Інструкція з охорони праці при прибиранні приміщень

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
На працівника, який здійснює прибирання приміщення, можуть впливати шкідливі та небезпечні виробничі фактори. Скачайте інструкцію з охорони праці при прибиранні приміщень для мінімізації шкідливого впливу зазначених факторів та для захисту життя і здоров’я прибиральника.

Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці при прибиранні приміщень розроблена відповідно до:

 • Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9;
 • Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15, з наступними змінами і доповненнями.

1.2. Дія інструкції розповсюджується на всі підрозділи Підприємства.

1.3. Працівник, який здійснює прибирання приміщень, проходить інструктаж за цією інструкцією перед початком роботи та повторно через кожні шість місяців. Результати інструктажу записуються в Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці. У журналі після проходження інструктажу має бути підпис особи, яка проводить інструктаж, та працівника, якого інструктували.

1.4. Зобов’язання працівника:

 • виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • не торкатися відкритих провідників струму;
 • виконувати тільки ту роботу, яка доручена керівником та щодо якої проінструктований;
 • не виконувати вказівок, які суперечать правилам охорони праці та пожежної безпеки;
 • не допускати за своє робоче місце сторонніх осіб;
 • постійно пам'ятати про особисту відповідальність за додержання правил охорони праці, пожежної безпеки і безпеки інших людей;
 • знати розташування медичної аптечки та вміти надавати потерпілому першу допомогу при нещасному випадку;
 • знати розташування первинних засобів пожежегасіння та вміти ними користуватися;
 • використовувати за призначенням спецодяг та засоби індивідуального захисту.

1.5. Основні шкідливі та небезпечні фактори, що діють на працівника під час прибирання приміщень:

 • недостатнє освітлення робочого місця;
 • підвищена рухливість повітря;
 • несправність робочого інвентарю, що використовується для прибирання;
 • небезпечні складові сміття;
 • захаращеність робочої зони;
 • ураження електрострумом (за наявності незахищених струмоведучих частини електрообладнання;
 • підвищена або знижена температура повітря;
 • підвищена або знижена вологість повітря робочої зони;
 • токсична та подразнювальна дія хімічних мийних речовин, які використовуються для дезінфекції службових приміщень.

1.6. Працівник, який проводить прибирання приміщень, забезпечується спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до норм чинного законодавства: халатом, косинкою, рукавичками, взуттям. Під час чищення і дезінфікування санітарно-технічного устаткування його додатково забезпечують фартухом із нагрудником, рукавичками.

1.7. Взуття повинно бути зручне, без високих підборів, на неслизькій підошві, мати задники. Взуття у вигляді шльопанців заборонено.

1.8. Працівник зобов’язаний дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про особисту безпеку і здоров’я довколишніх у процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території Підприємства.

1.9. Для дезінфікування приміщень використовувати дезінфікувальний розчин, який має відповідний позитивний санітарний висновок Міністерства охорони здоров’я.

1.10. Якщо потрібно вийти на територію закладу (наприклад, для виносу сміття) необхідно переодягнути взуття відповідно до пори року.

1.11. Забороняється перебувати на робочому місці у нетверезому стані, стані наркотичного або токсичного сп’яніння.

1.12. Не дозволяється піднімати вантаж, вага якого перевищує встановлені норми.

1.13 У разі застосування в роботі приставних драбин/стрем’янок потрібно пройти інструктаж із охорони праці з їх використання.

1.14. Працівники, які допустили порушення цієї інструкції, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

Робота у вихідні та святкові дні
Валерій Бунчукінженер з охорони праці ТОВ «Лайф», Київ
Контроль за станом охорони мають здійснювати керівники та відповідальні особи всіх рівнів управління виробництвом. Допоможуть його належним чином організувати п’ять унікальних додатків, які розробив фахівець у сфері охорони праці Вам у поміч

Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи з прибирання приміщень працівник повинен підготувати необхідні засоби: щітку, совок, ганчірку, гумові рукавички, окуляри тощо та перевірити їх справність. Користуватися несправним або пошкодженим (поламаним) інвентарем заборонено.

2.2. Вдягти спецодяг та, за необхідності, засоби індивідуального захисту.

2.3. Впевнитись, що місце виконання робіт достатньо освітлено. Прибирати в темноті або за недостатнього освітлення заборонено.

2.4. Під час прибирання поблизу приладів та механізмів — упевнитись, що вони вимкнені.

2.5. Перед початком робіт по протиранні скла у рамах необхідно перевірити на міцність кріплення скла і самих рам, переконатись у відсутності тріщин у склі. Не протирати скло, якщо воно хитається, має тріщини або порушена його цілісність.

2.6. Під час прибирання на складі необхідно впевнитись, що штабеля, матеріали, конструкції стоять стійко.

2.7. За наявності будь-яких недоліків, роботу не розпочинати, повідомити про це своєму керівнику.

Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Під час роботи необхідно уникати протягів.

3.2. При переміщенні столів, стільців, шаф та іншого інвентарю і меблів з їх поверхні необхідно зняти предмети, які можуть впасти.

3.3. Гарячу воду для миття полів необхідно переносити в закритій посудині. У випадку переносу гарячої води у відрах без кришки, наповнювати їх треба не більше ніж на 3/4 їх ємності.

3.4. Якщо підлога слизька (наприклад, після миття), потрібно виставити попереджувальний знак «Обережно! Слизько».

3.5. Протирати електрошафи, пускові апарати, тощо дозволяється після зняття напруги.

Побутові електротехнічні пристрої на виробництві. Що варто знати?

3.6. Якщо виявлено електричний струм на радіаторах, трубах, тощо, необхідно негайно припинити роботу і доповісти про це керівникові.

3.7. Під час миття сходових маршів відро з водою потрібно ставити на верхні сходинки перед собою.

3.8. Очистка пилу зі стін і стелі виконується шваброю з навішеною на неї вологою ганчіркою. Заборонено ставати на стільці, столи, підвіконня, драбини, стрем’янки, інші предмети.

3.9. Під час виконання робіт з прибирання пилу зі стелі й стін треба стояти трохи збоку з таким розрахунком, щоб пил, пісок і дрібні частинки штукатурки не падали на прибиральника.

3.10. Виконуючи роботи з прибирання пилу зі стін і стелі, потрібно застосовувати запобіжні окуляри.

3.11. Користуватися справним робочим інвентарем. Прибране сміття виносити у відведене для цього місце. Виносити відходи і сміття з приміщення необхідно тільки в спеціальних сміттєвих пакетах, мішках.

3.12. Прибирання в вечірній час, а також в затемненому приміщенні без достатнього освітлення не дозволяється.

3.13. Прибирати та утрамбовувати сміття безпосередньо руками чи ногами (утрамбовувати) не дозволяється.

3.14. При митті вікон заборонено:

 • користуватись підручними підставками;
 • ставати на стільці, столи, підвіконня, драбини, стрем’янки тощо;
 • перехилятись у відкрите вікно, зокрема і для миття вікон ззовні.

3.15. Під час миття вікон користуватися тільки розсувними пристосуваннями для миття вікон.

3.16. Не використовувати для миття віконних рам, меблів тощо бензин, гас, ацетон, скипидар та інші легкозаймисті та горючі рідини.

3.17. Якщо під час перевірки на міцність і справність віконних рам або дверей зі скляним заповненням перед початком миття виявлено бите скло, його необхідно негайно прибрати. Не протирати скло, якщо порушена його цілісність і скло має тріщини.

3.18. Під час миття вікон слідкувати за тим, щоб вікна самовільно не відчинялися.

Інструкція з охорони праці при прибиранні приміщень Який інструктаж перед миттям вікон провести

3.19. Не дозволяється:

 • класти ганчірки та інші предмети на устаткування, прилади, тощо;
 • виконувати прибирання сміття та відходів безпосередньо руками;
 • виконувати прибирання в затемненому приміщенні без достатнього освітлення;
 • підійматися на висоту 1,3 м та більше;самовільно вмикати/вимикати електричне обладнання (за винятком робочого інвентарю та світла у кімнатах);
 • доторкатись вологим віником і ганчіркою (шваброю) до електропроводів, електророзеток, електроламп, плафонів;
 • використовувати під час роботи відритий вогонь;
 • користуватися для прибирання пожежним обладнанням;
 • приймати їжу під час прибирання.

3.20. Під час використання мийних засобів:

 • надягати на руки гумові рукавички.
 • вживати заходів для уникнення потрапляння мийних засобів на шкіру, в очі, у рот або ніс.
 • виконувати вказівки розробника мийних засобів (нанесено на тару мийного засобу).
 • не ставити мийні засоби поруч з їстівними продуктами.
 • не вживати їжу та рідину.

3.21. Під час миття підлоги необхідно старанно її витирати, не допускати, щоб підлога була мокра та слизька. Якщо під час прибирання розлита вода, необхідно зразу її витерти. Не допускати потраплянні води на електроприлади.

3.22. Перед кожним вологим прибиранням, щоб запобігти порізу рук, необхідно впевнитися у відсутності на підлозі часточок скла. За їх наявності необхідно старанно підмести за допомогою віника або щітки та зібрати їх на совок. Прибирати скло руками заборонено.

3.23. Заборонено працювати з пилососом вологими руками та/або стоячи на вологій поверхні.

3.24. Під’єднувати пилосос до мережі потрібно за допомогою штепсельної розетки. Руки мають бути сухими.

3.25. Самостійно ремонтувати пилосос не дозволено.

Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Вилити брудну воду, помити відра, ганчірки та інші пристосування.

4.2. Інвентар, який використовується при прибиранні, скласти в призначене для цього місце.

4.3. Виходячи з приміщення, вимкнути світло, від’єднати від мережі електроприлади, зачинити вікна і вхідні двері на замок.

4.4. Старанно вимити руки з милом.

4.5. Повідомити про всі недоліки, помічені під час прибирання, керівника.

Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У випадку аварійної ситуації потрібно негайно припинити роботу та залишити небезпечну зону.

5.2. Якщо припинено подачу струму під час прибирання пилососом, необхідно його відключити від електромережі.

5.2. У разі потрапляння мийних засобів на шкіру — негайно змити водою.

5.3. Якщо мийні засоби потрапили у рот або їх випадково проковтнули — негайно промити рот, шлунок, повідомити свого керівника та звернутись до найближчого медичного закладу (за необхідності терміново викликати швидку медичну допомогу «103») при цьому показати тару з під цього мийного засобу.

5.4. Якщо мийні засоби потрапили в очі — негайно промити їх великою кількістю води, повідомити свого керівника та звернутись до найближчого медичного закладу (за необхідності терміново викликати швидку медичну допомогу «103») при цьому показати тару з під цього мийного засобу.

5.5. За появи ознак пожежної небезпеки необхідно:

 • сповістити керівника робіт;
 • викликати пожежно-рятувальний загін за телефоном «101», вказати адресу Підприємства, місце загоряння, описати обстановку, сповістити про наявність людей, назвати своє прізвище;
 • у разі пожежі вжити заходів до гасіння осередку загоряння наявними засобами пожежогасіння.

5.6. У випадку аварії електричних мереж терміново припинити роботу, не допускати в небезпечну зону сторонніх осіб, покинути небезпечну зону.

5.7. Якщо під час виконання робіт стався нещасний випадок, робітник зобов’язаний зберегти обстановку в робочій зоні та устаткування у такому стані, в якому вони були на момент події (якщо це не загрожує життю і здоров’ю інших працівників і не призведе до більш важких наслідків), вжити заходів щодо недопущення подібних випадків у ситуації, що склалася, поінформувати про подію керівника робіт (іншу відповідальну особу підприємства) та в подальшому керуватися його вказівками.

5.8. Якщо є потерпілі, необхідно надати їм домедичну допомогу, за необхідності викликати швидку медичну допомогу за телефоном «103».

5.9. У будь-яких випадках виконувати вказівки керівника робіт щодо усунення небезпечної ситуації.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді