Інструкція з охорони праці електрозварника

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Інструкція з охорони праці для електрозварника ручного зварювання є нормативним документом, що містить обов’язкові вимоги з охорони праці для електрозварника при виконанні робіт, які визначені його функціональними обов’язками. Скачайте інструкцію та за потреби адаптуйте до умов вашого підприємства.

Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці електрозварника ручного зварювання (далі — електрозварник) розроблена відповідно до:

 • Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9;
 • Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15, з наступними змінами і доповненнями.

Перевірте свої знання з охорони праці

1.2. У своїй діяльності електрозварник керується:

 • нормативно-правовими актами про охорону праці та навколишнє середовище;
 • цією інструкцією та іншими локальними актами, які діють на підприємстві.

1.3. У разі пошкодження здоров’я з вини власника електрозварник має право на відшкодування в установленому порядку заподіяної йому шкоди.

1.4. За невиконання вимог цієї інструкції електрозварник несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

1.5. До роботи електрозварником може бути допущена особа, яка досягла 18-річного віку, має професійно-технічну освіту, пройшла навчання з безпечних методів і прийомів ведення робіт та має кваліфікаційну групу з електробезпеки не нижче ІІ, а також пройшла стажування (залежно від стажу, досвіду і характеру роботи), вступний інструктаж з питань охорони праці та первинний інструктаж на робочому місці і не має протипоказань до виконання обов’язків за станом здоров’я.

1.6. Електрозварник повинен знати основні заходи безпеки під час роботи з електрообладнанням, а також правила охорони праці під час виконання робіт на висоті.

1.7. На електрозварника можуть впливати такі шкідливі виробничі фактори, як:

 • ураження електричним струмом чи викидами розплавленого металу;
 • випромінювання, отруєння, алергічні реакції;
 • інші негативні фактори.

Електробезпека
МИХАЙЛО ЧЕМЕРИСексперт із питань домедичної допомоги, директор ліцею № 208 м. Києва, вчитель медико-санітарної підготовки
Як врятувати життя потерпілому й не наразитися на небезпеку самому? Скористайтеся порадами експерта

1.8. З метою дотримання правил охорони праці електрозварник повинен:

 • неухильно керуватися вимогами правил внутрішнього трудового розпорядку, інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки та електробезпеки;
 • знати обсяг кваліфікаційних вимог відповідно до наданого розряду та забезпечити раціональну організацію праці на своєму робочому місці;
 • суворо дотримуватись правил особистої гігієни та санітарних правил;
 • не приступати і не виконувати роботу у стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп’яніння, у хворобливому або стомленому стані;
 • користуватися спецодягом та засобами індивідуального захисту;
 • знати місця розташування первинних засобів пожежогасіння та вміти користуватися ними.

1.9. Електрозварник забезпечується за встановленими галузевими нормами спеціальним робочим одягом та взуттям (костюм і рукавиці брезентові, черевики шкіряні), а також засобами індивідуального захисту (щиток, захисні окуляри, запобіжний пояс, каска тощо).

1.10. Робоче місце електрозварника повинно утримуватись у порядку і чистоті, має бути забезпечене захисними і запобіжними пристроями та мати достатнє освітлення.

1.11. Електрозварнику забороняється:

 • працювати на несправному зварювальному апараті;
 • проводити зовнішні зварювальні роботи під час грози, ожеледі, туману, сильному вітрі;
 • протирати деталі перед зварюванням бензином або гасом;
 • зберігати легкозаймисті матеріали та вибухонебезпечні речовини в приміщенні для зварювання;
 • використовувати ненадійні опори;
 • ремонтувати електрозварювальну установку;
 • пересувати включену в мережу зварювальну установку;
 • одночасно працювати з газозварником всередині закритої ємності;
 • працювати у закритиму приміщенні чи всередині ємності за відсутності припливно-витяжної вентиляції.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи електрозварник повинен:

 • одягти спецодяг та взуття, перевірити справність засобів захисту;
 • оглянути і впорядкувати робоче місце;
 • переконатись, що поблизу місця зварювання немає легкозаймистих матеріалів;
 • ознайомитись з технологічною картою зварних металоконструкцій;
 • перевірити цілісність ізоляції зварювальних проводів, наявність заземлення, надійність підключення зварювального кабелю до зварювального обладнання;
 • підготувати стіл для зварювання, а також деталі і вузли відповідно до технологічних вимог.

2.2. Переконатись, що металеві частини зварювальної установки, які не перебувають під напругою, заземлені.

2.3. Перевірити справність електродотримача, який має бути заводського виготовлення та забезпечувати надійне затискування і швидку зміну електродів.

2.4. Перед початком роботи слід також пересвідчитись у наявності вільного доступу до запасних виходів на випадок надзвичайної ситуації.

2.5. Про всі виявлені несправності обладнання, інвентарю, електропроводки тощо електрозварник повинен повідомити керівництво і приступити до роботи після їх усунення.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Про початок зварювальних робіт необхідно попередити інших працівників, котрі перебувають поруч.

3.2. Під час роботи слід закривати обличчя щитком із світлофільтром для захисту очей та обличчя від дії променів електричної дуги, а також бризок розплавленого металу.

3.3. Зварювальні роботи в особливо небезпечних приміщеннях дозволено розпочинати після одержання наряду-допуску.

3.4. Роботи в закритих ємностях повинні виконуватися не менше, ніж двома працівниками, один з яких повинен перебувати зовні зварювальної ємності для здійснення контролю за безпечним проведенням робіт.

3.5. Під час проведення робіт на висоті електрозварник повинен застосовувати сумку для електродів та ящик для недогарків.

3.6. Не дозволяється:

 • виконувати зварювальні роботи у висячому положенні, а також з приставних драбин;
 • дивитись на електрозварювальну дугу без захисних окулярів, щитків чи працювати зі щитком і окулярами, які мають щілини;
 • працювати на електрообладнанні з оголеними проводами та відкритими струмоведучими частинами, а також з пошкодженим обплетенням чи ізоляцією зварювальних дротів;
 • залишати під час роботи без нагляду переносний генератор, електродотримач, що перебуває під напругою, а також працювати у разі несправності зварювальної установки, зварювальних дротів, електродотримача чи щитка;
 • виконувати зварювальні роботи поблизу вибухонебезпечних і вогненебезпечних матеріалів.

3.7. Зварювальні установки на час їх пересування мають бути відключені від мережі.

3.8. Флюс, що застосовується при автоматичному та напівавтоматичному зварюванні має бути сухим та чистим.

3.9. Під час зварювання під флюсом, до складу якого входять небезпечні з’єднання, а також кольорових металів і сплавів слід застосовувати примусову вентиляцію приміщення та користуватись респіратором з хімічним фільтром.

3.10. Зварювальні шви від шлаку та окалини потрібно очищати металевою щіткою, використовуючи захисні окуляри.

ЗІЗ для органів зору: які бувають та як обрати

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення роботи необхідно відключити зварювальну установку від джерела електроенергії.

4.2. Прибирати технологічне сміття.

4.3. Скласти інструмент, пристосування і матеріали у відведені для зберігання місця, змотати кабелі.

4.4. Обстежити місця, куди могли долетіти розжарені частинки металу, іскри і убезпечити можливе виникнення пожежі.

4.5. Зняти спецодяг і взуття, очистити їх від бруду та прибрати у відведене для зберігання місце. Вмитись (прийняти душ), переодягтися.

4.6. Повідомити керівництво про закінчення роботи та виявленні несправності обладнання і механізмів.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі пожежі слід негайно припинити роботу, вивести працівників із небезпечної зони, доповісти про аварію керівництву, за необхідності викликати пожежний підрозділ за телефоном 101 та приступити до гасіння пожежі, використовуючи наявні засоби пожежогасіння.

5.2. Якщо стався нещасний випадок, а також при раптовому захворюванні необхідно:

 • усунути дію на організм небезпечних та шкідливих факторів, які загрожують здоров’ю і життю потерпілого;
 • надати потерпілому невідкладну домедичну допомогу, а в разі потреби викликати швидку медичну допомогу.

5.3. В усіх випадках необхідно виконувати вказівки керівництва підприємства щодо усунення наслідків аварійної ситуації.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді