Інструкція з охорони праці для медичної сестри

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Інструкція з охорони праці медичної сестри є нормативним документом, що містить обов’язкові вимоги з охорони праці для медсестри при виконанні робіт, які визначені її функціональними обов’язками. Скачайте інструкцію та за потреби адаптуйте до умов вашого закладу.

Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці для медсестри містить обов’язкові вимоги з охорони праці для медичної сестри при виконанні робіт, які визначені її функціональними обов’язками.

1.2. Інструкція розроблена відповідно до:

 • Основ законодавства України про охорону здоров'я;
 • Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9;
 • Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15, з наступними змінами і доповненнями.

Скачуйте інструкції з охорони праці та пожежної безпеки

1.3. У своїй діяльності медична сестра керується:

 • чинним законодавством України про охорону здоров’я та актами, що визначають діяльність закладів охорони здоров’я, організацію медико-санітарної допомоги;
 • нормативно-правовими актами про охорону праці;
 • посадовою інструкцією, цією інструкцією та іншими локальними актами, які діють у закладі.

1.4 Медичною сестрою може працювати особа, яка досягла 18-річного віку, має неповну вищу освіту (молодший спеціаліст) або базову вищу освіту (бакалавр) за напрямком підготовки «Медицина» та спеціальністю «сестринська (лікувальна, акушерська) справа», пройшла вступний інструктаж з питань охорони праці, первинний інструктаж на робочому місці, інструктаж з пожежної безпеки, а також пройшла медичний огляд та не має протипоказань до виконання обов’язків за станом здоров'я.

1.5. У своїй діяльності медична сестра повинна володіти знаннями щодо:

 • організації роботи медичного закладу;
 • правил догляду за хворими;
 • правил зберігання лікарських речовин;
 • фармакологічної дії найбільш поширених медичних препаратів, їх сумісності, дозування, методики застосування;
 • організації санітарно-протиепідемічного та лікувально-охоронного режимів;
 • правил безпеки під час роботи з медичними інструментами і обладнанням;
 • правил оформлення медичної документації тощо.

1.6. З метою дотримання правил охорони праці медична сестра повинна:

 • неухильно керуватися чинними нормативно-правовими документами, що регламентують діяльність закладів охорони здоров’я, вимогами інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки та електробезпеки, правил внутрішнього трудового розпорядку, які діють у закладі;
 • суворо дотримуватись санітарно-протиепідемічних правил;
 • не приступати і не виконувати роботу у стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп’яніння, у хворобливому або стомленому стані;
 • користуватися спецодягом та засобами індивідуального захисту;
 • знати місця розташування аптечки, первинних засобів пожежогасіння та вміти користуватися ними.

1.7. Медична сестра забезпечується спеціальним робочим одягом та взуттям, а також засобами індивідуального захисту (халатом, тапочками, головним убором, маскою, гумовими рукавичками тощо) за встановленими нормами.

1.8. Одяг, взуття та інші засоби індивідуального захисту повинні бути чистими та відповідати зросту і розміру.

1.9. Під час роботи на медичну сестру можуть впливати такі шкідливі виробничі фактори, як: неякісне освітлення робочого місця, враження електричним струмом, порізи та інші ушкодження при наданні медичної допомоги хворому, зараження небезпечними інфекціями, нервово-психологічні та емоційні навантаження, інші негативні фактори.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи медична сестра повинна одягнути чистий медичний халат, головний убір, взуття на низькому каблуці, застебнути рукави халата.

2.2. Провітрити приміщення робочих кабінетів.

2.3. Переконатися у якості освітлення, наявності засобів пожежогасіння, пересвідчитися у наявності вільного доступу до запасних виходів на випадок надзвичайної ситуації.

2.4. Перевірити в робочому кабінеті справність електроустаткування, шнурів живлення, вимикачів, розеток, штепсельних з’єднань, надійність роботи вентиляційної системи.

2.5. Повідомити безпосереднього керівника про несправність приладів, електропроводки, меблів, іншого обладнання та не приступати до роботи до повного усунення недоліків.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1.Робоче місце медичної сестри повинно утримуватися в чистоті та порядку.

3.2. Під час роботи медична сестра повинна:

 • бути уважною, не відволікатися від виконання покладених на неї обов’язків;
 • неухильно дотримуватись правил особистої гігієни;
 • не користуватися несправними засобами для транспортування хворих;
 • використовувати тільки справні інструменти і прилади, під час експлуатації яких керуватися вимогами, викладеними в технічних паспортах, що додаються до устаткування.

3.3. При роботі з електроприладами медична сестра повинна:

 • не використовувати електронагрівальні прилади з відкритою спіраллю;
 • не тримати біля електронагрівальних приладів вату, марлю, спирт та інші легкозаймисті речовини;
 • не здійснювати самостійно ремонт електроприладів;
 • не вмикати і не вимикати електроприлади вологими руками;
 • не вмикати електричні прилади при виявленні ушкодження системи заземлення;
 • остерігатись опромінення бактерицидною лампою;
 • не вмикати електрокип’ятильник у мережу без води, постійно стежити за рівнем води у ньому;
 • чищення сушильної шафи здійснювати тільки при відключенні її від електромережі;
 • не залишати ввімкненими електричні прилади без нагляду;
 • при припиненні подачі електроенергії відключити всі прилади.

Електробезпека
МИХАЙЛО ЧЕМЕРИСексперт із питань домедичної допомоги, директор ліцею № 208 м. Києва, вчитель медико-санітарної підготовки
Як врятувати життя потерпілому й не наразитися на небезпеку самому? Скористайтеся порадами експерта

3.4. Медична сестра повинна стежити за цілісністю скляного посуду та забезпечити негайне прибирання з підлоги пролитих препаратів чи решток розбитого посуду.

3.5. Зберігання і приймання їжі, користування особистими речами дозволене лише в спеціально відведених місцях.

3.6. Прибирання приміщень слід проводити обов’язково із застосуванням дезінфекційних розчинів.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення роботи медична сестра зобов’язана:

 • відключити від електромережі електроприлади та інше устаткування;
 • упорядкувати робоче місце, провітрити приміщення;
 • привести себе у порядок, вимити руки і обличчя та перевдягнутись.

4.2. Про виявлені недоліки повідомити безпосереднє керівництво.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виникненні аварії або ситуації, яка може призвести до неї потрібно вжити всіх можливих заходів з її усунення, попередити тих, хто перебуває поруч, про небезпеку, повідомити про подію керівництву закладу та діяти згідно з планом ліквідації аварії.

5.2. У разі несправності електрообладнання, яке перебувало в експлуатації, перериванні подачі електроенергії чи появі незвичного шуму, диму слід негайно зупинити його роботу.

5.3. У випадку пожежі необхідно:

 • вжити заходів щодо евакуації працівників із приміщення відповідно до плану евакуації та негайно повідомити пожежну службу;
 • сповістити про подію керівництво закладу;
 • приступити до ліквідації загоряння відповідно до інструкції з пожежної безпеки наявними засобами пожежогасіння.

Перевірте свої знання з охорони праці

5.4. Якщо стався нещасний випадок і є потерпілі, а також при раптовому захворюванні працівника необхідно:

 • усунути дію на організм небезпечних та шкідливих факторів, які загрожують здоров’ю і життю потерпілого (звільнити його від дії електричного струму, винести із зараженої території, загасити одяг, що горить тощо);
 • надати потерпілому домедичну допомогу (залежно від ураження — відновити прохідність дихальних шляхів, провести штучне дихання, зовнішній масаж серця, зупинити кровотечу, іммобілізувати місце перелому, наклавши пов’язку тощо) та викликати швидку медичну допомогу або ж невідкладно здійснити заходи щодо транспортування постраждалого у найближчий лікарський заклад.

5.5. У подальшому необхідно виконувати вказівки керівництва закладу.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді