Вимоги охорони праці під час ремонту машин і обладнання сільськогосподарського виробництва

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Для забезпечення виробничої безпеки на сільськогосподарських підприємствах відповідальні особи повинні слідкувати за дотриманням вимог нормативних актів з охорони праці під час виконанням робіт з боку інженерно-технічного персоналу. Яких саме вимог — дізнайтеся зі статті.

Нормативне регулювання

Підприємства агропромислового комплексу мають дотримуватися Правил охорони праці під час технічного обслуговування та ремонту машин і обладнання сільськогосподарського виробництва, затверджених наказом Мінпраці України від 30.11.2001 № 512 (НПАОП 01.41-1.01-01). Вони встановлюють вимоги безпеки праці щодо організації та виконання технологічних процесів під час технічного обслуговування та ремонту машин і обладнання сільськогосподарського виробництва.

Правила поширюються на підприємства, установи і організації незалежно від їхнього підпорядкування та форми власності, на підприємців та інших юридичних та фізичних осіб, які займаються технічним обслуговуванням і ремонтом машин та обладнання сільськогосподарського виробництва.

Охорона праці у сільськогосподарському виробництві

Правила регламентують особливості використання електроустановок та електросилового обладнання, організацію навчання та вимоги до персоналу, пожежну безпеку, режим праці та відпочинку працівників, зайнятих на роботах з технічного обслуговування та ремонту машин і обладнання сільськогосподарського виробництва.

Вимоги до працівників

Режими праці та відпочинку працівників, зайнятих виконанням робіт по технічному обслуговуванню та ремонту машин і обладнання сільськогосподарського виробництва не повинні суперечити Конституції України, Кодексу законів про працю України, Законодавству України про охорону праці, законодавчим нормативним актам України.

До роботи на верстатах допускаються лише повнолітні особи (не молодше 18 років). Вони повинні попередньо пройти медичний огляд, навчання з охорони праці та інструктаж на робочому місці.

Відповідальність за організацію і здійснення навчання та перевірки знань працівників з питань охорони праці покладається на роботодавця, у структурних підрозділах (цеху, дільниці, лабораторії, майстерні тощо) — на керівників цих підрозділів, а контроль — на службу охорони праці.

Особи, які не пройшли навчання й перевірку знань з питань охорони праці, до роботи не допускаються.

Працівник повинен бути забезпечений спецодягом і засобами індивідуального захисту та користуватися ними. Застосування засобів захисту працівників повинно забезпечувати:

  • видалення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, притаманних прийнятій технології та умовам роботи, із робочої зони;
  • зниження вмісту (рівня) шкідливих і небезпечних виробничих факторів у робочій зоні до допустимих рівнів чинними санітарними нормами, як у штатному режимі, так і у випадках виникнення аварій;
  • послаблення впливу шкідливих факторів виробничого середовища (шуму, теплового випромінювання, вібрації тощо) на організм працівників.

Працівники мають виконувати тільки ті роботи, щодо виконання якої вони проінструктовані і які доручені керівником робіт.

Вимоги до робочого місця

Робоче місце повинне бути укомплектоване  інструкціями з охорони праці під час роботи з відповідними інструментами, обладнанням і пристроями. Не дозволяється виконувати роботи на несправному обладнанні або використовувати обладнання та інструмент не за призначенням.

Ремонтно-технологічне обладнання повинно бути оснащене запобіжними пристроями, котрі забезпечують добрий огляд і видимість виробу, що ремонтується/оброблюється, захист очей та є зручними в експлуатації. Якщо за технічними причинами використання запобіжного щитка неможливе, власник повинен видати працівникам захисні окуляри.

Для виконання постійних робіт пневматичним ударним інструментом повинно бути призначене спеціальне приміщення чи окреме робоче місце. Його необхідно огородити переносними або стаціонарними звукопоглинальними екранами. Щоб запобігти вібраційній хворобі, працівникам із механізованим (пневматичним) ручним інструментом необхідно застосовувати пневматичні молотки з пристроями для гасіння вібрації. Також слід видавати працівникам засоби індивідуального захисту рук від вібрації.

Засоби колективного захисту працівників повинні бути розміщені на виробничому обладнанні або робочому місці таким чином, щоб постійно забезпечувалась можливість контролю його роботи, а також безпечне обслуговування та ремонт.

Вимоги охорони праці під час проведення ремонту

Пристрої, призначені для роботи під навантаженням (металеві підставки, домкрати тощо), необхідно щоденно оглядати перед початком роботи. При роботі з ручними важільно-рейковими домкратами не повинно відбуватися самовільне опускання вантажу при знятті зусилля з важеля або рукоятки. Крім того, такі домкрати мають забезпечуватися стопорами, які виключають вихід гвинта або рейки при знаходженні штоку у верхньому крайньому положенні. Не допускається витікання рідини або повітря з робочих циліндрів домкратів та підйомників під час переміщення вантажів.

Ручний пневматичний інструмент (молотки для клепання та рубання, свердлувальні та шліфувальні машинки тощо) повинен бути обладнаний ефективними глушителями шуму та викиду стисненого повітря.

Ремонт та заточування, а також виготовлення інструменту повинні проводитися централізовано працівником, котрий пройшов спеціальне навчання. Використання нового або відремонтованого інструменту чи пристроїв дозволяється лише після того, як його випробували та прийняли в експлуатацію.

Для перенесення інструменту, якщо цього потребують умови роботи, кожному працівникові видається сумка або легкий переносний ящик. Для складання дрібних нарізаних заготовок повинна бути передбачена спеціальна тара, котра забезпечує зручне транспортування і безпечне зчалювання при транспортуванні краном.

Вимоги охорони праці під час ремонту машин і обладнання сільськогосподарського виробництва  Як зміни в законодавстві впливають на роботу спеціаліста з охорони праці під час війни

Тара повинна бути міцною, розрахованою на необхідну вантажопідйомність, мати напис про максимально допустиме навантаження. Також вона повинна періодично проходити перевірки та випробовування.зміст

Вебінар ОП

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді