Інструкція з охорони праці для адміністратора торговельного залу

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Інструкція з охорони праці для адміністратора торгового залу є нормативним документом, що містить обов’язкові вимоги з охорони праці для адміністратора торгового залу при виконанні робіт, які визначені його функціональними обов’язками. Скачайте інструкцію та за потреби адаптуйте до умов вашого підприємства.

Більше інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки у Довіднику

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці адміністратора торгового залу є документом, що встановлює вимоги з охорони праці для начальника інструментального цеху.

1.2. Інструкція розроблена відповідно до:

 • Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9;
 • Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15;
 • Правил охорони праці для об'єктів роздрібної торгівлі, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 08.05.96 № 79 (НПАОП 52.0-1.01-96).

Як правильно оформити витрати на охорону праці

1.3. На адміністратора покладаються обов’язки щодо:

 • організації торгово-технологічного процесу, раціонального оформлення торговельного залу, збереження товарно-матеріальних цінностей, додержання правил торгівлі, правильного застосування цін на товари;
 • якісного обслуговування покупців, запобігання і ліквідації конфліктних ситуацій, що виникають під час обслуговування покупців;
 • своєчасного поповнення робочого запасу товарів, правильного використання торговельно-технологічного обладнання;
 • розгляду претензій покупців;
 • раціонального розміщенням продавців, контролерів і касирів на робочих місцях тощо.

1.4. До роботи адміністратором допускається особа не молодша 18 років, яка має професійно-технічну освіту відповідного напряму за професією продавець, пройшла медичне обстеження, вступний інструктаж з охорони праці, інструктаж на робочому місці та інструктаж з пожежної безпеки.

1.5. Адміністратор зобов’язаний;

 • виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • не приступати і не виконувати роботу в стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп’яніння, у хворобливому або стомленому стані;
 • утримувати робоче місце в чистоті і порядку;
 • користуватися спецодягом та засобами індивідуального захисту;
 • вміти користуватися первинними засобами пожежогасіння.

1.6. На адміністратора можуть впливати такі небезпечні виробничі фактори, як:

 • недостатнє освітлення;
 • несправність механізмів та пристроїв;
 • неправильне складування товарів;
 • нервово-психічні та емоційні перевантаження;
 • інші негативні фактори.

1.7. Адміністратор забезпечується спецодягом та засобами індивідуального захисту відповідно до законодавства і галузевих норм.

1.8. Адміністратор повинен враховувати, що:

 • на кожне торговельне приміщення повинен бути розроблений план організації гасіння пожежі;
 • торговельні приміщення обладнуються первинними засобами пожежогасіння у кількості, яка визначається планами організації гасіння пожежі;
 • під час зберігання у торговельних приміщеннях різних горючих і небезпечних речовин та матеріалів потрібно брати до уваги їх пожежонебезпечні фізико-хімічні властивості, здатність до окислення, самонагрівання і займання тощо.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Одягти спецодяг та засоби індивідуального захисту.

2.2. Оглянути і впорядкувати робоче місце, забезпечити прибирання проходів і проїздів від сторонніх предметів.

2.3. Переконатися у якості освітлення, справності торгово-технологічного обладнання, системи витяжної вентиляції, наявності засобів пожежогасіння, наявності та комплектності медичної аптечки, пересвідчитися у наявності вільного доступу до запасних виходів на випадок надзвичайної ситуації.

2.4. Перевірити, щоб обладнання, яке живиться від електромережі, мало справне захисне заземлення.

2.5. Повідомити про недоліки керівництво, вжити заходів щодо усунення виявлених несправностей обладнання, інвентарю, електропроводки тощо.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Адміністратор під час роботи повинен:

 • контролювати, щоб працівники, які працюють на торговельно-технологічному обладнанні, своєчасно проходили навчання правилам щодо його безпечної експлуатації та мали відповідне посвідчення;
 • слідкувати, щоб робочі місця продавців були оснащені необхідним обладнанням та інвентарем згідно з нормами;
 • вживати заходів, щоб робочі місця працівників утримувались у чистоті й порядку, не були захаращені тарою та іншими предметами;
 • забезпечити зручне розміщення товару та інвентарю для запобігання зайвих переходів і рухів продавців;
 • організувати роботу із завантаження товарів та вивантаження тари шляхами, не зв’язаними з евакуаційними виходами для покупців з торговельних залів;
 • не допускати прасування працівниками одягу безпосередньо в торговельних залах;
 • за наявності в торговельних залах вітрин забезпечити зручний доступ до виставлених взірців товарів, можливість протирання шибок і прибирання простору між ними.

3.2. Торговельне приміщення повинно бути обладнане стелажами, які мають бути міцними і надійно закріпленими, з написами щодо гранично допустимих навантажень на них.

3.3. Для зняття товару з верхніх полиць слід користуватись приставними драбинами, які мають пристосування проти ковзання.

3.4. Переносити гострі, ріжучі й колючі інструменти слід в чохлах, а зберігати — в пеналах.

3.5. Під час роботи не допускається:

 • працювати при знятих і пошкоджених захисних кожухах обладнання та торкатися до його рухомих частин;
 • працювати за недостатньої освітленості робочого місця;
 • торкатися елементів електрифікованого обладнання вологими руками;
 • переносити товари в несправній тарі;
 • розміщувати відділи і секції для продажу парфумерних товарів поблизу виходів і біля шляхів евакуації;
 • викладати целулоїдні й інші пожежонебезпечні вироби у вітрини;
 • розміщувати на шляхах евакуації і сходових клітках торгові автомати, пункти з ремонту годинників, граверні та інші майстерні;
 • зберігати товари навалом та впритул до приладів і труб опалення;
 • зберігати аерозольні упаковки в одному приміщенні з окислювачами, горючими газами, легкозаймистими та горючими речовинами;
 • залишати не огородженими завантажувальні люки та отвори;
 • курити, зберігати та вживати їжу безпосередньо на робочому місці.

3.6. При укладення вантажу на візок необхідно стежити, щоб він лежав надійно і не міг впасти під час руху.

3.7. При виконанні вручну робіт із підіймання і переміщення важких речей слід керуватися вимогами, викладеними:

 • у граничних нормах підіймання і переміщення важких речей жінками, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10.12.1993 № 241;
 • у правилах охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.01.2015 № 21.

Перевірте свої знання з охорони праці

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Розмістити інструмент, пристрої, пристосування у відведеному для них місці.

4.2. Забезпечити прибирання території торговельного залу і підсобних приміщень.

4.3. Виключити всі прилади (механізми), що споживають електроенергію.

4.4. Зняти спецодяг, захисні засоби, очистити їх від бруду, помістити у відведене для зберігання місце.

4.5. Умитися (прийняти душ), переодягтися та повідомити безпосереднього керівника про всі недоліки (надзвичайні події), які сталися під час роботи, та про вжиті заходи щодо їх усунення.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У випадку надзвичайної ситуації необхідно негайно припинити роботу, відключити обладнання від електромережі, відгородити небезпечну зону та не допускати до неї сторонніх осіб.

5.2. Про те, що сталося, негайно повідомити керівництву підприємства та відповідним аварійним службам.

5.3. У випаду пожежі необхідно:

 • викликати пожежно-рятувальну службу, зазначивши адресу підприємства, своє прізвище, об’єкт та місце загоряння;
 • вжити заходів щодо гасіння пожежі протипожежними засобами, що є в наявності.

5.4. Якщо стався нещасний випадок, а також при раптовому захворюванні необхідно:

 • усунути дію на організм потерпілого небезпечних та шкідливих факторів, які загрожують його здоров’ю і життю;
 • надати потерпілому домедичну допомогу, а в разі потреби викликати швидку медичну допомогу.

5.5. В усіх випадках необхідно виконувати вказівки керівництва щодо усунення наслідків аварійної ситуації.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді