Інструкції з пожежної безпеки

UA RU
Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
У статті наведено інструкції з пожежної безпеки, розроблені відповідно до правил та інших нормативних актів із пожежної безпеки. Ознайомтеся з ними та скачайте за необхідності.

Діяльність із забезпечення пожежної безпеки є складовою виробничої та іншої діяльності посадових осіб і працівників підприємств. Основними напрямами забезпечення пожежної безпеки є усунення умов виникнення пожежі та мінімізація її наслідків. Для того, щоб уникнути пожежі, скористайтеся інструкціями з пожежної безпеки, розробленими для різних приміщень та установ.

Хто відповідає за пожежну безпеку на підприємстві

Нормативне регулювання

Одне з основних завдань і обов’язків суб’єктів господарювання — забезпечити, щоб на підприємствах, в установах, організаціях виконували вимоги законодавства у сфері пожежної безпеки, які містяться у відповідних нормативно-правових актах. На це вказує Кодекс цивільного захисту України.

Відповідно до статті 20 КЦЗ до завдань і обов’язків суб’єктів господарювання, зокрема, належить розроблення і затвердження інструкцій та видання наказів з питань пожежної безпеки.

Інструкції мають установлювати порядок і спосіб забезпечення пожежної безпеки, обов’язки й дії працівників у разі пожежі. Зокрема, як оповістити людей та повідомити про пожежу пожежну охорону; евакуювати людей, тварин і матеріальні цінності; застосовувати засоби пожежогасіння та взаємодіяти з підрозділами оперативної служби цивільного захисту. Вони можуть мати як додаток план евакуації людей і матеріальних цінностей.

Затверджує нові та скасовує інструкції, що втратили чинність, керівник (власник) підприємства або особа, яка очолює той чи той підрозділ.

Вимоги до оформлення та розроблення інструкцій з питань пожежної безпеки

В інструкціях про заходи пожежної безпеки вказують:

 • категорію приміщення з вибухопожежної та пожежної небезпеки — для виробничих, складських приміщень і лабораторій;
 • вимоги щодо утримання евакуаційних шляхів і виходів;
 • спеціальні місця для куріння і вимоги до них;
 • порядок утримання приміщень, робочих місць;
 • порядок зберігання і застосування легкозаймистих рідин, горючих рідин, пожежовибухонебезпечних речовин та матеріалів;
 • порядок прибирання робочих місць, збирання, зберігання і видалення горючих відходів, промасленого ганчір’я;
 • порядок утримання і зберігання спецодягу;
 • місця, порядок і норми одночасного зберігання в приміщенні сировини, напівфабрикатів та готової продукції;
 • порядок проведення зварювальних та інших вогневих робіт;
 • порядок огляду, вимкнення електроустановок, приведення в пожежобезпечний стан приміщень і робочих місць, закриття приміщень після закінчення роботи;
 • заходи пожежної безпеки при роботі на технологічних установках та апаратах, які мають підвищену пожежну небезпеку;
 • граничні показання контрольно-вимірювальних приладів, відхилення від яких можуть спричинити пожежу або вибух;
 • обов’язки та дії працівників у разі пожежі.

Можна виділити такі види інструкцій з пожежної безпеки:

 • загальні для підприємств, організацій, установ;
 • для службових приміщень, окремих цехів, виробничих дільниць, складів, лабораторій, тощо;
 • проведення пожежонебезпечних видів робіт, експлуатації технологічних установок, обладнання тощо;
 • для працівників охорони (вартових, охоронців, вахтерів, сторожів тощо);
 • спеціальні щодо дій у разі пожежі.

Керівник (власник) має забезпечувати періодичну перевірку інструкцій, своєчасне внесення змін або опрацювання нової інструкції у зв’язку зі змінами в організації виробництва, впровадженням нових технологічних процесів, введенням у дію нових загальнодержавних, міжгалузевих і галузевих нормативних актів з питань пожежної безпеки.

Інструкція підлягає достроковому перегляду або скасуванню, якщо виявлено її невідповідність вимогам зако-нодавчих актів та загальнодержавних, міжгалузевих і галузевих НАПБ. Кількість розділів інструкції визначається розробником.

Під час розробки інструкцій з пожежної безпеки потрібно враховувати специфіку пожежної небезпеки будівель, споруд, технологічних процесів, технологічного та виробничого обладнання.

Інструкції вивчають під час протипожежних інструктажів, навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму, а також у системі виробничого навчання і вивішують на видних місцях.

Інструкції, що діють у межах конкретних підприємств, є нормативними актами цих підприємств із пожежної безпеки.

До розроблення проекту інструкції залучаються кваліфіковані спеціалісти підприємства, представники добровільної пожежної охорони (за наявності), інші фахівці підрозділів та служб, підприємства, до компетенції яких належить цей нормативний акт.

У разі необхідності керівник (власник) може на договірній основі залучати до опрацювання проекту інструкції фахівців сторонніх організацій.

Керівник (власник), посадова особа того чи іншого підрозділу несе відповідальність за організацію своєчасної розробки та забезпечення всіх працівників необхідними інструкціями.

Інструкції з пожежної безпеки  Які документи з пожежної безпеки мають бути на підприємстві

Зразки інструкцій про заходи пожежної безпеки

Наводимо перелік інструкцій, з якими ви можете ознайомитися на нашому порталі.

Інструкція про заходи пожежної безпеки для складу

Дія цієї Інструкції поширюється на всі приміщення матеріального складу і встановлює вимоги пожежної безпеки, порядок дій у разі пожежі на складі та є обов’язковою для вивчення і виконання усіма працівниками та відвідувачами, які перебувають у приміщеннях складу, а також для технічних працівників та обслуговувального персоналу.

Інструкція про заходи пожежної безпеки у котельні

Котельні установки мають відповідати протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів. Несправні котельні установки експлуатувати не можна.

Особа, відповідальна за технічний стан котельних установок, зобов’язана організовувати постійний контроль за правильністю їх утримання та експлуатації, своєчасний і якісний ремонт.

Інструкція з пожежної безпеки у приміщенні електрощитової

Інструкція з питань пожежної пожежної безпеки у приміщенні електрощитової поширюється на приміщення електрощитової, встановлює вимоги пожежної безпеки, порядок дій у разі виникнення пожежі та є обов’язковою для ознайомлення і виконання її положень всіма особами, які перебувають в електрощитовій, працівниками та обслуговувальним персоналом.

Інструкція про заходи пожежної безпеки для приміщень столярної майстерні

Дія цієї Інструкції поширюється на приміщення столярної майстерні і встановлює вимоги пожежної безпеки, порядок дій у разі пожежі та є обов’язковою для вивчення і виконання усіма особами, які перебувають у приміщеннях столярної майстерні, працівниками й обслуговувальним персоналом.

Інструкція про заходи пожежної безпеки для автомобіля

Інструкція про заходи пожежної безпеки для автомобіля визначає основні вимоги пожежної безпеки, порядок дій у разі пожежі та є обов’язковою для виконання водіями автомобілів.

Інструкція про заходи пожежної безпеки для кімнати для приймання їжі

Інструкція є обов’язковою для виконання у кімнаті для приймання їжі. У ній встановлено вимоги пожежної безпеки до утримання кімнати та визначено порядок дій працівників у разі пожежі.

Інструкція з пожежної безпеки в приміщеннях і кабінетах

Інструкція є обов’язковою для виконання всіма працівниками підприємства, поширюється на всі приміщення та кабінети підприємства і встановлює основні вимоги до забезпечення в них пожежної безпеки.

Інструкція про заходи пожежної безпеки для працівників охорони

Інструкція про заходи пожежної безпеки для працівників охорони встановлює вимоги пожежної безпеки, порядок дій у разі пожежі та є обов’язковою для вивчення і виконання охоронниками.

Інструкція про заходи пожежної безпеки у приміщеннях, де розміщені віддалені робочі місця

Ця інструкція поширюється на приміщення, де розміщені віддалені робочі місця працівників підприємства, і визначає вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки в цих приміщеннях. Інструкція про заходи пожежної безпеки у приміщеннях, де розміщені віддалені робочі місця, є обов’язковою для вивчення та виконання всіма працівниками, які перебувають і працюють у таких приміщеннях.

Загальнооб’єктова інструкція про заходи пожежної безпеки на підприємстві

Загальнооб’єктова Інструкція про заходи пожежної безпеки на підприємстві розроблена відповідно до вимог КЦЗ та Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МВС України від 30.12.2014 № 1417. Документ поширюється на територію, будинки, будівлі, споруди, виробничі, службові, складські, допоміжні приміщення підприємства, а також встановлює основні вимоги до забезпечення пожежної безпеки всіма працівниками.

Інструкція про заходи пожежної безпеки у лабораторії

Інструкція про заходи пожежної безпеки у лабораторії поширюється на всі приміщення лабораторії, встановлює вимоги пожежної безпеки, порядок дій у разі пожежі в приміщеннях хімічних лабораторій та є обов’язковою для вивчення і виконання всіма особами, які перебувають у приміщеннях лабораторії, а також працівниками й обслуговувальним персоналом.

Інструкції вивчають під час протипожежних інструктажів, навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму, а також у системі виробничого навчання і вивішують на видних місцях. 

Розробляйте інструкції відповідно до правил та інших нормативних актів із пожежної безпеки. При цьому враховуйте специфіку пожежної небезпеки будівель, споруд, технологічних процесів, технологічного та виробничого обладнання. Інструкції мають установлювати порядок і спосіб забезпечення пожежної безпеки, обов’язки й дії працівників у разі пожежі. Зокрема, як оповістити людей та повідомити про пожежу пожежну охорону; евакуювати людей, тварин і матеріальні цінності; застосовувати засоби пожежогасіння та взаємодіяти з підрозділами оперативної служби цивільного захисту. Інструкції можуть мати як додаток план евакуації людей і матеріальних цінностей.

Інструкції, що діють у межах конкретних підприємств, є нормативними актами цих підприємств із пожежної безпеки.

Затверджує нові та скасовує інструкції, що втратили чинність, керівник (власник) підприємства або особа, яка очолює той чи той підрозділ.

До розроблення проекту інструкції залучаються кваліфіковані спеціалісти підприємства, представники добровільної пожежної охорони (за наявності), інші фахівці підрозділів та служб, підприємства, до компетенції яких належить цей нормативний акт.

У разі необхідності керівник (власник) може на договірній основі залучати до опрацювання проекту інструкції фахівців сторонніх організацій.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді