Інструкція з охорони праці для слюсаря

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Інструкція з охорони праці для слюсаря будівельного відповідає вимогам до професії та містить правила безпеки під час виконання небезпечних робіт за цією спеціальністю.

Більше інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки у Довіднику

Інструкція з охорони праці для слюсаря будівельного є документом, що містить обов’язкові для дотримання слюсарем вимоги з охорони праці при виконанні робіт, визначених його функціональними обов’язками.

Співробітники, які порушили норми цього документа, несуть особисту відповідальність відповідно до наслідків, до яких призвело порушення.

При складанні трудового договору слюсар ознайомлюється в письмовій формі з умовами праці на виробництві.

До робіт, що виконуються слюсарем, можуть бути допущені особи віком не менше 18 років. Вони повинні пройти:

 • попередню профпідготовку в навчальних закладах або в установі;
 • медогляд;
 • вступний інструктаж;
 • спецнавчання і перевірку знань з ОП;
 • первинний інструктаж;
 • інструктаж з протипожежної безпеки;
 • стажування.

Перевіряємо стан охорони праці на підприємствіА у Вас є всі необхідні документи?

Нові працівники обов’язково проходять стажування в період від 2-ох до 15-ти діб згідно з наказом керівника установи (після проходження відповідного інструктажу).

Інструкція з ОП для слюсаря будівельного розроблена відповідно до таких нормативних документів:

 • Типового положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9;
 • Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці 26.01.2005 № 15;
 • ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві», затвердженого наказами Мінрегіонбуду України від 27.01.2009 № 45, від 04.06.2010 № 202, від 25.05.2011 № 53 та наказом Мінрегіону від 30.12.2011 № 417;
 • Правил безпечної роботи з інструментом та пристроями, затверджених наказом Міненерговугілля від 19.12.2013 № 966;
 • Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті, затверджених наказом Держгірпромнагляду від 27.03.2007 № 62.

Коли переглядати інструкцію

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді