Інструкція з охорони праці для агронома

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Агроном при виконанні робіт, які визначені його функціональними обов’язками, керується нормативно-правовими актами з охорони праці, виробничої санітарії, інструкцією з охорони праці для агронома та іншими актами законодавства.

Перевіряємо стан охорони праці на підприємствіА у Вас є всі необхідні документи?

Більше інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки у Довіднику

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці агронома є нормативним документом, що містить обов’язкові вимоги з охорони праці при виконанні робіт у рослинництві: сівбі та садінні сільськогосподарських культур, догляді за рослинами, прополці, збиранні врожаю, виконанні інших видів польових робіт, визначених функціональними обов’язками агронома.

1.2. Інструкція розроблена відповідно до:

 • Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9;
 • Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15;
 • Правил охорони праці у сільськогосподарському виробництві, затверджених наказом Мінсоцполітики від 29.08.2018 р. № 1240.

Як правильно оформити витрати на охорону праці

1.3. Агроном керується нормативно-правовими актами з охорони праці, виробничої санітарії, цією інструкцією та іншими актами законодавства.

1.4. У своїй діяльності агроном організовує виконання заходів з: підвищення врожайності сільськогосподарських угідь, родючості ґрунтів; раціонального використання робочої сили та сільськогосподарської техніки; правильного застосування органічних та мінеральних добрив, пестицидів, регуляторів росту рослин тощо.

1.5. До роботи агрономом може бути допущена особа, яка має повну вищу освіту відповідного напряму, пройшла вступний інструктаж з питань охорони праці та первинний інструктаж на робочому місці та не має протипоказань до виконання обов’язків за станом здоров’я.

1.6. Під час роботи на агронома можуть впливати такі небезпечні і шкідливі чинники, як: отруєння пестицидами та ядохімікатами; теплові удари; ураження електрострумом; інші негативні фактори.

1.7. З метою дотримання правил охорони праці агроном повинен:

 • неухильно керуватися вимогами правил внутрішнього трудового розпорядку, які діють у сільгосппідприємстві, інструкцій з охорони праці та безпечного ведення робіт, з пожежної безпеки та електробезпеки;
 • бути уважним при виконанні сільськогосподарських робіт, забезпечити раціональну організацію праці підлеглих працівників;
 • не передоручати свою роботу іншим особам;
 • у разі виникнення аварійних ситуацій діяти згідно з відповідним планом реагування;
 • ефективно використовувати засоби індивідуального захисту відповідно до характеру і умов праці;
 • використовувати інструменти і пристрої тільки за призначенням;
 • не торкатися до рухомих частин механізмів, а також електричних дротів, кабелів, які перебувають під напругою;
 • знати місцезнаходження аптечки, первинних засобів пожежогасіння та вміти користуватися ними;
 • не ховатись від дощу під сільськогосподарськими та іншими машинами, а також в копицях, скиртах, під одинокими деревами тощо, які височіють над місцевістю;
 • не торкатись до потенційно вибухонебезпечних предметів (мін, снарядів, гранат тощо);
 • знати та вміти надавати домедичну допомогу потерпілому в разі нещасного випадку;
 • дотримуватись правил особистої гігієни;
 • не приступати і не виконувати роботу у стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп’яніння, у хворобливому або стомленому стані.

1.8. Агроном забезпечується спеціальним робочим одягом, а також необхідними засобами індивідуального захисту за встановленими галузевими нормами.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи агроном повинен:

 • забезпечити використання спецодягу працівниками, які залучаються до виконання робіт та перевірити справність їхніх засобів індивідуального захисту, одягти спецодяг самому;
 • визначити питання про характер, обсяг і місця виконання робіт підлеглими працівниками, особливості їхньої реалізації, наявність небезпечних місць, способи перевезення працівників до робочих місць та маршрути руху транспорту, технічне забезпечення і стан використовуваного механізованого обладнання та інше;
 • організувати перевірку справності сигнальних пристроїв та первинних засобів пожежогасіння.

2.2. Забезпечити перевезення людей на роботу і з роботи лише спеціально обладнаними транспортними засобами. Забороняється:

 • перевезення людей у кількості, що перевищує кількість обладнаних сидіннями місць;
 • перевезення людей в кузові автомобіля стоячи;
 • перевезення засобів праці (вила, лопати, сапи і т.п.) з відкритими ріжучими частинами тощо.
 • початок робіт по догляду за рослинами на ділянках, де застосовувалися пестициди, з порушенням встановлених гранично допустимих строків виходу людей на оброблені препаратами площі.

2.3. При роботі з пестицидами слід дотримуватись вимог Закону України від 02.03.1995 р. № 86/95-ВР «Про пестициди і агрохімікати» та інших нормативно-правових актів у частині безпечного здійснення робіт із транспортування, зберігання та застосування пестицидів.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3. 1. Необхідно слідкувати, щоб при переїзді на роботу та з роботи інструменти були в чохлі, а також, щоб під час перенесення ручного інструменту для обробітку ґрунту дотримувалась дистанція між працівниками не менше двох метрів.

3.2. Проконтролювати, щоб роботи на ділянках, розташованих поряд із полями, які оброблялися пестицидами, здійснювались з навітряного боку. Не дозволяється використовувати тари від мінеральних добрив для зберігання продуктів, фуражу, води тощо.

3.3. Слідкувати, щоб під час перерви в роботі інструмент зберігався у спеціально відведених місцях.

3.4. При сівбі та садінні слід:

 • переконатись у наявності й справності пристосувань для очищення робочих органів сівалок, а також, що в насіннєвих ящиках сівалок (саджалок) та на місцях для розміщення ящиків з розсадою відсутні сторонні предмети;
 • пересвідчитись, щоб дошки під ногами підлеглих працівників були обладнані перилами висотою не менше 1 метра, а сидіння надійно закріплені на рамі й обладнані спинкою та опорою для ніг;
 • перевірити наявність, справність, надійність кріплення й фіксування захисних кожухів і огороджень механічних приводів робочих органів;
 • оглянути кришки насіннєвих ящиків, які повинні бути зафіксовані в закритому положенні, що виключає можливість самовільного відкривання кришок під час руху відповідного агрегату;
 • перевірити наявність пристроїв для підключення двосторонньої сигналізації та переконатись у їх справності;
 • перевірити цілісність тари (піддонів, ящиків, кошиків, відер, контейнерів тощо), справність ручного інвентарю;
 • забезпечити, щоб зернозбиральні комбайни і транспортні засоби були обладнані автоматичною зчіпкою для від’єднання наповненого причіпу і приєднання під час руху порожнього агрегату без участі допоміжного працівника;
 • перевірити справність освітлювальних пристроїв агрегатів.

3.5. Забезпечити, щоб при сівбі та садінні заправка сівалок насінням і добривами і розміщення ящиків з розсадою, підняття й опускання маркерів, очищення сошників, прочищення насіннєпроводів здійснювалося під час зупинки агрегату та при виключеному валі відбору потужності, при цьому:

 • ящики з розсадою надійно розміщувались на площадці розсадосаджальної машини;
 • перевезення протруєного насіння здійснювалось в мішках із щільного матеріалу одноразового використання;
 • заправка сівалок протруєним насінням і мінеральними добривами проводилась у засобах індивідуального захисту.

3.6. Забезпечити контроль, щоб під час роботи посівного або саджального агрегатів не допускалося:

 • залишення працівниками робочого місця;
 • одночасного обслуговування під час руху агрегату одним працівником двох або більше сівалок;
 • перевезення на підніжній дошці сівалки мішків з насінням, туками або інших вантажів;
 • заміни порожніх ящиків для розсади повними ящи­ками під час руху агрегату;
 • переходу працівників під час руху з однієї сівалки на іншу;
 • прокручування вручну пригальмованих дисків сошників;
 • самостійного ремонтування обладнання.
 • піднесення рук до розсадотримача та інших небезпечних зон агрегатів.

3. 7. Забезпечити, щоб:

 • під час ручного проріджування рослин сапами працівники розміщувалися на ділянці уступами на відстані між ними два-три метри;
 • ручні роботи не проводилися на ділянках, де одночасно проводяться механізовані роботи;
 • перенесення або завантаження ящиків на транспортні засоби здійснювалося в рукавицях;
 • складання ящиків на майданчику чи в піддони проводилося за затвердженою схемою;
 • ручне навантаження продуктів рослинництва проводилося у транспортні засоби із заглушеним двигуном;
 • не допускалося захаращення робочих місць відходами продукції.

3.8. Не дозволяється:

 • перебування працівників у радіусі дії стріли завантажувача;
 • навантаження на автомобіль (причіп) вантажу понад габарити кузова, а також розрівнення його вручну в кузові транспортного засобу під час руху;
 • застосовувння вогню поблизу ємностей з аміаком.

Як уникнути штрафів за порушення вимог пожежної безпеки

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення роботи необхідно забезпечити приведення в порядок робочих місць та складання інструменту, пристосувань і матеріалів у відведені для зберігання місця.

4.2. Повідомити керівника сільгосппідприємства про закінчення роботи, наявні нештатні ситуації та вжиті заходи реагування.

4.3. Зняти спецодяг, очистити його від бруду та розмістити у відведеному для зберігання місці. Умитися (прийняти душ), переодягнутися.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі порушення цілісності обладнання, появи на агрегатах диму, полум’я, виявленні незвичного шуму або вібрації, загорянні посівних площ, вибуху ємностей та в інших аварійних ситуаціях слід негайно включити звукову сигналізацію та сповістити про аварію працівників, припинити роботу, вивести їх із небезпечної зони, доповісти про ситуацію керівництву сільгосппідприємства, за необхідності викликати пожежний чи інший підрозділ.

5.2. При виявленні вибухонебезпечних предметів робота підлягає зупиненню, люди мають бути виведені на безпечну від­стань. Також слід організувати охорону таких предметів.

5.3. Ведення всіх видів польових робіт під час грози, зливи, урагану забороняється.

5.4. Якщо стався нещасний випадок, а також при раптовому захворюванні необхідно:

 • усунути дію на організм потерпілого небезпечних та шкідливих факторів, які загрожують його здоров’ю і життю;
 • надати потерпілому домедичну допомогу, а в разі потреби викликати швидку медичну допомогу.

5.5. В усіх випадках необхідно виконувати вказівки керівництва щодо усунення наслідків аварійної ситуації.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді