Інструкція з охорони праці для чергового адміністратора квест-кімнати

Відсутність розроблених та затверджених відповідальною особою інструкцій з охорони праці для співробітників квест-кімнат — одне з типових порушень в організації роботи цих розважальних закладів. Аби уникнути штрафу, скористайтеся інструкцією з охорони праці для чергового адміністратора квест-кімнати, розробленою експертом.

Квест-кімната чи ескейп-рум (англ. еscape — втеча) — це інтелектуальна гра, що відбувається у закритому просторі. Її учасники мають за певний час знайти заховані предмети і вирішити низку інших головоломок, після чого двері кімнати відчиняються.

Це порівняно новий вид розваг, і не завжди відповідальна особа знає, як правильно розробити інструкцію з охорони праці для співробітників квест-кімнати. Саме тому ми підготували примірну інструкцію, яку можна використати як зразок та за потреби адаптувати до тих умов праці, які склалися в конкретному закладі.

СкачатиІнструкція з охорони праці для чергового адміністратора квест-кімнати

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці для чергового адміністратора квест-кімнати розроблена відповідно до Закону України від 14.10.1992 р. № 2694-XII «Про охорону праці», «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.1998 № 9 (у редакції наказу Мінсоцполітики від 30.03.2017 № 526) та Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. № 15, з наступними змінами.

1.2. Ця інструкція є нормативним документом, що містить обов’язкові для дотримання черговим адміністратором закладу вимог з охорони праці.

1.3. У своїй діяльності черговий адміністратор квест-кімнати (далі — адміністратор) керується цією інструкцією, посадовою інструкцією та іншими локальними нормативними актами, які діють у закладі. За невиконання їхніх вимог він несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

Скачайте Покажчик нормативно-правових актів з охорони праці 2019

1.4. До роботи адміністратором може бути допущена особа не молодша 18 років, яка має відповідний досвід роботи в закладах з масовим перебуванням людей, пройшла вступний інструктаж з питань охорони праці та виробничої санітарії, первинний інструктаж на робочому місці, інструктаж з пожежної безпеки, навчання і стажування за професією, а також не має протипоказань до виконання обов’язків за станом здоров’я.

1.5. З метою дотримання вимог правил з охорони праці адміністратор повинен:

 • виконувати вимоги інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки та електробезпеки, а також дотримуватись трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку, які діють у закладі;
 • не приступати до роботи і не працювати у стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп’яніння, у хворобливому або стомленому стані;
 • не приносити на роботу і не залишати на робочому місці будь-які легкозаймисті чи отруйні рідини та матеріали;
 • знати місця розташування аптечки, первинних засобів пожежогасіння та вміти користуватися ними;
 • вміти надавати домедичну допомогу потерпілому в разі нещасного випадку.

1.6. Під час виконання роботи на адміністратора можуть впливати такі шкідливі фактори, як: ураження електричним струмом, забрудненість повітряного середовища, недостатнє освітлення тощо.

1.7. Графік роботи адміністратора визначається розкладом, затвердженим керівником закладу.

1.8. Про всі виявленні несправності на робочому місці (порушення цілісності електропроводки, поломка сантехнічного обладнання, системи вентиляції, меблів тощо) адміністратор зобов’язаний негайно повідомити керівника установи чи особу, яка його заміщає.

1.9. З метою уникнення загоряння або ураження струмом учасників гри та персоналу адміністратор повинен завчасно перевірити, чи проводились заміри опору ізоляції електрообладнання в ігрових та інших приміщеннях закладу та чи засвідчено це відповідним протоколом.

1.10. Адміністратор також повинен переконатись у справності пожежної автоматики та системи евакуаційного освітлення, перевірити наявність у визначених і легкодоступних місцях заправлених вогнегасників та знаків пожежної безпеки.

1.11. Усі вікна в ігровій кімнаті не повинні мати решіток, а двері мають бути оснащені магнітними або кульковими механізмами, що дає можливість у разі пожежі, руйнування або іншої надзвичайної ситуації відвідувачам швидко залишити приміщення. Використання в дверях таких кімнат механічних замків, засуви яких замикаються автоматично, не допускається.

1.12. Для надання невідкладної домедичної допомоги у визначеному і легкодоступному місці повинна розташовуватися медична аптечка, повністю укомплектована всіма необхідними медикаментами і засобами для перев’язок, термін придатності ліків у якій повинен регулярно перевірятися уповноваженою в закладі особою.

1.13. В ігровому залі на видному місці повинна бути розміщена інструкція з техніки безпеки для учасників гри.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком зміни адміністратор повинен отримати завдання від безпосереднього керівника та впевнитись у відсутності в коридорах, евакуаційних виходах і дверних отворах сторонніх предметів, у правильності установки та розміщення обладнання й елементів гри, візуально перевірити їх справність, а також справність електропроводки, сантехнічного обладнання, системи вентиляції, меблів, цілісність шибок у вікнах, за необхідності вжити відповідних заходів реагування аби вберегти від травм учасників гри і персонал закладу.

2.2. Пересвідчитись, щоб на час гри двері в суміжних з ігровою кімнатою приміщеннях (офісах) були зачинені.

2.3. Перевірити чи працюють камери та динаміки в ігровій кімнаті.

2.4. Адміністратор повинен не допускати до участі в грі:

 • гравців у стані алкогольного та/або наркотичного сп’яніння, а також у вкрай збудженому стані;
 • учасників, які мають медичні протипоказання для перебування в замкнутому просторі в умовах підвищеного емоційно-психічної напруги, зокрема з хронічними захворюваннями серцево-судинної системи і нервово-психічними розладами, а також за наявності у гравців: астми, клаустрофобії, нападів епілепсії, штучних серцевих клапанів, щеплених електронних приладів, електронних імплантів середнього вуха, штучних водіїв ритму, внутрішньосудинних фільтрів.

Не рекомендується також брати участь у грі вагітним жінкам.

2.5. На початку кожної гри необхідно провести зі всіма її учасниками інструктаж з техніки безпеки, ознайомивши з покроковим алгоритмом дій при евакуації з приміщення у разі пожежі, задимлення, затоплення тощо.

2.6. Попередити гравців про категоричну заборону:

 • принесеня до квестових локацій алкогольних напоїв, сигарет і наркотичних засобів та розпивання спиртних напоїв чи куріння на території закладу;
 • застосування фізичної сили до інших учасників гри або персоналу;
 • торкатись скляних прикрас декорацій, щоб уникнути порізів осколками скла;
 • чіпати технічні предмети (двері, електропроводку, вікна, розетки та предмети, помічені спеціальним знаком «STOP»), оскільки вони не беруть участі в грі;
 • фізичного руйнування декорацій, дверей, меблів, предметів (елементів) квесту;
 • використання під час гри будь-яких принесених з собою особистих речей: вибухонебезпечних і колючо-ріжучих предметів, вогнепальної зброї, засобів самооборони, запальничок та інших небезпечних предметів;
 • фотографування, а також проведення аудіо та відеозйомки квестових локацій;
 • винесення з території закладу елементів гри.

2.7. Попередити учасників гри про те, що:

 • в ігровій залі встановлена система відеоспостереження і адміністратор постійно контролює кожну дію гравців та має можливість у критичний момент зупинити гру й натиснути кнопку, яка відчиняє двері;
 • у разі коли гравцеві стало зле під час проходження квесту чи у випадку отримання ним травми гра адміністратором зупиняється. Також для зупинення гри учасник може подати умовний сигнал — підійти до встановленого в кімнаті об’єктива відеокамери, схрестити руки над головою і промовити декілька раз чітко і голосно фразу «СТОП ГРА!» або здійснити інші, обумовлені для такого випадку на початку гри дії.

2.8. Довести до відома гравців, що у разі допущення грубих порушень, а також ігнорування ними обґрунтованих вимог адміністратора гра може бути зупинена, а гравці видалені з об’єкта без повернення внесених грошових коштів.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Згідно з нормативними вимогами в приміщеннях закладу повинні бути створені необхідні санітарно-гігієнічні та протипожежні умови для безпечної роботи.

3.2. Перед вмиканням обладнання адміністратор має переконатися в надійності його кріплення, у відсутності на ньому сторонніх предметів, механічних пошкоджень та надалі дотримуватись правил його експлуатації.

3.3. Адміністратор має забезпечити:

 • підтримання належного порядку і чистоти в приміщеннях закладу та в ігровій кімнаті;
 • суворе дотримання учасниками гри вимог відповідних інструкцій з техніки безпеки та правил пожежної безпеки.

3.5. Адміністратору забороняється:

 • залишати учасників гри в ігровому залі без нагляду;
 • включати та виключати обладнання, робота з яким не входить до кола його обов’язків, самостійно здійснювати ремонт обладнання і пристосувань;
 • відкривати щити освітлення, торкатися оголених проводів, включати в електромережу обладнання з несправними вилками, пошкодженою ізоляцією проводу та використовувати несправні розетки;
 • допускати скупчення невикористовуваного обладнання та інвентарю в ігровій кімнаті, проходах до неї та в евакуаційних виходах.

3.6. Використання іонізаторів повітря можливе тільки під час перерв у роботі та за відсутності людей у приміщенні.

3.7. Під час відкривання віконних рам необхідно стежити за відсутністю протягів, які можуть призвести до пошкодження віконного скла.

4. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

4.1. При виникненні аварії або ситуації, яка може призвести до неї, потрібно вжити всіх можливих заходів шодо її усунення, попередити всіх, хто поруч, про небезпеку, повідомити про подію керівництво закладу та діяти згідно з планом ліквідації аварії. До аварійних ситуацій належать: замикання електропроводки, пожежа, задимлення, прорив водопровідних труб, поява сторонніх запахів тощо.

4.2. У разі несправності електрообладнання, яке перебуває в експлуатації, перериванні подачі електроенергії чи появі незвичного шуму або вібрації слід негайно зупинити його роботу.

4.3. У випадку пожежі (чи загоряння) необхідно:

 • негайно вжити заходів щодо евакуації учасників гри із приміщення відповідно до плану евакуації, дотримуючись при цьому спокою і порядку;
 • повідомити пожежну службу за телефоном 101;
 • сповістити про подію керівника закладу чи особу, яка його заміщує;
 • приступити до ліквідації загоряння відповідно до інструкції з пожежної безпеки.

4.4. Якщо стався нещасний випадок і є потерпілі, а також при раптовому захворюванні учасника гри чи працівника необхідно:

 • усунути дію на організм небезпечних та шкідливих факторів, які загрожують здоров’ю і життю потерпілого (звільнити його від дії електричного струму, винести із зараженої території, загасити одяг, що горить тощо);
 • надати потерпілому домедичну допомогу (залежно від ураження — відновити прохідність дихальних шляхів, провести штучне дихання, зовнішній масаж серця, зупинити кровотечу, іммобілізувати місце перелому, наклавши пов’язку тощо) та викликати швидку медичну допомогу за телефоном 103 або ж невідкладно здійснити заходи щодо транспортування постраждалого у найближчий лікарський заклад;
 • виконати інші дії щодо надання домедичної допомоги постраждалому відповідно до приписів, передбачених інструкцією, яка діє в закладі.

4.5. У подальшому необхідно виконувати вказівки керівництва закладу.

4.6. До початку розслідування причин нещасного випадку необхідно вжити заходів щодо збереження обстановки на місці події, якщо це не загрожує життю і здоров’ю тих, хто поруч, і не призведе до більш тяжких наслідків.

5. Вимоги безпеки після закінчення роботи

5.1.Після закінчення роботи адміністратор повинен організовано вивести всіх учасників гри з ігрового залу, привести в порядок робоче місце та скласти інвентар у відведене місце.

5.2. У подальшому відключити від електромережі електрообладнання, яке використовувалося в роботі.

5.3. Вимкнути освітлення, перекрити водопровідні крани, зачинити двері та всі вікна.

5.4. Привести себе у порядок та переодягнутися.

5.5. Проінформувати керівництво закладу про особливості зміни та нештатні випадки, які відбулися під час роботи.

Довідник спеціаліста з охорони праці

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді