Інструкція з охорони праці для каштелянки

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Інструкція з охорони праці для каштелянки є нормативним документом, що містить обов’язкові вимоги з охорони праці для каштелянки при виконанні робіт, які визначені її функціональними обов’язками. Скачайте інструкцію та за потреби адаптуйте до умов вашого підприємства.

Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці для каштелянки (Інструкція з охорони праці для кастелянки) є нормативним документом, що містить обов’язкові вимоги з охорони праці для каштелянки при виконанні робіт, які визначені її функціональними обов’язками.

1.2. Інструкція розроблена відповідно до:

 • Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9;
 • Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15, з наступними змінами і доповненнями.

Перевірте свої знання з охорони праці

1.3. Каштелянкою може працювати особа, яка досягла 18-річного віку, має базову загальну середню освіту або початкову загальну освіту та професійну підготовку на виробництві, пройшла вступний інструктаж з питань охорони праці, первинний інструктаж на робочому місці, інструктаж з пожежної безпеки, а також пройшла медичний огляд та не має протипоказань до виконання обов’язків за станом здоров’я.

1.4. Також каштелянка повинна знати основні заходи перестороги під час роботи з електрообладнанням.

1.5. Каштелянка забезпечує та контролює своєчасне отримання та здачу працівниками підприємства спецодягу, білизни, інших речей, визначає ступінь їх зносу. Вона повинна знати:

 • споживчі властивості спецодягу, білизни та інших матеріалів, вимоги, які ставляться до них;
 • терміни носіння, порядок одержання, видання, зберігання і списання спеціального і санітарного одягу, взуття, білизни, запобіжних засобів тощо;
 • порядок ведення облікової документації.

1.6. З метою дотримання правил охорони праці каштелянка повинна:

 • керуватися вимогами правил внутрішнього трудового розпорядку, інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки та електробезпеки;
 • суворо дотримуватись правил особистої гігієни та санітарних правил;
 • не допускати на своє робоче місце сторонніх осіб;
 • не приступати і не виконувати роботу у стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп’яніння, у хворобливому або стомленому стані;
 • знати місця розташування аптечки і первинних засобів пожежогасіння та вміти користуватися ними.

1.7. Під час роботи на каштелянку можуть впливати такі шкідливі виробничі фактори, як: травмування від падіння предметів зі стелажів, фізичне перевантаження, опіки, неякісне освітлення робочого місця, ураження електричним струмом, інші негативні фактори.

1.8. Каштелянка забезпечується робочим одягом та взуттям, а також засобами індивідуального захисту за встановленими галузевими нормами.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи каштелянка повинна отримати інструктаж від керівника.

2.2. Візуально оглянути своє робоче місце, переконатися у справності електроосвітлення, вентиляції, надійності кріпленні стелажів, у наявності аптечки і засобів пожежогасіння.

2.3. Перевірити справність шнурів живлення, вимикачів, розеток, штепсельних з’єднань.

2.4. Слід також пересвідчитись у наявності вільного доступу до запасних аварійних виходів на випадок надзвичайної ситуації.

2.3. При виявленні несправності інструменту та обладнання необхідно негайно сповістити безпосереднього керівника та не приступати до виконання своїх обов’язків до усунення виявлених недоліків.

Скачуйте інструкції з охорони праці та пожежної безпеки

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Під час роботи каштелянка повинна утримувати в порядку і чистоті своє робоче місце. Не захаращувати проходи між стелажами сторонніми предметами і речами.

3.2. Стежити за справністю устаткування, дотримуватися правил його експлуатації.

3.3. У разі тимчасового залишення робочого місця відключати обладнання від електромережі.

3.4. Забезпечувати щоденне вологе прибирання та провітрювання робочого приміщення.

3.5. Дотримуватися норм максимально допустимого навантаження при підйомі та переміщенні речей.

3.6. Ретельно і якісно складувати матеріали (білизну, спецодяг тощо) на стелажі, щоб унеможливити їх падіння.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення роботи каштелянка зобов’язана:

 • відключити від електромережі обладнання, яке використовувалось під час роботи;
 • впорядкувати робоче місце, провітрити приміщення;
 • привести себе у порядок, вимити руки і обличчя та перевдягнутись.

4.2. Уважно оглянути обладнання, впевнитися в його протипожежній безпеці, вимкнути освітлення і замкнути приміщення на замок.

4.3. Про особливості в роботі та виявлені недоліки повідомити безпосереднє керівництво.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виникненні аварії або ситуації, яка може призвести до неї, потрібно вжити всіх можливих заходів з її усунення, попередити тих, хто поруч, про небезпеку, повідомити про подію керівництво підприємства та діяти згідно з планом ліквідації аварії.

5.2. У разі несправності електрообладнання, яке перебувало в експлуатації, перериванні подачі електроенергії чи появі незвичного шуму, диму слід негайно зупинити його роботу.

5.3. У випадку пожежі необхідно:

 • вжити заходів щодо евакуації працівників із приміщення відповідно до плану евакуації та негайно повідомити пожежну службу;
 • сповістити про подію керівництво підприємства;
 • приступити до ліквідації загоряння відповідно до інструкції з пожежної безпеки наявними засобами пожежогасіння.

5.4. Якщо стався нещасний випадок і є потерпілі, а також при раптовому захворюванні працівника необхідно:

 • усунути дію на організм небезпечних та шкідливих факторів, які загрожують здоров’ю і життю потерпілого (звільнити його від дії електричного струму, винести із зараженої території, загасити одяг, що горить тощо);
 • надати потерпілому домедичну допомогу (залежно від ураження — відновити прохідність дихальних шляхів, провести штучне дихання, зовнішній масаж серця, зупинити кровотечу, іммобілізувати місце перелому, наклавши пов’язку тощо) та викликати швидку медичну допомогу або ж невідкладно здійснити заходи щодо транспортування постраждалого у найближчий лікарський заклад.

5.5. У подальшому необхідно виконувати вказівки керівництва закладу.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді