Наряд-допуск на зварювальні роботи

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Нормативні документи встановлюють вимогу оформлювати наряд-допуск при виконанні робіт із підвищеною небезпекою. У статті ви знайдете бланк наряду-допуску на зварювальні роботи.

Працівники, безпосередньо зайняті на роботах, зазначених у Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженому наказом Держанаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15, повинні проходити спеціальне навчання і перевірку знань згідно з відповідними нормативно-правовими актами з охорони праці. До таких робіт включені і електрозварювальні роботи.

Цей вид робіт наведено поряд з іншими газополум’яними роботами, до яких належать виробничі операції, пов’язані із застосуванням відкритого вогню, іскроутворенням та нагріванням до температур, які можуть викликати загоряння матеріалів та конструкцій.

Виконання робіт підвищеної небезпеки, зокрема і електрозварювальних робіт, здійснюються роботодавцем на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці. Згідно з постановою КМУ від 03.03.2020 № 207 цей документ подається роботодавцем до відповідного територіального органу Держпраці.

Працівники, зайняті виконанням спеціальних видів робіт, мають бути навчені безпечному виконанню таких робіт і повинні допускатись до їх виконання на підставі наряду-допуску.

Скачайте заповнений приклад наряду-допуску на виконання робіт підвищеної небезпеки

Наряд-допуск — завдання на безпечне проведення роботи, оформлене на спеціальному бланку встановленої форми, який містить запис про місце роботи, час її початку і закінчення, умови безпечного виконання, необхідні заходи безпеки, склад бригади і працівників, відповідальних за безпечне виконання роботи.

Наряд-допуск оформлюють на кожну бригаду, яка бере участь у виконанні робіт. При цьому перший примірник документа має бути у особи, яка видала наряд-допуск, другий — у відповідального керівника робіт.

Згідно із законодавством у наряд-допуск вносяться дані про зварника із зазначенням його професії, кваліфікації та термінів інструктажу з техніки безпеки, а також вказується (в годинах і хвилинах) час початку і закінчення зварювальних операцій. Якщо ж робота проводиться декількома фахівцями, то вносяться дані про кожного з електрозварників.

Ви маєте це знати!

Поняття «зварник» загальне для електрозварника ручного зварювання, електрогазозварника, газозварника і електрозварника на напівавтоматичних і автоматичних машинах (п. 1.3.1 Правил атестації зварників, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 19.04.1996 № 61 НПАОП 0.00-1.16-96). Але працівника можна допускати до робіт лише тим способом зварювання, за яким він атестований, тобто який вказаний у його посвідченні про атестацію.

Форму наряду-допуску заповнюють відповідно до змісту підрядкового тексту бланка, ясно і чітко. Зверніть увагу на те, що не можна виправляти текст наряду-допуску, ставити прочерки чи заповнювати його олівцем. Заборонено підписувати наряди-допуски під копіювальний папір.

Багатьма галузевими правилами передбачені свої форми бланків наряду-допуску на виконання робіт підвищеної небезпеки. Якщо ж таких правил нема, то можна використовувати бланк наряду-допуску на зварювальні роботи, передбачений Інструкцією з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об’єктах, затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 05.06.2001 № 255.

Кабмін дозволив приймати на роботу під час карантину без попереднього медогляду
Георгій Лесенкоексперт з охорони праці, Київ
Єдиний дієвий спосіб захиститися від підступного коронавірусу — це профілактика. Ми підготували для вас зразки документів, необхідних для організації профілактичних заходів.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді