Особливості проведення повторного інструктажу з охорони праці

UA RU
Автор
перший заступник генерального директора з наукової роботи Національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці, експерт з питань охорони праці
Повторний інструктаж з охорони праці: кому проводити, які матеріали використовувати під час занять, як правильно вчинити, якщо працівник перебував у відпустці або хворів у день проведення повторного інструктажу.

Нормативне регулювання

Порядок проведення інструктажів сьогодні регулює Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15; НПАОП 0.00-4.12-05 (далі — Типове положення).

За характером і часом проведення інструктажі з охорони праці поділяються:

 • на вступний;
 • первинний;
 • повторний;
 • позаплановий;
 • цільовий.

Законодавство забороняє допускати до робіт працівників, зокрема посадових осіб, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці.

Як проводити інструктажі під час воєнного стану

Як проводять повторний інструктаж з охорони праці

Повторний інструктаж проводять, щоб працівник повторив і закріпив знання, які здобув під час первинного інструктажу на робочому місці. Під час такого інструктажу працівники можуть почути відповіді на запитання, які виникли в процесі виконання їхніх функціональних обов’язків.

Повторний інструктаж проводять у терміни, які визначають нормативно-правові акти з охорони праці в галузі, або роботодавець. Однак існує певна періодичність: не рідше ніж один раз на три місяці на роботах з підвищеною небезпекою та один раз на шість місяців для решти робіт.

Позаплановий інструктаж не скасовує чергового повторного інструктажу. Відлік йде від дати попереднього повторного інструктажу.

Особливості проведення повторного інструктажу з охорони праці Зверніть увагу! Типовим положенням не заборонено проводити повторний інструктаж раніше зазначеного строку, наприклад, перед запланованою відпусткою працівника, але за умови, що за період відпустки умови виробництва не зміняться.

Повторний інструктаж з охорони праці на робочому місці проводиться за програмами первинного інструктажу на робочому місці, розробленими для кожної професії (посади), у повному обсязі, без скорочень, незалежно від того, чи виконують працівники у цей період передбачені роботи.

Інструктаж складається з теоретичної і практичної частин. Спочатку інструктор проводить лекції-бесіди, під час яких зачитує локальні нормативні акти й інформаційні матеріали з охорони праці та відповідає на запитання.

Повторні інструктажі  можна проводити за допомогою цифрового зв’язку. Законодавство покладає на роботодавця обов’язок під час укладення трудового договору про дистанційну або надомну роботу систематично проводити інструктаж (навчання) працівника з питань охорони праці й протипожежної безпеки в межах використання таким працівником обладнання та засобів, рекомендованих або наданих роботодавцем (ст. 13 Закону про охорону праці).

Тож інструктаж може відбуватися дистанційно, за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема — відеозв’язку. Для того щоб підтвердити проведення інструктажу, роботодавець і працівник обмінюються відповідними електронними документами. Наприклад, це можуть бути матеріали для проведення інструктажу: локальні нормативні акти й інформаційні матеріали, фото- та відеоматеріали тощо.

Хто проводить повторний інструктаж з охорони праці

На мікропідприємствах вступний інструктаж проводить спеціаліст СОП або інший фахівець, який пройшов навчання і перевірку знань із питань охорони праці, відповідно до наказу роботодавця. А первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі — безпосередній керівник робіт або фізична особа, яка використовує найману працю. Зазвичай це ті самі посадовці, які проводили первинний інструктаж на робочому місці.

Іноді для того, щоб роз’яснити окремі питання програми повторного інструктажу, залучають фахівців із інших сфер:

 • особу, відповідальну за електрогосподарство;
 • особу, відповідальну за протипожежний стан підприємства;
 • медичного працівника;
 • юриста;
 • еколога;
 • спеціаліста відділу кадрів та ін.

Особа, яка проводила інструктаж, вносить запис до Журналу реєстрації інструктажів із питань охорони праці на робочому місці про проведення первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів та допуск працівників до роботи. Сторінки журналу реєстрації інструктажів повинні бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою — за її наявності (п. 6.10 Типового положення).

Якщо інструктаж проводився дистанційно в графі «Підпис особи, яку інструктують» потрібно зробити відмітку, наприклад «Інструктаж проведений за допомогою відеозв’язку».

Своєчасність проходження працівником повторного інструктажу та правильність ведення журналу реєстрації інструктажу контролює інженер з охорони праці.

Особливості проведення повторного інструктажу з охорони праці Як проводити повторні інструктажі за допомогою цифрового зв’язку 

Які працівники мають проходити повторний інструктаж

Повторний інструктаж проходять на робочому місці окремі працівники або група працівників, які виконують однотипні роботи.

Підставою для проведення повторного інструктажу є розпорядження (вказівка) головного інженера підприємства, керівника структурного підрозділу або розпорядження (вказівка) інженера з охорони праці.

Для працівників, які перебувають у відрядженні, відпустці, тимчасово непрацездатні тощо, повторний інструктаж проводять упродовж двох днів після того, як вони вийшли на роботу.

Хто не проходить повторний інструктаж

Деяким категоріям працівників не потрібно проводити повторний інструктаж з охорони праці на підприємстві. Перелік професій та посад таких працівників затверджує роботодавець. Так, згідно з п. 6.11 Типового положення, якщо виробнича діяльність працівника не пов’язана безпосередньо з обслуговуванням об’єктів, машин, механізмів, устаткування, застосуванням приладів та інструментів, збереженням або переробкою сировини, матеріалів тощо, проведення повторного інструктажу не вимагається. До таких працівників належать, передусім, інженерно-технічні працівники підприємства.

Повторний інструктаж проводять, коли на робочих місцях перебуває максимальна кількість працівників. Якщо під час проведення інструктажу працівник хворів або був у відрядженні, в якості повторного інструктажу може бути зарахований позаплановий інструктаж. Його можна провести після виходу працівника на роботу.

Дізнайтеся більше про Інформаційні ресурси з охорони праці_Система

Дізнайтеся більше про Інформаційні ресурси з охорони праці_Система

Перейти до відео

Як діяти, якщо працівник показав незадовільні результати

Після завершення повторного інструктажу особа, яка його проводила, перевіряє усно або за допомогою технічних засобів, як працівники засвоїли знання і навички безпечних методів роботи. Працівника, вважають таким, що пройшов повторний інструктаж та допускають до самостійної роботи, якщо він:

 • прослухав і проглянув у повному обсязі теоретичну та практичну частини;
 • відповів на запитання інструктора;
 • показав навички і прийоми безпечного виконання робіт;
 • не має запитань за програмою.

У разі незадовільних результатів перевірки знань, умінь і навичок щодо безпечного виконання робіт після первинного, повторного чи позапланового інструктажів протягом 10 днів додатково проводять інструктаж і повторну перевірку знань.

Для того, щоб працівники належним чином підготувалися до наступної перевірки знань, їм видають локальні нормативні акти й інформаційні матеріали за програмою інструктажу для самостійної підготовки.

Заборонено допускати до самостійної роботи працівника, який показав незадовільні результати перевірки знань.

Працівників, які не пройшли повторного інструктажу або показали незадовільні результати перевірки знань, відсторонюють від роботи. Протягом 10 днів для них проводять додатковий інструктаж і перевірку знань.


зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді