Навчання з охорони праці для прикордонників

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Одним із напрямів щодо забезпечення здорових та безпечних умов праці на робочому місці є організація належного рівня навчання працівників з питань охорони праці. Зі статті ви дізнаєтеся про особливості навчання з охорони праці для прикордонників

Правові підстави для проведення навчання з охорони праці військовослужбовців

Порядок навчання працівників з питань охорони праці визначений Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05), затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15.

Які правила та заборони діють влітку під час воєнного стану

Для встановлення єдиного порядку проведення навчання з питань охорони праці наказом Міністерства внутрішніх справ України від 22.01.2019 № 36 затверджено Положення про проведення навчання з питань охорони праці та порядок допуску військовослужбовців Державної прикордонної служби України до виконання робіт (далі — Положення).

Вимоги цього Положення є обов’язковими для виконання всіма територіальними органами, органами охорони державного кордону, морською охороною, розвідувальним органом, закладами освіти та органами забезпечення Державної прикордонної служби України.

Контроль за дотриманням приписів Положення покладено на служби державного нагляду за охороною праці територіальних органів та служби охорони праці органів Держприкордонслужби.

Організація навчання з питань охорони праці військовослужбовців

Організацію навчання з питань охорони праці військовослужбовців (під час професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації) покладено на працівників відділу кадрів або інших спеціалістів, яким начальником органу Держприкордонслужби доручено забезпечити проведення цієї роботи.

Військовослужбовці, які залучаються до виконання декількох видів робіт, проходять навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці як із основного виду робіт, так і з тих робіт, до яких вони залучаються.

Перевірка знань військовослужбовців після проведення відповідного навчання здійснюється комісією з перевірки знань з питань охорони праці, склад якої затверджується наказом начальника органу Держприкордонслужби. При цьому члени комісії (спеціалісти служби охорони праці, представники юридичної, медичної, тилових та технічних служб) повинні також пройти навчання та перевірку знань охорони праці.

Перевірка знань військовослужбовців з питань охорони праці проводиться відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, додержання яких входить до їхніх функціональних обов’язків.

Формою перевірки знань є тестування, залік або іспит. Якщо особа показала незадовільні результати, то протягом одного місяця вона має пройти повторне навчання і повторну перевірку знань. Військовослужбовці, які не пройдуть навчання, інструктаж та перевірку знань з питань охорони праці не будуть допущенні до виконання робіт.

Навчання і перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб

Військовослужбовці, які приймаються на військову службу та залучаються до робіт з підвищеною небезпекою, попередньо повинні проходити навчання та перевірку знань в навчальних центрах. Водночас такі військовослужбовці мають проходити періодичну перевірку знань щороку комісіями органів Держприкордонслужби.

Начальники та їхні заступники, керівники служб та підрозділів органів Держприкордонслужби, а також особи, відповідальні за технічний стан і безпечну експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, та інші відповідальні особи також мають проходити навчання й перевірку знань з питань охорони праці 1 раз на 3 роки в навчальних центрах.

За результатами перевірки зазначеним категоріям осіб має бути видано відповідне посвідчення.

Проведення інструктажів з питань охорони праці

Під час прибуття до органу Держприкордонслужби військовослужбовці мають періодично проходити інструктажі з питань охорони праці, а також з надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків та з правил поведінки і дій у разі виникнення аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих.

За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці поділяються на вступні, первинні, повторні, позапланові та цільові.

Вступний інструктаж проводиться з:

  • усіма військовослужбовцями, які прибувають до органу Держприкордонслужби та направляються на виконання постійної або тимчасової служби (роботи), незалежно від їхньої освіти, стажу служби (роботи) та посади;
  • курсантами (слухачами) закладів освіти, які прибули до органу Держприкордонслужби для проходження навчання (стажування);
  • екскурсантами в разі екскурсії в органі Держприкордонслужби.

Навчання з охорони праці для прикордонників  Як провести спеціальне об’єктове навчання і тренування з цивільного захисту на підприємстві

Повторний інструктаж має проводиться не рідше:

Позаплановий інструктаж проводять з окремим військовослужбовцем або з групою військовослужбовців одного фаху у разі порушення ними нормативних актів з охорони праці, що можуть призвести або призвели до травм, аварій, пожеж тощо.

Обсяг і зміст позапланового інструктажу визначаються в кожному окремому випадку залежно від причин і обставин, що спричинили потребу в його проведенні.

Цільовий інструктаж проводиться з військовослужбовцями:

  • під час ліквідації аварії або стихійного лиха;
  • у разі виконання робіт, не пов’язаних з їхніми функціональними обов’язками.

Обсяг і зміст цільового інструктажу визначаються залежно від виду робіт, що виконуватимуться.

Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі завершуються перевіркою знань.

У разі незадовільних результатів перевірки знань, умінь і навичок безпечного виконання робіт після первинного, повторного чи позапланового інструктажу протягом 10 днів додатково проводяться інструктаж і повторна перевірка знань.

Якщо військовослужбовець отримає незадовільний результат перевірки знань після цільового інструктажу, допуск до виконання робіт не надається.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді