Цільовий інструктаж з охорони праці

UA RU
Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Коли проводити цільовий інструктаж з охорони праці, хто має його проводити, яку документацію потрібно оформити, як діяти, якщо працівник не пройшов інструктаж? Відповіді — у статті.

Загальна інформація про цільовий інструктаж з охорони праці

Працівники під час прийняття на роботу та протягом роботи мають проходити коштом роботодавця інструктаж із охорони праці.

За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий. У цій статті розповімо про останній з перелічених видів.

Як проводити інструктажі під час воєнного стану

Коли потрібен цільовий інструктаж

Цільовий інструктаж з охорони праці — це ефективний механізм профілактики та недопущення травматизму в умовах виробничої діяльності. В яких випадках проводиться цільовий інструктаж з охорони праці встановлено Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15 (далі — Типове Положення).

Передусім йдеться про ситуації, коли потрібно ознайомити працівників з усіма видами небезпек і ризиків, які можуть виникнути при виконанні робіт. Зазвичай такі роботи не пов’язані з основною діяльністю працівника і ніколи до цього ним не виконувались. Зокрема, його проводять, щоб ознайомити працівника з локальними нормативними актами й інформаційними матеріалами у разі:

  • робіт, на які відповідно до законодавства оформлюють наряд-допуск, наказ або розпорядження;
  • ліквідації аварій, пожеж, стихійного лиха.

Залежно від виду робіт, які виконуватимуть працівники, визначають обсяг і зміст цільового інструктажу. Це може робити інженер з охорони праці, інженер із пожежної безпеки, інженер-енергетик, інженер-еколог тощо.

Цільовий інструктаж з охорони праці доволі часто застосовують, наприклад, в електроенергетиці. Він проводиться як індивідуально з окремим працівником, так і з групою працівників.

Хто проходить цільовий інструктаж

Цільовий інструктаж проходять працівники незалежно від професії і посади, якщо вони працюватимуть за нарядом-допуском, наказом або розпорядженням. Це, зокрема:

  • працівники підприємства, яких прийняли на постійну або тимчасову, сезонну роботу; як на основну роботу, так і як сумісників;
  • котрі заміщають тимчасово відсутніх працівників;
  • працівники інших організацій, які беруть участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємства;
  • студенти й учні, що проходять виробниче навчання або виробничу практику.

Відповідальність за організацію і проведення цільового інструктажа несе роботодавець.

Хто проводить цільовий інструктаж з охорони праці

Цільовий інструктаж проводить безпосередній керівник робіт. Це може бути начальник структурного підрозділу, майстер, виконроб або фізична особа, яка використовує найману працю.

Щоб роз’яснити окремі питання програми інструктажу, можна залучати:

Обов’язки керівника робіт можна покласти на будь-якого інженера, окрім інженера з охорони праці. Законодавство забороняє залучати працівників служби охорони праці до виконання функцій і завдань, не передбачених Законом про охорону праці, пунктом 5.5 Типового положення.

Валерій Бунчук інженер з охорони праці ТОВ «Лайф», Київ
Контроль за станом охорони праці мають здійснювати керівники та відповідальні особи всіх рівнів управління виробництвом. Дізнайтеся, який контроль проводити та підготуйте відповідні документи

Порядок проведення цільового інструктажу з охорони праці

Цільовий інструктаж проводять за наказом (розпорядженням, вказівкою) керівника підприємства або розпорядженням (вказівкою) керівника структурного підрозділу.

Його проводять індивідуально з окремим працівником або з групою працівників безпосередньо перед виконанням робіт або напередодні.

Навчання проводять за програмами або окремими інструкціями з охорони праці, промислової безпеки, пожежної безпеки, електробезпеки, охорони навколишнього середовища.

Зазвичай цільовий інструктаж з охорони праці на підприємстві проводять у формі лекції-бесіди. Особа, яка проводить інструктаж, під час занять зачитує локальні нормативні акти й інформаційні матеріали за програмою та відповідає на запитання.

Працівник може і сам підготуватися до заняття, наприклад, переглянути схеми, плакати, відеоматеріали чи вивчити локальні нормативні акти.

Перевірка знань після цільового інструктажу

Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі завершують перевіркою знань у вигляді усного опитування або за допомогою технічних засобів, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці, особою, яка проводила інструктаж.

Працівника, який відповів на запитання, показав навички безпечних методів праці та не має запитань за програмою, вважають таким, який пройшов цільовий інструктаж і допускають до самостійної роботи.

Якщо працівник не пройшов цільовий інструктаж, його до самостійної роботи не допускають. При цьому повторну перевірку знань проводити заборонено.

Цільовий інструктаж з охорони праці Дізнайтеся також, як проводять інструктажі водіїв колісних транспортних засобів

Де фіксують результати

Проходження працівником інструктажу потрібно зафіксувати в журналі реєстрації інструктажів. При цьому необхідно вказати причину його проведення. Запис про проведення інструктажу роблять у журналі тих структурних підрозділів підприємства, працівники яких братимуть участь у роботах.

Цільовий інструктаж з охорони праці Важливо! У разі виконання робіт, на які оформлюють наряд-допуск, цільовий інструктаж реєструють у цьому наряді-допуску, а в журналі реєстрації інструктажів — не обов’язково.

Запис про передрейсовий (цільовий) інструктаж водіїв КТЗ роблять у журналі реєстрації інструктажів із безпеки руху та фіксують у дорожньому листі штампом «Інструктаж проведено», зазначають час і дату. Дорожній лист підписують особи, які провели інструктаж.

Як провести цільовий інструктаж дистанційно

В умовах війни, коли значна частина працівників працює віддалено, у роботодавців часто виникає питання, як проводити інструктажі з охорони праці дистанційно. На жаль, Типове положення не містить алгоритму дистанційного проведення інструктажів. Щоб не порушити законодавство рекомендуємо роботодавцям скористатися таким порядком дій.

1. Наказом (розпорядженням) встановити електронну форму документів і порядок їх передавання, отримання, оброблення.

2. Створити електронні підписи особи, що проводить інструктаж та осіб, які його отримують.

3. Визначити спосіб зв’язку під час проведення інструктажів.

Щоб уникнути непорозумінь, потрібно вказати у трудовому договорі з працівником способи дистанційного ознайомлення (конкретні програми, платформи) та електронні пошти для обміну електронними документами.

Нагадуємо, інструктажі з охорони праці, зокрема і цільовий інструктаж, можна проводити дистанційно за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, наприклад відеозв’язку.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді