Правила охорони праці для об’єктів роздрібної торгівлі

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Правила охорони праці для об’єктів роздрібної торгівлі були затверджені з метою забезпечення вимог законодавства щодо створення безпечних умов праці в сфері торгівлі. Ознайомтеся з Правилами, аби не наразити працівників на небезпеку та самому не наразитися на штраф.

На продавця наїхав електронавантажувач. Кого визнали винним

Постановою КМУ від 15.06. 2006 № 833 «Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів» встановлено, що суб’єкт господарювання має належно утримувати торговельні та складські приміщення, а також прилеглу до них територію. При цьому торговельний об’єкт повинен бути обладнаним відповідно до вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці, здоров'я та навколишнього природного середовища, протипожежної безпеки, а також санітарних норм.

Цією постановою також передбачено, що для провадження роздрібної торговельної діяльності суб’єкт господарювання може мати роздрібну та дрібнороздрібну торговельну мережі. Торговельними об’єктами, при цьому, можуть бути як магазин, так і павільйон, кіоск, ятка тощо. Більш детально це врегульовано:

  • Правилами роботи дрібнороздрібної торговельної мережі, затвердженими наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі від 08.07.1996 № 369;
  • Правилами роздрібної торгівлі продовольчими товарами, затвердженими наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції від 11.07.2003 № 185;
  • Правилами роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, затвердженими наказом Міністерства економіки від 19.04.2007 № 104.

Правила охорони праці для об’єктів роздрібної торгівлі
Ірина Шкарівськаадвокат, постійний автор статей та лектор вебінарів на теми законодавства про охорону праці
Аби уникнути штрафів суб’єктам господарювання потрібно знати не лише про те, як підготвуватися до приїзду інспекторів, а також

З метою забезпечення вимог законодавства щодо створення безпечних умов праці в сфері торгівлі наказом Держнаглядохоронпраці від 08.05.1996 № 79 були затверджені Правила охорони праці для об’єктів роздрібної торгівлі» (НПАОП 7.1.00-1.01-96) (далі — Правила).

Роздрібна торгівля — це діяльність щодо продажу товарів безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форми розрахунків.

Ці Правила установлюють загальні вимоги з охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки до упорядкування і утримання територій, приміщень, будівель і споруд, систем водопостачання, освітлення, опалення, каналізації і вентиляції, організації технологічних процесів і робочих місць, експлуатації торгово-технологічного і холодильного обладнання.
Слід зазначити, що дія цих Правил розповсюджуються на всі підприємства, організації роздрібної торгівлі споживчої кооперації України, а також інших відомств і організацій незалежно від форм власності.

Власник (керівник) об’єкта роздрібної торгівлі та інші посадові особи несуть персональну відповідальність за виконання зазначених Правил. У межах покладених на них завдань і функціональних обов’язків вони повинні:
  • створити службу охорони праці (призначити відповідальну посадову особу);
  • розробити і затвердити інструкції та інші нормативні акти про охорону праці і пожежну безпеку, які діють в межах об’єкта та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників;
  • створити в кожному структурному підрозділі і на робочому місці умови праці відповідно до вимог нормативних актів;
  • забезпечити дотримання прав працівників, які гарантуються законодавством про охороні праці і пожежну безпеку;
  • забезпечити організацію навчання і перевірку знань працівників з питань охорони праці, а також організацію і проведення їх медичного огляду;
  • здійснювати постійний контроль за дотриманням працівниками технологічних процесів, правил експлуатації машин, механізмів і обладнання та використанням засобів колективного і індивідуального захисту.
Працівники підприємств роздрібної торгівлі допускаються до самостійної роботи лише після проведення вступного інструктажу з охорони праці, інструктажу з питань санітарного мінімуму, навчання і стажування та перевірку отриманих знань, первинного інструктажу на робочому місці, інструктажу з пожежної безпеки, а також за відсутності протипоказань до виконання обов’язків за станом здоров’я.
За порушення вказаних Правил суб’єкти господарювання та їх уповноважені особи несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді