Інструкція з охорони праці для фахівця з інформаційних технологій

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Інструкція з охорони праці фахівця з інформаційних технологій є нормативним документом, що містить обов’язкові вимоги з охорони праці для IT-фахівця при виконанні робіт, які визначені його функціональними обов’язками. Скачайте інструкцію та за потреби адаптуйте до умов вашого підприємства.

Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці IT фахівця містить обов’язкові для дотримання фахівцем з інформаційних технологій (далі — фахівець) правил з охорони праці при виконанні робіт, визначених його функціональними обов’язками.

1.2. Інструкція розроблена відповідно до:

 • Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9;
 • Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15, з наступними змінами і доповненнями;
 • Вимог щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 14.02.2018 № 207;
 • Державних санітарних правил і норм роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин (ДСанПІН 3.3.2.007-98), затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 10.12.1998 N 7.

Скачуйте інструкції з охорони праці та пожежної безпеки

1.3. Фахівцем з інформаційних технологій може працювати особа, яка досягла 18-річного віку, має вищу освіту відповідного напряму, володіє екранним пристроєм на рівні стандартного прикладного програмного забезпечення, основами мережевих технологій, пройшла вступний інструктаж з питань охорони праці, первинний інструктаж на робочому місці, інструктаж з пожежної безпеки, а також пройшла медичний огляд та не має протипоказань до виконання обов’язків за станом здоров'я.

1.4. З метою дотримання правил охорони праці фахівець повинен:

 • керуватися вимогами правил внутрішнього трудового розпорядку, інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки та електробезпеки;
 • суворо дотримуватись правил особистої гігієни та санітарних правил;
 • не допускати на своє робоче місце сторонніх осіб;
 • не приступати і не виконувати роботу у стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп’яніння, у хворобливому або стомленому стані;
 • знати місця розташування аптечки та первинних засобів пожежогасіння і вміти користуватися ними.

1.5. Під час роботи на фахівця можуть впливати такі шкідливі виробничі фактори, як: неякісне освітлення робочого місця, ураження електричним струмом, випромінювання від екранного пристрою та засобів оргтехніки, нервово-психологічні та емоційні навантаження, перенапруження зорових аналізаторів, гіподинамія, інші негативні фактори.

1.6. Робочий стіл для роботи фахівця підбирається достатнього розміру, з поверхнею, що має низьку відбивну здатність та допускає можливість зручного розміщення екрана, клавіатури, документів і відповідного устаткування. Крісло має бути стійким, легко рухатися та займати зручне положення. Сидіння повинно регулюватися по висоті, а спинка сидіння — як по висоті, так і по нахилу.

1.7. Екран повинен вільно повертатися і нахилятися відповідно до потреби працівника, зображення на ньому має бути стабільним, яскравість та контрастність символів повинні легко регулюватися.

Інструкція з охорони праці для фахівця з інформаційних технологій
Леонід Шевчуквикладач охорони праці навчально-курсового комбінату «Професіонал-Фаст»
Чи потрібно розміщувати інструкції на робочих місцях

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи фахівець повинен отримати інструктаж від безпосереднього керівника.

2.2. Переконатися візуально у відсутності механічних ушкоджень корпусів екранного пристрою та засобів оргтехніки, у наявності інженерно-технічних засобів безпеки, аптечки і засобів пожежогасіння.

2.3. Впевнитись у якості освітлення, наявності рекомендованого контрасту між екраном і навколишнім середовищем. Робоче місце має бути розташованим таким чином, щоб природне світло падало збоку, переважно зліва.

2.4. Перевірити справність шнурів живлення, вимикачів, розеток, штепсельних з’єднань, надійність роботи вентиляційної системи.

2.5. Очистити екранний пристрій від пилу та інших забруднень.

2.6. Повідомити безпосереднього керівника про несправність екранного та периферійних пристроїв, засобів оргтехніки, меблів, приладів, електропроводки, іншого обладнання та не приступати до роботи до повного усунення недоліків.

Що варто знати про побутові електротехнічні пристрої на виробництві

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Утримувати в порядку і чистоті робоче місце. Не захаращувати проходи до робочого місця сторонніми предметами і речами, які зменшують тепловіддачу засобів оргтехніки та іншого обладнання.

3.2. Стежити за справністю екранного пристрою, засобів оргтехніки та іншого устаткування, дотримуватися правил їх експлуатації.

3.3. При тривалій відсутності на робочому місці відключати від електромережі засоби оргтехніки та інше устаткування, крім обладнання, яке використовується цілодобово.

3.4. Забезпечувати щоденне вологе прибирання та щогодинне провітрювання робочого приміщення.

3.5. Контролювати виконання рекомендацій щодо:

 • проведення регламентованих законодавством і правилами внутрішнього розпорядку короткочасних перерв в роботі;
 • проведення комплексу вправ для очей, для рук, для хребта (вироблення правильної постави), для поліпшення мозкового кровообігу, а також сеансів психофізіологічного розвантаження.

3.6. Не допускається:

 • виконання технічного обслуговування і ремонту екранного пристрою безпосередньо на робочому місці працівника;
 • відключення захисних пристроїв, самочинне провeдення зміни у конструкції екранного пристрою;
 • робота з екранними пристроями, у яких під час роботи виникають нехарактерні сигнали, нестабільне зображення на екрані та інші несправності;
 • робота при знятих і пошкоджених кожухах захисту засобів оргтехніки та іншого обладнання;
 • доторкатись руками до рухомих частин засобів оргтехніки та іншого обладнання.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення роботи фахівець зобов’язаний:

 • відключити від електромережі екранний пристрій, засоби оргтехніки та інше устаткування, крім обладнання, яке використовується цілодобово (апарати факсимільного зв’язку, мережеві сервери тощо);
 • впорядкувати робоче місце, провітрити приміщення;
 • привести себе у порядок, вимити руки і обличчя та перевдягнутись.

4.2. Про особливості в робот та виявлені недоліки повідомити безпосереднє керівництво.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виникненні аварії або ситуації, яка може призвести до неї, потрібно вжити всіх можливих заходів з її усунення, попередити тих, хто поруч, про небезпеку, повідомити про подію керівництво підприємства та діяти згідно з планом ліквідації аварії.

5.2. У разі несправності електрообладнання, яке перебувало в експлуатації, перериванні подачі електроенергії чи появі незвичного шуму, диму слід негайно зупинити його роботу.

5.3. У випадку пожежі необхідно:

 • вжити заходів щодо евакуації працівників із приміщення відповідно до плану евакуації та негайно повідомити пожежну службу;
 • сповістити про подію керівництво підприємства;
 • приступити до ліквідації загоряння відповідно до інструкції з пожежної безпеки наявними засобами пожежогасіння.

Швидкий тест: на якому малюнку правильно зображено знак

«Куріння заборонено!»?

знаки пожежної безпекиМісця для курінняМісця для курінняМісця для куріння
Варіант 1Варіант 2Варіант 3Варіант 4

Всі варіанти допустимі

5.4. Якщо стався нещасний випадок і є потерпілі, а також при раптовому захворюванні працівника необхідно:

 • усунути дію на організм небезпечних та шкідливих факторів, які загрожують здоров’ю і життю потерпілого (звільнити його від дії електричного струму, винести із зараженої території, загасити одяг, що горить тощо);
 • надати потерпілому домедичну допомогу (залежно від ураження — відновити прохідність дихальних шляхів, провести штучне дихання, зовнішній масаж серця, зупинити кровотечу, іммобілізувати місце перелому, наклавши пов’язку, тощо) та викликати швидку медичну допомогу або ж невідкладно здійснити заходи щодо транспортування постраждалого у найближчий лікарський заклад.

5.5. У подальшому необхідно виконувати вказівки керівництва підприємства.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді