Які існують засоби захисту від шкідливих виробничих факторів

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
З метою збереження здоров’я працівників та уникнення травматизму під час виконання ними своїх функціональних обов’язків роботодавець повинен забезпечити захист від шкідливих чинників. У статті розглянемо, які існують шкідливі виробничі фактори та засоби захисту від них.

Чинне законодавство з охорони праці передбачає, що працівники певних професій на роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці, а також роботах, пов’язаних із забрудненням, або таких, що здійснюються у несприятливих метеорологічних умовах, повинні безоплатно (за встановленими нормами) забезпечуватися спеціальним одягом, спеціальним взуттям, іншими засобами індивідуального захисту та спецхарчуванням. Обов’язок щодо дотримання законодавства з охорони праці і забезпечення працівників ЗІЗ покладено на роботодавців.

Якими засобами захисту забезпечити працівників

Які бувають шкідливі та небезпечні виробничі фактори

Шкідливі виробничі фактори — це фактори середовища і трудового процесу, що можуть спричинити професійну патологію, тимчасове або стійке зниження працездатності, підвищити частоту захворювань, призвести до порушення здоров’я потомства.

Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори поділяють на хімічні, фізичні, біологічні та психофізіологічні.

До хімічних небезпечних і шкідливих виробничих факторів належать органічні та неорганічні речовини та їхні сполуки.

Фізичні небезпечні та шкідливі виробничі фактори — це:

 • незадовільний мікроклімат (температура, вологість, вентиляція повітря, інфрачервоне або ультрафіолетове випромінювання) в приміщенні;
 • барометричний тиск;
 • постійні електричні поля і випромінювання;
 • небезпечне іонізуюче випромінювання;
 • високий рівень промислових шумів та вібрацій (місцева або загальна);
 • недостатнє природне або технічне освітлення в робочих приміщеннях.

Біологічні фактори — це мікроби, грибки, продукти мікробіологічного синтезу (кормові дріжджі, антибіотики, гормони, засоби захисту рослин) тощо.

До психофізіологічних факторів належать:

 • емоційна напруга (обумовлена, наприклад, надмірним навантаженням на центральну нервову систему, органи чуттів);
 • динамічні й статичні перевантаження;
 • вимушене положення тіла при виконанні різноманітних виробничих операцій;
 • надмірний і тривалий тиск різних предметів на кінцівки та інші частини тіла, перевантаження окремих систем організму;
 • недостатня рухова активність;
 • надмірно швидкий темп роботи.

Класифікація засобів захисту від шкідливих виробничих факторів

За методом реалізації всі наявні станом на сьогодні засоби захисту від шкідливих виробничих факторів умовно можна поділити на технологічні та організаційні.

До організаційних засобів захисту працівників належать такі:

 • налагодження ефективного виробничого циклу;
 • розробка програми заходів для покращення вмінь та навичок співробітників, проведення навчальних курсів та практичних занять для осіб, зайнятих безпосередньо на виробництві;
 • організація своєчасного огляду, перевірки, ремонту обладнання;
 • поширення знань про безпеку праці;
 • вирішення проблем охорони праці, ретельний аналіз і обговорення причин і обставин аварій.

Технологічні заходи захисту є більш вузько спрямованими і використовуються, насамперед, для підтримки стандартів гігієни праці й техніки безпеки.

Засоби захисту мають бути безпечними для життя та здоров’я працівників за умови їх застосування за призначенням з урахуванням правильного обслуговування й використання.

Залежно від способу використання засоби захисту від шкідливих виробничих факторів поділяються на колективні й індивідуальні.

Колективний захист від шкідливих виробничих факторів

Засоби колективного захисту — це засоби, які використовуються для захисту двох чи більше осіб за рахунок нормалізації умов їхньої трудової діяльності. Зокрема, до колективних засобів захисту належать:

 • технологічні інструменти безпеки для захисту людей від дії механічних чинників (попереджувальні, гальмівні та блокувальні пристрої, апарати відділеного доступу і управління, автоматизовані системи контролю і сигналізації; запобіжні засоби та покажчики безпеки);
 • системи адаптації та очищення повітряних потоків в закритих приміщенням (вентиляція, кондиціювання, опалення);
 • системи штучного освітлення цехів, майстерень і робочих місць (джерела світла, освітлювальні лампи);
 • механізми захисту від іонізуючого, ультрафіолетового, інфрачервоного, магнітного та іншого випромінювання (огороджувальні, ізолюючі системи, автоматичний контроль і т. д.);
 • системи поглинання промислового шуму і вібрації (звуко-, віброізоляція, огородження);
 • засоби захисту від хімічних факторів (огородження, герметизація, вентиляція та очищення повітря, дистанційне керування, знаки безпеки);
 • інструменти захисту від ураження електричним струмом (захисне заземлення та занулення);
 • системи захисту від високих і низьких температур навколишнього середовища (огородження, автоматичний контроль і сигналізація, термоізоляція, дистанційне керування).

Створення на робочому місці сприятливих і безпечних умов праці тісно пов’язано із забезпеченням робітників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту.

Робота у вихідні та святкові дні
Валерій Бунчукінженер з охорони праці ТОВ «Лайф», Київ
Контроль за станом охорони мають здійснювати керівники та відповідальні особи всіх рівнів управління виробництвом. Допоможуть його належним чином організувати п’ять унікальних додатків, які розробив фахівець у сфері охорони праці Вам у поміч

Засоби індивідуального захисту від шкідливих виробничих факторів

На відміну від колективних, засоби індивідуального захисту спрямовані на убезпечення однієї особи і застосовуються у випадках, коли потребується додатковий захист працівника. Можуть використовуватись разом із колективними засобами захисту або окремо. Широко поширене використання таких видів ЗІЗ, як: спеціальний одяг, спецвзуття, захисні каски, бронежилети, які захищають від травм та інші засоби захисту в сфері техніки безпеки; респіратори, протигази, захисні окуляри, маски, що захищають робітника від небезпечних промислових чинників (так звані засоби санітарії), тощо.

Видача особистих засобів робітникам, які залучені до шкідливих та особливо небезпечних робіт, гарантована законом.

За функціональністю ЗІЗ поділяються на першочергові та другорядні.

До першочергових засобів індивідуального захисту належать:

 1. засоби захисту органів дихання (протигази, респіратори). Протигази бувають фільтрувальні та ізолювальні. Фільтрувальні протигази надягають при обмеженому вмісті шкідливих речовин. Їх не використовують за наявності у повітрі малої концентрації кисню. Ізолювальні протигази видають під час аварії, що супроводжується викидом великої кількості шкідливих речовин. Респіратори призначені для уникнення пилу, парів, аерозолів, шкідливих газів;
 2. засоби захисту органів слуху — навушники та заглушки, що поглинають шум. Навушники понижують інтенсивний шум на 40 дБ, а заглушки — на 25 дБ;
 3. засоби захисту очей — (захисні окуляри). Захищають очі від уламок, бризок, іскор, різних видів випромінювання. Вибір конкретних окулярів або масок для захисту очей обумовлюється характером роботи;
 4. засоби захисту голови і обличчя (щитки, капелюхи, каски, шоломи) — убезпечують від речей, що падають, стружки, інших фізичних і хімічних факторів. Необхідно видавати робітникам маски і шоломи при ремонті, завантажувально-розвантажувальних роботах, для виконання завдань спеціального призначення;
 5. засоби захисту шкіри (спецодяг) — видаються співробітникам для закриття тіла від забруднення, кислот, лугів, низьких або високих температур. Спеціальний одяг обирається з урахуванням його захисних характеристик. Форми спецодягу: комбінезони, костюми (бронежилети), халати, фартухи, плащі та ін.;
 6. засоби захисту ніг — спецвзуття, що закуповується для захисту людини від надмірної вібрації, випромінювання, статичної електрики тощо. Для робіт, що виконуються на вулиці під час холодної пори року, видають валяне взуття, а для робіт з використанням кислот, лугів — гумові чоботи. Для роботи у вогких, холодних умовах одягають утеплені зсередини чоботи. Влітку одягають шкіряні та кирзові чоботи, напівчоботи, бахіли тощо;
 7. засоби захисту рук (рукавиці, напальники, дерматологічні засоби (мазі, креми). Можуть виготовлятися з вовна, льону, шкіри, шкіряного замінника, гуми тощо;
 8. засоби запобігання удару електричним струмом: діелектричні рукавички, боти, чоботи, калоші з гуми.

Другорядні захисні пристрої повинні видаватись для реалізації висотних робіт (запобіжні пояси та страхові канати, драбини, кігті).

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді