника з вини власника, працівник має право на відшкодування заподіяної йому шкоди.

1.8. За невиконання цієї інструкції комірник несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

1.9. Комірник зобов’язаний:

 • виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку, які діють на підприємстві;
 • не приступати і не виконувати роботу в стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп’яніння, у хворобливому або стомленому стані;
 • не допускати на склад сторонніх осіб;
 • утримувати робоче місце в чистоті та не захаращувати його;
 • користуватися спецодягом та засобами індивідуального захисту;
 • не торкатися оголеного електричного кабелю, не відкривати електрошафи, не вмикати та не вимикати (крім аварійних ситуацій) машини та механізми;
 • не стояти під піднятим вантажем;
 • знати та вміти надавати домедичну допомогу потерпілому в разі нещасного випадку.

1.10. На комірника можуть впливати такі небезпечні (шкідливі) виробничі фактори:

 • забруднення робочої зони газами та пилом;
 • недостатнє освітлення;
 • несправність механізмів та пристроїв;
 • неправильне складування товарів (матеріалів);
 • незахищені струмоведучі частини електрообладнання;
 • інші негативні фактори.

1.11. Відповідно до типових норм комірник забезпечується спецодягом та засобами індивідуального захисту, з урахуванням вимог Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Держгірпромнагляду України від 24.03.2008 № 53.

1.12. У складських приміщеннях дозволяється розміщувати лише робочі місця комірників (обліковців, товарознавців) з обгородженням їх заскленими перегородками з негорючих матеріалів заввишки не менше 1,8 м, які не повинні перешкоджати евакуації людей та матеріальних цінностей.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Одягти спецодяг та засоби індивідуального захисту.

2.2. Перевірити наявність достатнього освітлення.

2.3. Включити систему витяжної вентиляції до початку роботи у приміщеннях, де складуються небезпечні речовини.

2.4. Прибрати проходи і проїзди від сторонніх предметів.

2.5. Перевірити наявність та комплектність медичної аптечки.

2.6. Перевірити наявність та комплектність засобів пожежогасіння.

2.7. Перевірити справність всіх механізмів, обладнання, підіймально-навантажувальних пристроїв, транспортних засобів (якщо комірник має право керувати ними) та зливально-наливних споруд. У разі виявлення несправностей комірник повинен повідомити керівника, відповідального за проведення ремонтних робіт, та не намагатися їх усунути самостійно.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Склад повинен бути обладнаний стелажами. Найбільш важкі вантажі необхідно складувати на нижніх полицях, а вантажі, які мають найбільший попит, повинні розміщуватись ближче до виходу.

3.2. Стелажі, призначені для сировини і матеріалів, повинні бути міцними і надійно закріпленими, з написами щодо гранично допустимих навантажень на них.

3.3. У разі застосування безстелажного способу зберігання матеріали повинні укладатися в штабелі. Вантажі в штабелі необхідно укладати рівномірно таким чином, щоб вони не обвалились та не розкочувались.

3.4. Не дозволяється захаращувати проходи між штабелями та стелажами товарами, тарою та іншими предметами.

3.5. Під час виконання робіт забороняється куріння, зберігання та вживання їжі безпосередньо на робочому місці.

3.6. За відсутності штабелеукладників та інших підіймальних механізмів вантажі необхідно укладати на висоту не вище двох метрів.

3.7. Для роботи на висоті необхідно користуватися міцними справними драбинами з наконечниками проти сковзання.

3.8. Не дозволяється перенесення вантажів у несправній тарі.

3.9. Не дозволяється залишати не огородженими завантажувальні люки та отвори.

3.10. При укладці вантажу на візок необхідно стежити, щоб він лежав надійно і не міг випасти під час руху.

3.11. При виконанні вручну робіт з підіймання і переміщення важких речей слід керуватися вимогами викладеними:

 • у граничних нормах підіймання і переміщення важких речей жінками, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10.12.1993 № 241;
 • у правилах охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт, затвердженими наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.01.2015 № 21.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Прибрати інструмент, пристрої, пристосування у відведене для них місце.

4.2. Забезпечити прибирання території складу та рампи.

4.3. Виключити всі прилади (механізми), що споживають електроенергію та вимкнути освітлення.

4.4. Зняти спецодяг, захисні, запобіжні засоби і пристрої, очистити їх від бруду, помістити у відведене для зберігання місце та переодягтися.

4.5. Повідомити безпосереднього керівника про всі недоліки (надзвичайні події), які відбулися під час роботи, та вжиті заходи щодо їх усунення.

Якими засобами захисту забезпечити працівників у надзвичайних ситуаціях

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Негайно припинити роботу, огородити небезпечну зону та не допускати до неї сторонніх осіб.

5.2. Про те, що сталося, негайно повідомити керівництво підприємства та відповідні рятувальні (аварійні) служби.

5.3. У випаду пожежі необхідно:

 • викликати пожежно-рятувальну службу за телефоном «101», зазначивши адресу підприємства, своє прізвище, об’єкт та місце загоряння;
 • вжити заходів щодо гасіння пожежі протипожежними засобами, що є в наявності.

5.4. При виникненні іскріння струмоведучих частин обладнання потрібно негайно відключити його від електроживлення.

5.5. Якщо стався нещасний випадок і є потерпілі, а також при раптовому захворюванні працівника необхідно:

 • усунути дію на організм небезпечних та шкідливих факторів, які загрожують здоров’ю і життю потерпілого (звільнити його від дії електричного струму, винести із зараженої території, загасити одяг тощо);
 • надати потерпілому домедичну допомогу та викликати швидку медичну допомогу за телефоном 103 або ж невідкладно здійснити заходи щодо транспортування постраждалого у найближчий медичний заклад;
 • виконати інші дії щодо надання домедичної допомоги постраждалому, передбачені інструкцією з надання домедичної допомоги, яка діє на підприємстві.

5.6. Здійснити заходи щодо збереження обстановки на місці нещасного випадку для забезпечення роботи комісії з його розслідування (якщо це не загрожує життю і здоров’ю інших працівників та не призведе до аварії чи інших негативних наслідків).

5.7. У подальшому необхідно виконувати вказівки керівництва підприємства.

Перевіряємо стан охорони праці на підприємствіА у Вас є всі необхідні документи?

Вебінар ОП

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді