Oрганізація проведення інструктажів з питань охорони праці

Автор

Лідньов Анатолій

юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Зі статті ви дізнаєтеся, які існують види інструктажів з охорони праці, хто проводить інструктажі з охорони праці, яка періодичність проведення інструктажів з охорони праці та як проводити інструктажі з охорони праці від час війни.

Проведення інструктажів під час воєнного стану: відповіді на поширені запитання

Oрганізація проведення інструктажів з питань охорони праці

Законодавство забороняє допускати до робіт працівників, зокрема посадових осіб, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці. Зокрема стаття 18 Закону про охорону праці визначає, що працівники під час прийняття на роботу та протягом роботи мають проходити інструктаж з питань охорони праці.

Порядок проведення інструктажів з питань охорони праці на підприємстві закріплений у главі 6 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15 (далі — Типове положення).

Відповідальність за організацію і проведення інструктажів з охорони праці лежить на роботодавцеві. Він зобов'язаний провести інструктажі з охорони праці на робочому місці, навчання та перевірку знань з ОП за свої кошти. 

Основним документом щодо підтвердження проведення інструктажу з охорони праці є запис у Журналі реєстрації інструктажів.

Види інструктажів з питань охорони праці

За характером і часом проведення інструктажі з охорони праці поділяють на:

 • вступний;
 • первинний;
 • повторний;
 • позаплановий;
 • цільовий.

Про те, як проводити кожен із цих видів інструктажів, → далі.

Адамович Вікторія головний редактор системи «Експертус Охорона праці», Київ
У консультації знайдете відповіді на актуальні запитання працівників і роботодавців про те, як безпечно працювати під час воєнного стану, які зміни в законодавстві врахувати, які

 

Вступний інструктаж з охорони праці

 

 

Вступний інструктаж з охорони праці на підприємстві проводять щоб ознайомити працівника, якого приймають чи поновлюють на роботі, з локальними нормативними актами та інформаційними матеріалами загалом по підприємству. Його проходять:

 • працівники, яких беруть на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади;
 • працівники інших організацій, які прибули на підприємство і беруть безпосередню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємства;
 • учні та студенти, які проходитимуть на підприємстві трудове або професійне навчання;
 • учасники екскурсії на підприємство.

Цей інструктаж проводять до початку роботи в перший робочий день або напередодні за наявності наказу про прийняття на роботу.

Для осіб, яких приймають на роботу, інженер з ОП має розробити програму вступного інструктажу.

Первинний інструктаж з охорони праці

Первинний інструктаж з питань охорони праці проводять до початку роботи безпосередньо на робочому місці, аби довести до відома працівника локальні нормативні акти й інформаційні матеріали, які стосуються його роботи. Його мають пройти:

 • новоприйнятими на постійну чи тимчасову роботу;
 • відрядженими з іншого підприємства;
 • яких перевели з іншого структурного підрозділу підприємства;
 • які виконуватимуть нову роботу.

Також цей вид інструктажу потрібно проводити з учнями, курсантами, слухачами та студентами навчальних закладів:

 • до початку трудового або професійного навчання;
 • перед виконанням кожного навчального завдання, пов'язаного з використанням різних механізмів, інструментів, матеріалів тощо.

Працівника, який показав незадовільні результати перевірки знань і навичок, до самостійної роботи не допускають. Протягом 10 днів він має пройти повторний інструктаж і перевірку знань.

Програма первинного інструктажу з охорони праці ЗРАЗОК

Повторний інструктаж з охорони праці

Повторний інструктаж проводять, щоб працівник повторив і закріпив знання, які здобув під час первинного інструктажу на робочому місці. Терміни проведення повторного інструктажу встановлюються НПАОП, які діють у галузі, або роботодавцем з урахуванням конкретних умов праці, проте не рідше:

 • одного разу на три місяці — для робіт з підвищеною небезпекою;
 • одного разу на шість місяців — для інших робіт.

Повторний інструктаж можуть не проходити працівники, які під час виробничого процесу не обслуговують об’єкти, машини, механізми, устаткування, не застосовують прилади та інструменти, не переробляють сировину, матеріали тощо.

Перелік професій і посад працівників, яких звільняють від повторного інструктажу, затверджує роботодавець.

 

Позаплановий інструктаж з охорони праці

Позаплановий інструктаж з охорони праці проводять у тому разі, якщо на підприємстві:

 • введено в дію нові або переглянуті НПАОП, внесено зміни та доповнення до них;
 • змінено технологічний процес, замінено або модернізовано устаткування, прилади, інструменти, вихідну сировину, матеріали тощо;
 • працівниками порушено вимоги НПАОП, й це призвело до травм, аварій, пожеж тощо;
 • у разі перерви понад 30 календарних днів у роботі виконавця робіт з підвищеною небезпекою та понад 60 днів — у роботі виконавця інших робіт.

Обсяг, зміст, тривалість позапланового інструктажу і перелік працівників, яким необхідно провести цей інструктаж, визначають у кожному окремому випадку залежно від причин, що викликали необхідність провести його.

Цільовий інструктаж з охорони праці

Цільовий інструктаж проводять у разі ліквідації аварії або стихійного лиха та проведення робіт, на які потрібен наряд-допуск, наказ або розпорядження. Це, зокрема:

 • працівники підприємства, яких прийняли на постійну або тимчасову, сезонну роботу; як на основну роботу, так і як сумісників; що заміщають тимчасово відсутніх працівників;
 • працівники інших організацій, які беруть участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємства;
 • студенти й учні, що проходять виробниче навчання або виробничу практику.

У разі виконання робіт, на які потрібно оформлювати наряд-допуск, цільовий інструктаж реєструють у цьому наряді-допуску. Фіксувати факт його проведення в журналі реєстрації інструктажів — не обов’язково.

 

Oсобливості проведення різних видів інструктажів з питань охорони праці

Особливості проведення інструктажів з охорони праці

 

Хто проводить інструктажі з питань охорони праці на підприємстві

Вступний інструктаж проводить спеціаліст служби охорони праці або інший фахівець відповідно до наказу роботодавця, який пройшов навчання і перевірку знань із питань охорони праці. Розподіл обов’язків з організації навчання з питань охорони праці на підприємстві зі строками його проведення визначають у локальних нормативних документах підприємства, таких, як Положення про навчання з питань охорони праці підприємства, Положення про кадрову службу підприємства, а також у наказах та посадових інструкціях конкретних працівників.

Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі з ОП проводять безпосередній керівник робіт або фізична особа, яка використовує найману працю.

Контроль за проведенням інструктажів з ОП здійснює служба охорони праці відповідно до пункту 3.14 Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 15.11.2004 № 255, а також комісія адміністративно-громадського контролю, що діє на підприємстві.

Зверніть увагу!

Типове положення не містить вимоги щодо організації навчання з питань охорони праці саме спеціалістом служби охорони праці підприємства. Однак керівник підприємстві може покласти на інженера з охорони праці обов’язок організувати навчання з охорони праці працівників підприємства.

Як укомплектувати аптечку на випадок надзвичайної ситуації

Після первинного, повторного, позапланового і цільового інструктажів проводять перевірку знань у формі усного опитування або за допомогою технічних засобів, а також перевірку набутих навичок безпечних методів праці.

Якщо результати перевірки після первинного, повторного чи позапланового інструктажів незадовільні, протягом 10 днів додатково проводять інструктаж і повторну перевірку знань. У разі незадовільних результатів перевірки після цільового інструктажу особу не допускають до виконання робіт (у цьому разі заборонено й повторну перевірку знань).

Як проводити інструктажі з охорони праці під час воєнного стану

Відповідно до ст. 13 Закону про охорону праці інструктажі та навчання проводять у межах обладнання і засобів, які працівнику рекомендував або надав роботодавець та які працівник використовує. Тому, навіть якщо під час воєнного стану працівники виконують свої обов'язки віддалено, це не позбавляє роботодавця від необхідності систематично проводити інструктаж працівника з питань охорони праці й протипожежної безпеки.

Для підтвердження факту проведення інструктажу (навчання) роботодавець і працівник обмінюються відповідними електронними документами.

Трудовий договір про дистанційну роботу за згодою сторін може передбачати альтернативні способи ознайомлення працівників з наказами (розпорядженнями), повідомленнями, іншими документами роботодавця щодо їхніх прав та обов’язків. Сторони у трудовому договорі визначають засоби електронних комунікаційних мереж із накладенням удосконаленого електронного підпису або кваліфікованого електронного підпису (ст. 29 КЗпП).

Особа, яка проводить інструктажі дистанційно, робить про це запис у Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.зміст

Центральна частина статичний блок 2