Безпечна експлуатація приставних драбин

Як правильно установлювати приставні драбини? Як їх використовувати під час спеціальних робіт? Якою нормативною базою керуватися? Розповідає експерт.

Драбини використовують для проходу між окремими ярусами будівель і споруд, під час монтажних, земляних, вантажно-розвантажувальних та інших робіт, де є перепади по висоті. Крім того, драбини застосовують під час ліквідації аварій, пожеж та в інших надзвичайних ситуаціях.

Нормативні вимоги до використання драбин

Нормативну базу, якою потрібно керуватися, утворюють такі документи:

  • Вимоги безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками, затверджені наказом Мінсоцполітики від 28.12.2017 № 2072 (НПАОП 0.00-7.14-17);
  • Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників, затверджені наказом МНС від 25.01.2012 № 67 (НПАОП 0.00-7.11-12);
  • Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті, затверджені наказом Держгірпромнагляду від 27.03.2007 № 62 (НПАОП 0.00-1.15-07);
  • Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями, затверджені наказом Міненерговугілля від 19.12.2013 № 966 (НПАОП 0.00-1.71-13);
  • ДСТУ Б В.2.8-44:2011 «Майданчики та драбини для будівельно-монтажних робіт. Загальні технічні умови».

Крім того, те, як безпечно експлуатувати приставні драбини, конкретизують нормативно-правові акти з охорони праці залежно від специфіки виконуваних робіт.

Як випробувати приставні драбини

Загальні вимоги безпеки до експлуатації драбин

Головне — забезпечити стійкість приставних драбин під час роботи на них. Драбини слід встановлювати так, щоб працівник міг на них безпечно стояти

Опори приставних драбин встановлюють на стабільній, твердій і нерухомій основі достатніх розмірів так, щоб сходинки були горизонтальними. Аби опори приставних драбин не зсувалися, їхні верхні або нижні кінці закріплюють, застосовують спеціальні пристрої для захисту від зсування чи інші рівноцінні засоби.

Драбину, якою підіймаються на робоче місце, встановлюють так, щоб її верхня частина виступала над поверхнею робочого місця на достатню відстань, якщо немає інших пристроїв, аби надійно закріпити драбину.

Якщо драбина складається з кількох частин або розсувна, її складові частини нерухомо з’єднують між собою.

Перед тим, як використовувати драбини на колесах, їх потрібно надійно застопорити.

Загальна довжина приставної дерев’яної драбини не має перевищувати 5 м; ширина — не менше ніж 300 мм вгорі і 400 мм знизу.

Приставну драбину і стрем’янку необхідно обладнати пристроєм, що запобігає перевертанню та зсуванню її під час робіт.

Розсувна приставна драбина містить коліна, які можна плавно висовувати та засовувати, надійно стопорити на будь-якій висоті. Коліна драбини не мають самочинно складатися.

Якщо приставну драбину установлюють на землі, на її нижніх кінцях мають бути оковки з гострими наконечниками. Якщо драбину використовують на гладких поверхнях — паркеті, металі, плитці, бетоні, на неї потрібно надягти башмаки з гуми або іншого нековзкого матеріалу. Верхні кінці драбини, якщо їх приставляють або підвішують до конструкцій, труб чи проводів, необхідно обладнати спеціальними пристосуваннями — наприклад, гаками-захватами.

Приставну драбину встановлюють під кутом нахилу до горизонтальної площини не менше ніж 45° і не більше ніж 60°. У такому разі додатково закріплювати її верхню частину не потрібно.

Якщо працівники виконують роботи з підвісних, приставних та розсувних драбин на висоті понад 1,3 м, вони повинні застосовувати запобіжні пояси. Але безпечніше для робіт у таких умовах використовувати засоби підмощування — помост, риштовання тощо.

Приставні драбини зберігають у сухих приміщеннях. Їх закріплюють у певному місці до стінки або колони (п. 8.8.9 НПАОП 15.4-1.06-97).

Вимоги безпеки під час спеціальних видів робіт

Як безпечно користуватися приставними драбинами під час спеціальних видів робіт — розглянемо далі.

Будівельно-монтажні роботи

Драбини встановлюють у робоче положення під кутом не більше ніж 70-75° до горизонтальної площини.

Розміри драбин мають забезпечувати працівнику можливість стояти на сходинці, яка розміщена на відстані не менше ніж 1 м від верхнього кінця драбини.

Під час роботи з драбин на висоті понад 1,3 м необхідно використовувати запобіжний пояс. Його прикріплюють до конструкції споруди або драбин, якщо вони закріпленні до будівельної конструкції. Місця встановлення приставних драбин на дільницях руху транспортних засобів або людей на час, доки виконують роботи, потрібно огороджувати або охороняти (п. 7.3.25, 7.3.28‑7.3.30 ДБН А.3.2-2-2009).

Драбина висотою понад 5 м та з кутом нахилу до горизонтальної площини понад 75°, починаючи з висоти 2 м від опорної поверхні, має містити дугову огорожу або її потрібно обладнати пристосуванням, яким закріплюють строп запобіжного пояса, — страхувальним канатом з уловлювачем. Приставна драбина з кутом нахилу до горизонтальної площини від 70 до 75º, починаючи з висоти 5 м, повинна мати перильну огорожу з обох боків висотою від 0,9 до 1,4 м (п. 2.9 ДСТУ Б В.2.8-44:2011; п. 5.5.6 НПАОП 45.2-1.02-90).

Стропальні роботи

Стропальники піднімаються на дахи контейнерів із майданчиків на козлових кранах або за допомогою приставних драбин (п. 4 гл. 10 розд. ІІІ НПАОП 0.00-1.75-15).

Переносні драбини можна використовувати під час стропування вантажів у залізничному транспорті — наприклад, стропування у напіввагонах лісо- або пиломатеріалів; контейнерів (п. 2.2.5, 2.4.6 НПАОП 63.21-1.22-07).

Підніматися працівникам на піввагон, спускатися усередину необхідно по приставній драбині (п. 39 гл. 11 розд. ІІІ НПАОП 0.00-1.75-15).

Щоб зачепити вантажі у піввагоні, стропальники мають підніматися у вагон за допомогою переносної драбини з крюками, якими її закріплюють за борт піввагона, або по скобах-поручнях (п. 5 гл. 12 розд. ІІІ НПАОП 0.00-1.75-15).

Сільськогосподарське виробництво

Щоб піднімати й опускати працівників зі скирти, застосовують приставні або мотузяні драбини, які закріплюють страхувальними мотузками (п. 6 підрозд. 5 розд. ІV НПАОП 01.0-1.02-18).

Щоб обрізати плодові дерева, використовують окремі драбини з огородженими робочими майданчиками (п. 11 підрозд. 9 розд. ІV НПАОП 01.0-1.02-18).

Роботи на драбинах висотою понад 3 м мають виконувати два працівники, один із яких підтримує драбину в основі, аби вона не рухалася (п. 12 підрозд. 9 розд. ІV НПАОП 01.0-1.02-18).

Самостійні драбини можна використовувати, щоб формувати шпалери, збирати врожай із верхньої частини рослин, пасинкувати, видаляти пагони, які відплодоносили, та відмерлі листки і здеформовані плоди (п. 5 підрозд. 10 розд. ІV НПАОП 01.0-1.02-18).

Охорона праці на підприємствах сільського господарства

Експлуатація електроустановок

Якщо приставні драбини встановлюють на підкранових балках, елементах металевих та інших конструкцій, необхідно надійно закріпити верхівку і низ драбини на конструкціях.

Драбини мають верхнім кінцем надійно спиратися на міцну опору. За потреби обіперти драбину на провід, її потрібно обладнати гачками у верхній частині.

Роботу за допомогою драбини виконують два працівники, один із яких перебуває внизу.

Замінювати лампи і чистити арматуру світильників, встановлених нижче фазних проводів на дерев’яних опорах без заземлювальних спусків, можна з приставної драбини з ізоляційних матеріалів. Це робить керівник робіт із одним або кількома членами бригади, які мають II групу з електробезпеки.

Замінювати лампи і чистити арматуру світильників, встановлених на дерев’яних опорах із заземлювальними спусками, залізобетонних та металевих опорах і на кронштейнах, можна з приставної драбини з ізоляційних матеріалів за нарядом. При цьому знімають напругу з усіх підвішених на опорі проводів і обов’язково їх заземлюють (п. 2.3.11, 6.1.79, 6.1.80 НПАОП 40.1‑1.21‑98).

Промислові машини

У промислових машинах драбини використовують принаймні за двох умов:

  • малі відстані за вертикаллю;
  • епізодичне використання засобу доступу.

Драбини не можна використовувати декільком особам одночасно, щоб перенести важкі інструменти або інші предмети, а також, щоб евакуювати травмованих. Драбини з кутом нахилу від 60° до 75° улаштовують лише тоді, коли недостатньо місця, або відповідно до умов виробничого процесу. Перила драбин зі східцями мають містити щонайменше одну проміжну перекладину. Драбина зі східцями завжди має складатися із двох поручнів.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді