Кому присвоюють II групу з електробезпеки

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Працівники, які обслуговують електроустановки, зобов’язані знати Правила їх обслуговування відповідно до займаної посади і мати відповідну групу з електробезпеки. Як присвоюють другу групу з електробезпеки — дізнайтеся зі статті.

 

Дані про групи з електробезпеки І, ІІ та ІІІ

Нормативне регулювання

Вимоги до присвоєння кваліфікаційних груп з електробезпеки визначено у Правилах безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 № 4 (НПАОП 40.1-1.21-98; далі — ПБЕЕС) та Правилах технічної експлуатації електроустановок споживачів (редакція наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13.02.2012 № 91 (далі — ПТЕЕС).

Основні знаки з електробезпеки на підприємстві

Відповідно до положень п. 1.3.1 ПБЕЕС керівник підприємства зобов’язаний забезпечити утримання, експлуатацію і обслуговування електроустановок відповідно до вимог чинних нормативних документів. Для цього він повинен:

 • призначити відповідального за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства з числа інженерно-технічних працівників, які мають електротехнічну підготовку і пройшли перевірку знань у встановленому порядку;
 • забезпечити достатню кількість електротехнічних працівників;
 • затвердити Положення про енергетичну службу підприємства, а також посадові інструкції та інструкції з охорони праці;
 • забезпечити перевірку знань працівників у встановлені строки згідно з вимогами ПБЕЕС і ПТЕЕС;
 • забезпечити проведення протиаварійних, приймально-здавальних і профілактичних випробувань та вимірювань електроустановок згідно з правилами і нормами, а також забезпечити проведення технічного огляду електроустановок.

Ще одна вимога ПБЕЕС — допуск до обслуговування електроустановок лише тих працівників, які знають Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів відповідно до займаної посади чи роботи, яку вони виконують, та мають відповідну групу з електробезпеки.

V група з електробезпеки Перевірте себе! Знайдіть на фото порушення вимог електробезпеки під час експлуатації розподільчих електромереж та за потреби перегляньте НПАОП, на які посилається експерт у статті з Довідника.

Друга група допуску з електробезпеки

Працівники з ІІ групою з електробезпеки належать до електротехнологічного персоналу. Тобто це працівники, які обслуговують установки електротехнологічних процесів, вантажопідіймальних механізмів, ручних електричних машин, переносних та пересувних струмоприймачів, складного енергонасиченого виробничо-технологічного обладнання, під час роботи якого необхідно постійно проводити технічний нагляд, зміну, коригування ведення технологічних режимів за допомогою штатних засобів регулювання електроапаратури, електроприводів (п. 2.2 розд. IV ПТЕЕС).

Електротехнологічним працівникам присвоюється 2 група з електробезпеки лише за наявності певних умінь та знань. Зокрема, вони мають:

 • чітко усвідомлювати небезпеку, пов’язану з роботою в електроустановках;
 • знати й уміти застосувати на практиці ПБЕЕС та інші правила безпеки в обсязі, потрібному для роботи, яка виконується;
 • знати будову й улаштування електроустановок;
 • уміти практично надавати домедичну допомогу потерпілим у разі нещасних випадків, зокрема застосовувати способи штучного дихання і зовнішнього масажу серця.
Електробезпека
МИХАЙЛО ЧЕМЕРИСексперт із питань домедичної допомоги, директор ліцею № 208 м. Києва, вчитель медико-санітарної підготовки
Як врятувати життя потерпілому й не наразитися на небезпеку самому? Скористайтеся порадами експерта

Присвоєння 2 групи з електробезпеки

Працівникам присвоюють групу залежно від їхнього стажу роботи в електроустановках. Для присвоєння чергової групи з електробезпеки необхідно мати мінімальний стаж роботи в електроустановках з попередньою групою, зазначений у додатку 1 до п. 2.1.3 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

Зокрема, для присвоєння другої групи з електробезпеки електротехнологічні працівники повинні мати мінімальний стаж роботи в електроустановках з попередньою групою (тобто I групою) не менше 2 місяців.

Друга група з електробезпеки присвоюється електротехнічним працівникам, адміністративно-технічним, інспектувальним, черговим, ремонтним та оперативно-ремонтним працівники, які мають такий мінімальний стаж роботи в електроустановках з попередньою групою:  

 • для працівників з вищою технічною чи спеціальною електротехнічною середньою освітою — не нормується;
 • для працівників, які закінчили спеціалізовані ПТУ, — 1 місяць;
 • для осіб без спеціальної освіти — не менше 2-х місяців. 

Для практикантів університетів, коледжів та профтехучилищ такий стаж має становити 1 місяць.

Пам'ятайте, що особам молодшим за 18 років, може бути присвоєна лише І або ІІ група з електробезпеки. Присвоєння вищих груп заборонено.

Посвідчення з електробезпеки

Групу з електробезпеки працівникам присвоюють після того, як вони пройдуть навчання та успішно складуть перевірку знань щодо технічної експлуатації електроустановок і охорони праці.

Працівнику, який пройшов перевірку знань з електробезпеки, видається посвідчення із зазначенням групи з електробезпеки, яке він зобов’язаний мати при собі під час роботи. Посвідчення видається комісією з перевірки знань підприємства після перевірки знань і є дійсним тільки після внесення відповідних записів. Воно засвідчує право на самостійну роботу в електроустановках на зазначеній посаді за фахом.

Під час виконання службових обов’язків працівник повинен мати з собою посвідчення. За його відсутності або за наявності посвідчення а простроченими термінами перевірки знань працівник до роботи не допускається.

 
Перевіряємо стан охорони праці на підприємствіА у Вас є всі необхідні документи?

 зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді