Інструкція з охорони праці для столяра-верстатника в деревообробній промисловості

Автор

Лідньов Анатолій

юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Інструкція з охорони праці для столяра-верстатника в деревообробній промисловості містить обов’язкові вимоги з охорони праці для столяра-верстатника при виконанні робіт, які визначені його функціональними обов’язками. Скачайте інструкцію та за потреби адаптуйте до умов вашого підприємства.

1. Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи Підприємства. 

1.2. Інструкція з охорони праці для столяра-верстатника в деревообробній промисловості є документом, що встановлює вимоги з охорони праці для столяра-верстатника.

Як експлуатувати деревообробні верстати

1.3. Інструкція розроблена відповідно до:

 • Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9;
 • Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15;
 • Правил охорони праці в деревообробній промисловості, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 31.01.2005 № 20;
 • Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями, затверджених наказом Міненерговугілля від 19.12.2013 № 966.

1.4. Верстатником може працювати особа, яка досягла 18-річного віку, має професійно-технічну освіту відповідного напряму, пройшла навчання та стажування з безпечних методів і прийомів ведення робіт, а також пройшла вступний інструктаж з охорони праці та первинний інструктаж на робочому місці й не має протипоказань до виконання обов’язків за станом здоров'я.

1.5.  Верстатник повинен знати:

 • правила і вимоги до виконання робіт згідно з технологічним процесом;
 • основні породи, властивості та дефекти деревини, способи та правила її оброблення;
  види, призначення, будову та правила експлуатації деревообробних верстатів та контрольно-вимірювальних інструментів;
 • правила встановлення різального інструменту;
 • припуски та допуски на оброблення деревини;
 • норми, методи і прийоми безпечного виконання робіт.

Інструкція з охорони праці для столяра-верстатника в деревообробній промисловості Дізнайтеся, як надаватимуть допомогу потерпілим на виробництві

1.6. Виконуючи правила охорони праці, верстатник зобов'язаний:

 • керуватися вимогами правил внутрішнього трудового розпорядку, інструкцій з пожежної безпеки та електробезпеки; 
 • виконувати тільки ту роботу, яку доручив йому керівник, і не передоручати свою роботу будь-кому іншому;
 • знати обсяг кваліфікаційних вимог відповідно до наданого розряду та забезпечити раціональну організацію праці на робочому місці;
 • знати умови безпечної експлуатації обладнання, з яким потрібно працювати;
 • користуватися спецодягом та засобами індивідуального захисту;
 • знати місця розташування аптечки та первинних засобів пожежогасіння і вміти користуватися ними.
 • дотримуватись правил особистої гігієни.

1.7. Столяру-верстатнику заборонено:

 • виконувати роботу у стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп’яніння, у хворобливому або стомленому стані;
 • допускати на своє робоче місце сторонніх осіб;
 • торкатися оголених електричних проводів, кабелів електроустановок;
 • вмикати машини, верстати та механізми, робота на яких не дозволена керівництвом;
 • захаращувати своє робоче місце;
 • курити, користуватися відкритим вогнем на робочому місці;
 • зберігати на робочому місці легкозаймисті рідини та промаслений обтиральний матеріал;
 • їсти на робочому місці.

1.8. Під час роботи на верстатника можуть впливати такі шкідливі виробничі фактори, як: травмування рухомими частинами виробничого обладнання чи заготовками, що обробляються, недостатнє освітлення робочої зони, підвищена запиленість повітря робочої зони та підвищений рівень шуму і вібрації на робочому місці, ураження електричним струмом, інші негативні фактори.

1.9. Верстатник забезпечується засобами індивідуального захисту з урахуванням вимог законодавства та галузевих норм.

1.10. У разі погіршення самопочуття під час виконання трудових обов’язків слід припинити роботу, попередити свого керівника та звернутися по медичну допомогу.

За порушення вимог цієї інструкції працівника притягують до відповідальності згідно з чинним законодавством.

Окрім вимог цієї інструкції, працівник зобов’язаний дотримуватися інструкцій з безпечної експлуатації обладнання підприємства-виробника та Інструкції з охорони праці під час роботи на деревообробному верстаті, яка діє на підприємстві.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи верстатник повинен отримати завдання від безпосереднього керівника про порядок і безпечні прийоми виконання роботи,

2.2. Перевірити стан робочого місця, прибрати непотрібні речі, забезпечити вільний доступ до всіх вузлів та агрегатів верстата, пускових та гальмівних пристроїв.

2.3.  Надягти спецодяг, спецвзуття, застібнути рукава, волосся прибрати під головний убір. 

2.4. Перевірити наявність на робочому місці стелажів та інших меблів для зберігання інструменту, матеріалу й інвентарю.

2.5. Переконатися в справності та надійності кріплення: різальних інструментів верстата; запобіжних упорів (обмежувачів руху, кінцевих вимикачів) та напрямної лінійки; огороджень і пристрою, який запобігає викиданню заготовок.

2.6. Пересвідчитися в справності електрообладнання, заземлювального, блокувального, пускового та гальмівного пристроїв, а також припливно-витяжної вентиляції і місцевого відсмоктувача пилу.

2.7. Переконатися у достатності освітленості робочого місця.

2.8. Розташувати в зручному для користування положенні інструменти, пристосування і прилади.

2.9. Відрегулювати висоту верстата по зросту.

2.10. Перш ніж розпочати роботу на верстаті, перевірити:

 • наявність заземлення електродвигуна, корпусу верстата, електроінструменту;
 • справність пускових, гальмових пристроїв верстата;
 • наявність і справність огородження та захисних пристосувань.

2.11. Перевірити роботу верстата на холостому ходу.

2.12. Про всі несправності електропроводки, обладнання та інвентарю верстатник повинен повідомити керівника або іншого працівника, відповідального за провадження цього виду робіт для їх усунення.

Експерт з охорони праці, Василь Іваниця, розповідає:

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Верстатник зобов’язаний виконувати тільки ту роботу, до якої допущений та щодо якої він проінструктований.

3.2. Перед вмиканням верстата він повинен попередити про його пуск тих, хто перебуває поруч.

3.3. Подача деталей для оброблення різальним інструментом виконується плавно без поштовхів і ривків.

3.4. У разі затискання деталі при обробці необхідно зупинити верстат і приступити до її вивільнення тільки після повної зупинки робочого валу.

3.5. Стругання деталей довжиною більше 2 м необхідно проводити з використанням допоміжних пристроїв з роликами, встановлених спереду і позаду верстата.

3.6. На  верстатах з ручним подаванням матеріалу необхідно застосовувати штовхачі, які забезпечують надійне притискання і спрямування матеріалу в робочу зону та запобігають можливості дотику рук працівника до різального інструменту.

3.7. Слід контролювати, щоб на верстатах із ручним подаванням різальні кромки ножів виступали за притискні «губки» ножових валів і головок не більше ніж на 2 мм. 

3.8. Оброблені деталі потрібно складувати у відведених місцях або на візках, не захаращуючи при цьому робоче місце. Висота штабелів не повинна перевищувати 1,5 м.

3.9. Необхідно своєчасно очищати робоче місце і прохід біля верстата від обрізків і ошурок, а також регулярно очищати від пилу пристрій, який запобігає викиданню заготовок.

Травми очей: як запобігти та надати домедичну допомогу

3.10. Роботи, під час виконання яких можливе відлітання частинок дерева, необхідно виконувати в окулярах або масках.

3.11. У разі припинення подачі струму під час заміни робочого інструменту, встановлення та закріплення оброблюваного виробу або його знімання, а також під час ремонту, технічного обслуговування і прибирання верстат, а також ремонтно-технологічне устаткування необхідно вимкнути.

3.12. Ремонтні, монтажні і налагоджувальні роботи мають здійснюватися спеціально підготовленими електротехнічними працівниками.

3.13. Не  дозволяється:

 • виконувати роботи на несправному верстаті;
 • наближати руки до різального інструменту і торкатися частин верстата, що обертаються;
 • експлуатація верстата за наявності щербин або тріщин ножа, притуплення його різальної кромки, а також збільшення зазору між кромками більше допустимої величини;
 • знімати за один прохід товщину стружки більше 2 міліметрів, а також знімати з верстату обмежувальні пристрої граничної товщини оброблюваних матеріалів;
 • виконувати роботу, якщо на верстаті є несправні огородження та запобіжні пристрої;
 • розпилювати матеріал, коротший за 300 мм чи вужчий 30 мм, без застосування спеціальних шаблонів;
 • використовувати інструменти і пристосування не за призначенням;
 • захаращувати робочі місця, проходи, проїзди деталями, виробами, матеріалами і відходами, а також зберігати на верстаті оброблений матеріал;
 • обробляти трухлий і гнилий матеріал та матеріал, який має поперечні надрізи, металеві включення та пошкодження, які не піддаються технологічному обробленню;
 • застосовувати покороблені пили, пили із тріщинами на дисках або зубах чи із припеченими під час заточування зубами.

3.13. Зони робочих частин різальних інструментів деревообробних верстатів (пилки, ножі, фрези тощо) мають закриватися автоматично діючими захисними засобами, що відкриваються під час проходження матеріалу, який обробляється, або нерухомими огородженнями, зблокованими з пусковими і гальмівними пристроями.

Адамович Вікторія головний редактор системи «Експертус Охорона праці», Київ
У консультації знайдете відповіді на актуальні запитання працівників і роботодавців про те, як безпечно працювати під час воєнного стану, які зміни в законодавстві врахувати, які

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення роботи верстат, інструменти і пристрої необхідно відключити від електроживлення.

4.2. Впорядкувати робоче місце, прибрати сміття і сторонні предмети.

4.3. Протерти і змазати частини верстатів і механізмів, що піддаються тертю.

4.4. Очистити інструменти, пристрої та помістити їх у відповідне місце.

4.5. Зняти спецодяг і взуття, очистити їх від  бруду, помістити у відведене для зберігання місце. Умитись (прийняти душ), переодягтися.

4.6. Повідомити безпосереднього керівника про всі надзвичайні події, які відбулися під час роботи, та про вжиті заходи щодо їх усунення.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виникненні аварійних ситуацій, які можуть призвести до травмування людей, слюсар-верстатник зобов’язаний негайно вимкнути механізми та вжити заходів щодо ліквідації такої ситуації. Повідомити про індидент своєму безпосередньому керівнику, а за його відсутності — керівнику, вищому за посадою. 

5.2. Нещасний випадок або аварійна ситуація можуть статися у разі:

 • роботи з несправним обладнанням, інструментом, пристроями;
 • відсутності захисних пристроїв;
 • незастосування засобів індивідуального захисту;
 • складування матеріалів і виробів з порушенням технічних умов та стандартів на складування для цього виду матеріалу, виробу, недотримання технологічних проїздів і проходів;
 • куріння у невстановлених місцях;
 • недостатньої освітленості робочої зони;
 • враження електричним струмом;
 • падіння працівників з висоти;
 • падіння предметів;
 • поранення;
 • пожежі.

5.3. У випаду пожежі необхідно:

 • викликати пожежно-рятувальну службу, зазначивши адресу підприємства, своє прізвище, об’єкт та місце загоряння;
 • вжити заходів щодо гасіння пожежі протипожежними засобами, що є в наявності.

Як укомплектувати аптечку на випадок надзвичайної ситуації

5.4. Якщо на металевих частинах обладнання виявлено напругу (відчуття дії струму), електродвигун гуде або заземлювальний провід обірвано, необхідно зупинити роботу апарата та доповісти про несправність керівнику. Без дозволу керівника роботу не виконувати.

5.5. Якщо стався нещасний випадок, а також при раптовому захворюванні необхідно:

 • усунути дію на організм потерпілого небезпечних та шкідливих факторів, які загрожують його здоров’ю і життю;
 • надати потерпілому домедичну допомогу, а в разі потреби викликати швидку медичну допомогу.

5.6. В усіх випадках необхідно виконувати вказівки керівництва щодо усунення наслідків аварійної ситуації.



зміст

Центральна частина статичний блок 2