Інструкція з охорони праці для директора підприємства

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Інструкція з охорони праці для директора підприємства не передбачена чинним законодавством. Однак директору необхідно знати правила і норми охорони праці та застосовувати їх у своїй діяльності.

Перевіряємо стан охорони праці на підприємствіА у Вас є всі необхідні документи?

Директор підприємства належить до професійної групи «Керівники». У ст. 13 Закону України «Про охорону праці» передбачено, що посадові особи, яких призначає роботодавець, повинні забезпечувати вирішення конкретних питань охорони праці. Вимоги щодо необхідності розробляти інструкцію з охорони праці для директора немає. Однак особі, яка виконує обов’язки директора підприємства, необхідно знати правила і норми охорони праці та застосовувати їх у своїй діяльності.

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці директора підприємства розроблена з урахуванням умов його роботи на підприємстві та відповідно до загальних та галузевих нормативних актів, що регламентують порядок розробки інструкцій з охорони праці.

1.2. До роботи директором підприємства допускаються особи як чоловічої, так і жіночої статі, які досягли 18 років, мають вищу професійну освіту і стаж роботи на керівних посадах у відповідній профілю організації галузі не менше 5 років.

1.3. Директор підприємства повинен:

 • знати нормативно-правові акти, що регламентують виробничо-господарську і фінансово-економічну діяльність організації, постанови регіональних і місцевих органів державної влади, які визначають пріоритетні напрями розвитку економіки та відповідної галузі;
 • знати профіль, спеціалізацію і особливості структури організації;
 • знати виробничі потужності і кадрові ресурси підприємства, технологію виробництва продукції організації;
 • знати трудове законодавство;
 • знати правила і норми охорони праці;
 • знати та виконувати свої посадові обов’язки;
 • пройти вступний інструктаж і первинний інструктаж на робочому місці;
 • керуватися в роботі правилами внутрішнього розпорядку;
 • утримувати в чистоті робоче місце.

1.4. Директор підприємства сповіщає виконавчого директора про будь-які ситуації, що становлять загрозу життю і здоров’ю людей, про кожний нещасний випадок, який трапився на виробництві, про погіршення стану свого здоров’я, зокрема про появу ознак гострого захворювання.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Підготувати робочу зону для безпечного виконання роботи:

 • перевірити оснащеність робочого місця, справність обладнання, електропроводки на видимі пошкодження;
 • візуально перевірити ззовні достатність освітлення і справність вимикачів і розеток.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Під час роботи директор підприємства повинен:

 • дотримуватися правил пожежної безпеки;
 • виконувати вимоги безпеки при роботі на комп’ютері;
 • не залишати увімкнене електрообладнання без нагляду.

3.2. Зберігати документацію в шафах у спеціально обладнаному кабінеті.

Як уникнути штрафів за порушення вимог пожежної безпеки

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Привести в порядок робоче місце.

4.2. Перевірити протипожежний стан кабінету.

4.3. Зачинити вікна, вимкнути світло, вимкнути кондиціонер (за наявності) та електроприлади, зачинити двері.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. В аварійній обстановці слід сповістити про небезпеку всіх, хто перебуває поруч, і діяти відповідно до плану ліквідації аварій.

5.2. У разі виникнення загоряння або пожежі необхідно негайно повідомити про це пожежну частину і вжити заходів для гасіння пожежі.

5.3. При травмуванні, отруєнні або раптовому захворюванні припинити роботу і звернутись за допомогою до медичного працівника, а за його відсутності надати собі або іншим потерпілим домедичну допомогу і викликати швидку медичну допомогу.

5.4. У ситуаціях, що загрожують життю і здоров’ю, — залишити небезпечну ділянку.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді