Інструкція з охорони праці для муляра

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Інструкція з охорони праці муляра є нормативним документом, що містить обов’язкові вимоги з охорони праці для муляра під час виконання робіт, що визначені його функціональними обов’язками. Скачайте інструкцію та за потреби адаптуйте до умов вашого підприємства.

Більше інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки у Довіднику

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці для муляра є нормативним документом, що містить обов’язкові вимоги з охорони праці для муляра під час кладки та ремонту цегляних і кам’яних конструкцій, мостів, шляхопроводів, промислових та інших споруд.

1.2. Інструкція розроблена відповідно до:

 • Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9;
 • Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15;
 • Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 27.03.2007 № 62.

Як правильно оформити витрати на охорону праці

1.3. Муляром може працювати особа, яка досягла 18-річного віку, має професійно-технічну освіту відповідного напряму, пройшла навчання та стажування з безпечних методів і прийомів ведення робіт, а також пройшла вступний інструктаж з питань охорони праці та первинний інструктаж на робочому місці та не має протипоказань до виконання обов’язків за станом здоров’я.

1.4. Муляр, який допускаються вперше до верхолазних робіт, повинен працювати під безпосереднім наглядом досвідченого працівника.

1.5. Муляр повинен знати:

 • правила виконання робіт згідно з технологічними картами;
 • способи і прийоми складування і стропування матеріалів, які піднімаються вантажопідіймальними механізмами, та мати при собі посвідчення стропальника;
 • правила роботи з ручним механізованим, електричним, пневматичним, контрольно-вимірювальним інструментом, такелажними та іншими засобами;
 • норми, методи і прийоми безпечного виконання робіт, насамперед — правила виконання робіт на висоті.

1.6. Виконуючи правила охорони праці муляр повинен:

 • керуватися вимогами правил внутрішнього трудового розпорядку, інструкцій з пожежної безпеки та електробезпеки;
 • дотримуватись правил особистої гігієни;
 • знати обсяг кваліфікаційних вимог відповідно до наданого розряду та забезпечити раціональну організацію праці на робочому місці;
 • не приступати і не виконувати роботу у стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп’яніння, у хворобливому або стомленому стані;
 • не допускати на своє робоче місце сторонніх осіб;
 • користуватися спецодягом та засобами індивідуального захисту;
 • знати місця розташування аптечки та первинних засобів пожежогасіння і вміти користуватися ними.

1.7. Під час роботи на муляра можуть впливати такі шкідливі виробничі фактори, як: травмування рухомими частинами виробничого обладнання, падіння працівника (предметів) з висоти, недостатнє освітлення робочої зони, підвищений рівень шуму та вібрації на робочому місці, ураження електричним струмом, інші негативні фактори.

1.8. Муляр забезпечується засобами індивідуального захисту з урахуванням вимог законодавства та галузевих норм.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи муляр повинен отримати завдання від безпосереднього керівника, дізнатися про порядок і безпечні прийоми виконання роботи, оглянути робоче місце, прибрати непотрібні речі.

2.2. Пересвідчитися, що робоче місце укомплектоване всім необхідним для виконання мулярських робіт, зокрема у наявності інвентарних огороджень, захисних і запобіжних пристроїв, які виготовлені за типовими проектами та встановлені згідно з проектами виконання робіт.

2.3. Упевнитись у наявності розчину, цегли чи блоків, інструменту, захисних та інших пристроїв.

2.4. Одягнути спецодяг, спецвзуття, запобіжний пояс та захисну каску.

2.5. Про всі несправності електропроводки, обладнання та інвентарю муляр повинен повідомити керівника або іншого працівника, відповідального за провадження цього виду робіт, для їх усунення.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Муляр зобов’язаний виконувати тільки ту роботу, до якої допущений та щодо якої він проінструктований.

3.2. Під час мурування фундаментів муляр повинен перевірити міцність кріплень стінок траншей і котлованів, а також проконтролювати стан схилів.

3.3. Фундаментний блок слід опускати підіймальним механізмом у котлован плавно, без розгойдування, ривків і поштовхів. Його розстропування дозволяється тільки після установлення у проектне положення, остаточної вивірки та закріплення.

3.4. Піднімати цеглу на підмостки слід на піддонах за наявності стінових футлярів.

3.5. Розміщення вантажу на риштуваннях і підмостках повинно здійснюватися за схемою з урахуванням величини навантаження, яке допускається для цього типу риштувань чи підмостків.

3.6. Для освітлення робочих місць необхідно встановлювати світильники таким чином, щоб не засліплювати працівників.

3.7. Під час роботи на висоті за відсутності тимчасового огородження муляр повинен використовувати запобіжний пояс, закріпивши його до надійної частини будівлі або до люльки (місце кріплення карабіна визначається керівником робіт).

3.8. Під час роботи з люльки слід враховувати, що:

 • її навантаження не повинно перевищувати проектне;
 • не допускається з’єднання суміжних секцій декількох люльок перехідними настилами, драбинами тощо;
 • вхід у люльку і вихід з неї дозволяється тільки на землі;
 • зона під люлькою повинна бути обгороджена і недоступна для проходу людей та проїзду транспорту.

3.9. Робоче місце муляра необхідно систематично очищати від залишків матеріалів, будівельного сміття.

3.10. Забороняється:

 • перебувати під вантажем, що переміщується підіймальним механізмом;
 • піднімати вантажі, які не мають монтажних петель, що забезпечують їх правильне і надійне стропування;
 • залишати вантаж у висячому положенні;
 • звільняти вантаж від строп до встановлення його у проектне положення та надійного закріплення;
 • скидати піддони, футляри, матеріали, сміття тощо з підмостків чи риштувань;
 • здійснювати кладку стін будинків на висоті понад два поверхи без облаштування міжповерхових перекриттів або тимчасового настилу на балках цих перекриттів, а також без облаштування майданчиків, маршів та їхнього огородження на сходових клітках;
 • працювати на перекриттях за відсутності огорожі та наявності отворів або прорізів у перекриттях;
 • знімати тимчасові кріплення встановлених плит до повного затвердіння розчину (бетону) та без відповідного дозволу керівника робіт;
 • залишати на стінах матеріали, інструменти та інвентар під час перерв у роботі;
 • виконувати мулярські роботи на висоті у відкритих місцях за швидкості вітру 15 м/с і більше, при снігопаді, ожеледиці, а також у грозу або туман, які обмежують видимість під час виконання робіт;
 • самостійно здійснювати ремонт освітлення, електропроводки, підключати прилади, електричні машини тощо.

Працівник упав із висоти. Що робити?

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення роботи електрифіковані інструменти і пристрої необхідно від’єднати від електромережі.

4.2. Упорядкувати робоче місце, прибрати будівельне сміття і сторонні предмети.

4.3. Очистити інструменти, пристрої та помістити їх у відповідне місце.

4.4. Зняти спецодяг і взуття, очистити їх від бруду, покласти у відведене для зберігання місце. Умитись (прийняти душ), переодягнутися.

4.5. Повідомити безпосереднього керівника про всі надзвичайні події, які відбулися під час роботи, та про вжиті заходи щодо їхнього усунення.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виникненні аварійних ситуацій (замикання електропроводки, задимлення, поява сторонніх звуків, запахів та ін.), які можуть призвести до травмування людей, муляр зобов’язаний негайно відключити механізми та вжити заходів щодо ліквідації такої ситуації. Проінформувати про інцидент, що стався керівництво.

5.2. У випаду пожежі необхідно:

 • викликати пожежно-рятувальну службу, зазначивши адресу підприємства, своє прізвище, об’єкт та місце загоряння;
 • вжити заходів щодо гасіння пожежі протипожежними засобами, що є в наявності.

5.3. Якщо стався нещасний випадок, а також при раптовому захворюванні необхідно:

 • усунути дію на організм потерпілого небезпечних та шкідливих факторів, які загрожують його здоров’ю і життю;
 • надати потерпілому домедичну допомогу, а в разі потреби викликати швидку медичну допомогу.

5.4. В усіх випадках необхідно виконувати вказівки керівництва щодо усунення наслідків аварійної ситуації.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді