Інструкція з охорони праці для монтажника з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Інструкція з охорони праці для монтажника є нормативним документом, що містить обов’язкові вимоги з охорони праці для монтажника з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій при виконанні робіт, які визначені його функціональними обов’язками. Скачайте інструкцію та за потреби адаптуйте до умов вашого підприємства.

Більше інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки у Довіднику

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці монтажника є документом, що встановлює вимоги з охорони праці для монтажника з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій.

1.2. Інструкція розроблена відповідно до:

 • Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9;
 • Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15;
 • Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27.03.2007 N 62.

Як правильно оформити витрати на охорону праці

1.3. Монтажником може працювати особа, яка досягла 18-річного віку, має професійно-технічну освіту відповідного напряму, пройшла стажування з безпечних методів і прийомів ведення робіт, має стаж верхолазних робіт та посвідчення на право ведення стропальних робіт, а також кваліфікаційну групу з електробезпеки, пройшла вступний інструктаж з питань охорони праці та первинний інструктаж на робочому місці й не має протипоказань до виконання обов’язків за станом здоров'я.

1.4. Монтажник, який допускаються вперше до верхолазних робіт, протягом одного року зобов’язаний працювати під безпосереднім наглядом досвідченого працівника.

1.5. Монтажник виконує роботи з монтажу сходів, площадок, загорож, опорних стояків, кронштейнів, риштувань тощо, а також зі складання конструкцій промислових і цивільних будівель та споруд з окремих елементів і блоків.

1.6. Монтажник повинен володіти способами з’єднування і кріплення конструкцій, вміти виконувати роботи зі стропування деталей, встановлення опалубки, риштувань, тимчасових опор, підмостків, їх розбирання тощо.

1.7. Монтажні роботи повинні виконуватися відповідно до організаційно-технологічного завдання з техніки безпеки, передбаченого відповідним проектом провадження робіт.

1.8. Монтажник повинен:

 • знати правила виконання робіт згідно з технологічними картами,
 • правила експлуатації і будову електричного, механізованого і пневматичного інструменту спеціального призначення;
 • керуватися вимогами правил внутрішнього трудового розпорядку, інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки та електробезпеки;
 • дотримуватись правил особистої гігієни та санітарних правил;
 • знати об’єм кваліфікаційних вимог відповідно до наданого розряду;
 • не приступати і не виконувати роботу у стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп’яніння, у хворобливому або стомленому стані;
 • не допускати на своє робоче місце сторонніх осіб;
 • користуватися спецодягом та засобами індивідуального захисту;
 • знати місця розташування аптечки та первинних засобів пожежогасіння і вміти користуватися ними.

1.9. Під час роботи на монтажника можуть впливати такі шкідливі виробничі фактори, як: травмування рухомими частинами виробничого обладнання, падіння працівника (предметів) з висоти, втрата стійкості змонтованих будівельних конструкцій, недостатнє освітлення робочої зони, підвищений рівень шуму та вібрації на робочому місці, підвищена чи знижена температура повітря робочої зони, враження електричним струмом, інші негативні фактори.

1.10. Монтажник забезпечується засобами індивідуального захисту з урахуванням вимог законодавства та галузевих норм.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи монтажник повинен ознайомитися з проектом провадження робіт та отримати завдання від безпосереднього керівника про порядок і безпечні прийоми виконання роботи і послідовність виконання виробничого завдання.

2.2. Впевнитись у наявності справності технологічного оснащення, засобів колективного й індивідуального захисту, які відповідають виду виконуваних робіт.

2.3. Одягнути спецодяг, спецвзуття, запобіжний пояс та захисну каску.

2.4. Оглянути робоче місце, прибрати непотрібні предмети і матеріали, звільнити проходи і проїзди;

2.5.Перевірити наявність і справність інструменту та захисних пристроїв;

2.6.Пересвідчитись у наявності заземлення електрифікованого обладнання;

2.7. Перевірити безпечність складування конструкцій і деталей на будівельному майданчику.

2.8. Про всі несправності електропроводки, обладнання та інвентарю тощо монтажник повинен повідомити бригадира чи майстра (виконроба) або іншого працівника, відповідального за провадження цього виду робіт для їх усунення.

Перевірте свої знання з охорони праці

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Монтажник зобов’язаний виконувати тільки ту роботу, до якої допущений та щодо виконання якої проінструктований.

3.2. Стропування вантажу слід виконувати інвентарними стропами відповідно до розроблених схем стропування. Гаки вантажозахватних засобів повинні бути оснащені запобіжними замикними пристроями, що запобігають мимовільному випадінню вантажу.

3.3. Роботи на висоті за відсутності тимчасових огороджень необхідно виконувати з використанням запобіжних поясів і страхувальних канатів.

3.4. Місця кріплення запобіжних поясів повинні бути вказані виконробом чи майстром.

3.5. Монтажні площадки, драбини та інші пристосування, необхідні для роботи на висоті, встановлюються і закріплюються на конструкціях до їх монтажу.

3.6. Забороняється піднімання збірних залізобетонних конструкцій, які не мають монтажних петель, що забезпечують їх правильне і надійне стропування та монтаж.

3.7. Під час монтажу для переходу з однієї конструкції на іншу повинні застосовуватися інвентарні драбини, перехідні містки і трапи, що мають огородження.

3.8. Елементи конструкцій, встановлених у проектне положення, звільняються від строп після їх надійного закріплення.

3.9. Для розстропування необхідно користуватися інвентарними пересувними площадками і монтажними драбинами, без опирання на закріплену змонтовану конструкцію.

3.10. Подача елементів будівельних конструкцій на місце установки повинна виконуватися комплектно у черговості, що відповідає послідовності виконання монтажних робіт.

3.11. Монтаж конструкцій кожного наступного ярусу (ділянки) споруди слід виконувати відповідно до проекту після надійного закріплення всіх елементів попереднього ярусу (ділянки).

3.12. Під час монтажу будівельних конструкцій монтажник повинен розміщуватися на раніше встановлених і надійно закріплених конструкціях чи засобах підмощування.

3.13. Не допускається:

 • залишати підняті елементи конструкцій у висячому положенні;
 • перебування людей на елементах конструкцій під час їхнього підйому чи переміщення;
 • переносити вантаж над людьми, а також перебувати у зоні роботи крана стороннім особам;
 • перебування людей під конструкціями, що монтуються, до встановлення їх у проектне положення і закріплення;
 • переміщати встановлені елементи (конструкції) після їх розстропування;
 • допускати перекручування, вузли, заломи сталевих канатів при стропуванні вантажів;
 • піднімати вантаж, примерзлий до землі, закладений іншими предметами чи засипаний землею або залитий бетоном, а також піднімати конструкції, маса яких невідома;
 • виконувати монтажні роботи на висоті у відкритих місцях при швидкості вітру 15 м/с і більше, при снігопаді, ожеледиці, грозі або тумані, за яких обмежується видимість під час виконання робіт. Також у цих випадках призупиняється робота баштових кранів та інших механізмів;
 • використовувати інструмент і пристрої не за призначенням;
 • здійснювати самостійно ремонт освітлення, електропроводки, підключення струмоприймачів (електрифікованого інструмента, приладів, електричних машин тощо).

Роботи на висоті: типові порушення вимог безпеки

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Переконатися, що всі змонтовані елементи конструкцій надійно закріплені.

4.2. Використовуване електрообладнання необхідно відключити від електромережі.

4.3. У подальшому слід упорядкувати робоче місце, прибрати будівельне сміття і сторонні предмети з проходів і проїздів.

4.4. Очистити інструменти, пристрої та помістити їх у відповідне місце.

4.5. Зняти спецодяг і взуття, очистити їх від бруду, помістити у відведене для зберігання місце. Вмитись (прийняти душ), переодягтися.

4.6. Повідомити безпосереднього керівника про всі несправності обладнання і інструментів та надзвичайні події, які відбулися під час роботи, та вжиті заходи щодо їх усунення.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виникненні аварійних ситуацій (замикання електропроводки, задимлення, поява сторонніх звуків, запахів та ін.), які можуть призвести до травмування людей, монтажник зобов’язаний попередити про небезпеку всіх, хто перебуває поруч, негайно відключити механізми та вжити заходів згідно з планом реагування. Проінформувати про інцидент, що стався керівництво.

5.2. У випаду пожежі необхідно:

 • викликати пожежний підрозділ, зазначивши адресу об’єкта, місце загоряння, своє прізвище;
 • вжити заходів з гасіння пожежі протипожежними засобами, що є в наявності.

5.3. Якщо стався нещасний випадок, а також при раптовому захворюванні необхідно:

 • усунути дію на організм потерпілого небезпечних та шкідливих факторів, які загрожують його здоров’ю і життю;
 • надати потерпілому домедичну допомогу, а в разі потреби викликати швидку медичну допомогу.

5.4. В усіх випадках необхідно виконувати вказівки керівництва щодо усунення наслідків аварійної ситуації.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді