Позаплановий інструктаж з охорони праці

UA RU
Автор
перший заступник генерального директора з наукової роботи Національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці, експерт з питань охорони праці
В яких випадках з працівниками потрібно проводити позаплановий інструктаж з охорони праці та хто має право вимагати його проведення? З яких частин складається позаплановий інструктаж? Що буде, якщо працівник не пройде його? Відповіді — далі.

Працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи мають проходити за рахунок роботодавця інструктаж, навчання з питань охорони праці, з надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі аварії. Підстава — стаття 18 Закону про охорону праці.

Навчання з питань ОП спрямоване на отримання знань, необхідних для безпечного ведення робіт у цілому. Його організовують з урахуванням специфіки виробництва та вимог актів, що діють у межах підприємства.

Як проводити інструктажі працівникам на віддалених об’єктах

Нормативне регулювання

Порядок проведення інструктажів з питань охорони праці урегульовано в Типовому положенні про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, що затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15 (далі — Типове положення).

Законодавство забороняє допускати до робіт працівників, зокрема посадових осіб, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці. Відповідальність за організацію і проведення інструктажів несе роботодавець.

За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий. Як організувати інструктажі, визначає розділ 6 Типового положення.

Обсяг, зміст, тривалість позапланового інструктажу і перелік працівників, яким необхідно провести цей інструктаж, визначають у кожному окремому випадку залежно від причин, що викликали необхідність його проведення.

Коли проводять позаплановий інструктаж з охорони праці

Позаплановий інструктаж з охорони праці проводиться одночасно усім працівникам однієї професії, посади або працівникам, на яких поширюється тема позапланового інструктажу. Його проводять на робочому місці або в кабінеті охорони праці (за наявності).

Позаплановий інструктаж проводять з працівниками у таких випадках:

  • щоб ознайомити їх із новими локальними нормативно-правовими актами з охорони праці або з внесеними змінами і доповненнями до них;
  • якщо змінився технологічний процес, замінили або модернізували устаткування, прилади й інструменти, сировину, матеріали;
  • якщо вони порушили вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, що призвело до травм, аварій, пожеж тощо;
  • при перерві у роботі понад 30 днів — для робіт підвищеної небезпеки, понад 60 днів — для решти робіт.

Позаплановий інструктаж не скасовує чергового повторного інструктажу.

Леонід Шевчук викладач охорони праці навчально-курсового комбінату «Професіонал-Фаст», Фастів
Пригадаєте, які бувають види інструктажів, хто та як їх проводить. Зорієнтуєтеся, які документи оформити на підприємстві. Розумітимете, як діяти, якщо працівник показав незадовільні результати перевірки знань

Хто проводить позаплановий інструктаж

Позаплановий інструктаж проводить безпосередній керівник робіт (начальник структурного підрозділу, майстер) або фізична особа, яка використовує найману працю. Підстава — пункт 6.8 Типового положення. Якщо безпосередній керівник робіт відсутній, провести позаплановий інструктаж працівникам має особа, яка виконує його обов’язки. 

Інженер з охорони праці не може провести позаплановий інструктаж. Він не є керівником підрозділу та не має підлеглих. 

Для того, щоб висвітлити окремі питання програми позапланового інструктажу, можна залучати фахівців: 

  • особу, відповідальну за електрогосподарство;

  • особу, відповідальну за протипожежний стан підприємства;

  • інженера з охорони праці;

  • медичного працівника. 

Працівникам, які перебувають у відрядженні, відпустці, тимчасово непрацездатні, позаплановий інструктаж проводять відразу після виходу на роботу, перед початком робіт. 

Після того, як відповідальна особа провела інструктаж, вона перевіряє у працівників знання та навички безпечних методів роботи.

Нюанси проведення позапланового інструктажу з охорони праці  Дізнайтеся, чи можна проводити повторні інструктажі за допомогою цифрового зв’язку

Як проводять позаплановий інструктаж

Позаплановий інструктаж проводять за окремими інструкціями з охорони праці. До інструкцій вносять зміни і/чи доповнення у зв’язку з аваріями, пожежами, нещасними випадками, забрудненням довкілля тощо. Обсяг і зміст позапланового інструктажу визначаються в кожному окремому випадку залежно від причин і обставин, що спричинили потребу його проведення. 

Позаплановий інструктаж складається з теоретичної і практичної частин. Під час теоретичної проводять лекції-бесіди. Працівнику зачитують локальні нормативні акти й інформаційні матеріали, а також він відповідає на запитання. Перед тим, як проведуть позаплановий інструктаж, працівник може самостійно до нього підготуватися — переглянути відеоматеріали, схеми, плакати, вивчити локальні нормативні акти.

Під час практичної частини працівнику показують безпечні прийоми, як виконати роботу на його чи на аналогічному робочому місці. При цьому рекомендовано використовувати схеми структурних підрозділів, схеми евакуації у разі пожежі, плакати, навчальні посібники, відеоматеріали тощо.

Позаплановий інструктаж потрібно провести до початку роботи в тих умовах, що змінилися.   

thumbnail_pw_web2407.jpg

Результати позапланового інструктажу

Працівника, який пройшов позаплановий інструктаж допускають до самостійної роботи. 

Після цього безпосередній керівник робіт має зробити відповідні записи у журналі реєстрації інструктажу з охорони праці на робочому місці. Важливо не забути вказати причину його проведення.

Після цього інструктор має зробити відповідні записи у журналі реєстрації інструктажу з охорони праці або протоколі. Важливо не забути вказати причину його проведення.

Нюанси проведення позапланового інструктажу з охорони праці Обов’язки контролювати, щоб працівник своєчасно пройшов позаплановий інструктаж і як ведуть журнал реєстрації інструктажів, покладають на інженера з охорони праці.

При незадовільних результатах перевірки знань, умінь і навичок щодо безпечного виконання робіт після первинного, повторного чи позапланового інструктажів протягом 10 днів додатково проводяться інструктаж і повторна перевірка знань. Підстава — абзац 2 пункту 6.9 Типового положення. 

Практичні ситуації

На підприємстві було звільнено начальника відділу кадрів, а потім поновлено на посаді за рішенням суду. Чи необхідно у цій ситуації проводити із поновленим працівником позаплановий інструктаж з охорони праці?

Рішення суду надає право працівнику вимагати виплати за рахунок роботодавця середнього заробітку за період неправомірного звільнення або відсторонення. Якщо працівник був відсторонений за постановою органів прокуратури, то винесення виправдувального вироку дає право працівнику вимагати виплати середнього заробітку за рахунок місцевого бюджету згідно зі ст. 4 закону «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду» від 01.12.1994 № 266/94-ВР.

Таким чином, вважається, що у поновленого на посаді працівника перерви у роботі немає, і вимога щодо проведення з ним позапланового інструктажу не є правомірною.

На підприємстві внесли зміни до деяких інструкцій з охорони праці. Відповідно до Типового положення безпосередній керівник робіт має провести для працівників позаплановий інструктаж. Проте ця вимога стосуються працівників, безпосередньо залучених до виконання робіт. Як бути з керівниками структурних підрозділів?

У Положенні про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженому наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9 зазначено, що локальна інструкція з охорони праці набирає чинності з дня її затвердження наказом роботодавця, то й зміни до інструкції також вносяться наказом роботодавця.

Посадові особи ознайомлюються з наказами, які стосуються їхньої функціональної діяльності, в загальному порядку під підпис. Отже, безпосереднього керівника робіт (начальника структурного підрозділу, майстра) достатньо ознайомити з наказом про внесення змін до інструкцій з охорони праці.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді