Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями містять вимоги охорони праці під час виконання робіт із застосуванням інструменту та пристроїв. Вони є обов’язковими для роботодавців та працівників, які виконують відповідні роботи.

наказ про зазтвердження Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями

Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями затверджені наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.12.2013 № 966 (далі — Правила) та зберігають свою чинність у 2020 році. Вони поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності, організаційно-правової форми та виду діяльності. Зі статті ви дізнаєтеся, які основні вимоги охорони праці під час виконання робіт із застосуванням інструменту та пристроїв встановлено цими Правилами.

Тест на тему: «Безпечна експлуатація електричного ручного інструмента»

Вимоги до роботодавця щодо забезпечення охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями

Роботодавець зобов’язаний забезпечити безпечні та нешкідливі умови праці. Зокрема, згідно з Правилами, він повинен:

 • організувати проведення медоглядів працівників певних категорій під час прийняття на роботу (попередній) та протягом трудової діяльності (періодичні);
 • регулярно проводити навчання і перевірку знань з питань охорони праці посадових осіб та працівників відповідно до вимог законодавства;
 • забезпечити працівників необхідними засобами індивідуального захисту;
 • встановити на підприємстві знаки безпеки для позначення небезпечних зон;
 • організувати розслідування нещасних випадків та профзахворювань відповідно до визначеного законодавством порядку.

Також роботодавець повинен слідкувати за тим, щоб рівні небезпечних і шкідливих виробничих чинників у виробничих приміщеннях та на робочих місцях не перевищували норми, передбачені у законодавстві.

Вимоги охорони праці під час виконання робіт з обробки металу та деревини на верстатах

До загальних вимог охорони праці, які регламентують безпечне виконання робіт з обробки металу та деревини на верстатах, належать такі:

 • конструкція металообробних та деревообробних верстатів повинна відповідати чинним вимогам державних стандартів;
 • місця для підключення до електричної мережі переносних електроприймачів струму повинні мати написи із вказівкою напруги мережі та виду струму;
 • струмовідні частини обладнання повинні ізолюватися або огороджуватися. Металеві частини обладнання, які можуть внаслідок пошкодження ізоляції потрапити під напругу, повинні бути заземлені (занулені);
 • штепсельні розетки та вилки повинні відповідати напрузі мережі;
 • під час проведення ремонту обладнання та заміни робочих органів верстати повинні бути вимкнені, знеструмлені, вентилі подавання до них мастила, пари, повітря, води — перекриті;
 • стаціонарні верстати повинні бути встановлені на міцних фундаментах або підмурках, вивірені, надійно закріплені та пофарбовані, а також повинні бути пофарбовані внутрішні поверхні дверцят, що закривають рухомі елементи верстатів;
 • передачі, розміщені поза корпусами верстатів, повинні мати огородження, обладнане пристроями для зручного та безпечного відкривання, знімання, переміщування та встановлення;
 • верстати повинні бути обладнані захисними пристроями, зблокованими з пуском верстата. Захисні пристрої не повинні обмежувати технологічні можливості верстата і викликати незручності під час виконання робіт, прибирання, налагоджування та призводити у разі відкривання їх до забруднення мастильно-охолоджувальною рідиною. Захисні пристрої повинні бути надійно закріплені;
 • під час виконання робіт на верстатах робоче місце повинно бути в чистоті;
 • робоча частина різальних інструментів деревообробних верстатів повинна бути закрита автоматичним огородженням. Якщо конструкцією деревообробного верстата не передбачено повне огородження різального інструменту, дозволяється огороджувати тільки його неробочу частину.

Заборонено!

 • виконувати роботи на несправних верстатах, а також на верстатах з несправними або незакріпленими огородженнями;
 • застосовувати у виробничих приміщеннях рубильники відкритого типу або рубильники з проріззю у кожухах для рукоятки або ножів;
 • прибирати стружку руками.

Як діяти при ураженні електричним струмом

Вимоги охорони праці під час виконання робіт із застосуванням інструменту

Пристосування, що застосовуються для установлювання інструменту, повинні забезпечувати співвісність інструменту зі шпинделем верстата, затиснення сегментів по довжині, не меншій за його висоту, та надійність закріплення інструменту.

Абразивний і ельборовий інструменти, елементи їх закріплення повинні бути огороджені та закріплені на верстаті захисними кожухами.

На верстатах та пристроях, призначених для обточування шліфувальних кругів, необхідно установлювати захисні пристосування для запобігання потраплянню на працівників частин цього круга у випадку його розриву.

Під час виконання робіт із застосуванням ручного шліфувального та переносного маятникового інструменту, а також на обдирних та відрізних верстатах з ручним подаванням заготовок робоча швидкість шліфувального круга повинна бути не більше 80 м/с.

Доступні для доторкання металеві деталі електроінструменту класу І, які можуть потрапити під напругу в разі пошкодження ізоляції, повинні бути з’єднані із заземлювальним затискачем.

Електроінструменти класів II і III не підлягають заземленню.

Заземлення корпусу електроінструменту необхідно виконувати за допомогою спеціальної жили кабелю живлення, яка не повинна одночасно бути провідником робочого струму.

Не дозволяється використовувати для заземлення корпусу електроінструменту нульовий робочий провід.

Перед початком робіт працівники зобов’язані переконатись у справності світильників (ламп, патронів, штепсельних вилок, проводів тощо). Заміну несправних частин світильника (електроламп, проводів або трансформатора) необхідно здійснювати після від’єднання його від електричної мережі.

Пневматичний інструмент незалежно від умов його роботи та справності необхідно періодично, але не рідше 1 разу на 6 місяців, розбирати, промивати, змащувати, роторні лопатки — заправляти, а виявлені під час огляду пошкодження або спрацьовані частини — замінювати новими. Після складання інструменту необхідно проводити регулювання частоти обертання шпинделя на відповідність паспортним даним, а також протягом 5 хв. перевіряти його роботу на холостому ходу.

Вимоги охорони праці під час виконання робіт із застосуванням вантажопідіймальних машин

Загальні вимоги охорони праці до виконання вантажопідіймальних робіт передбачають:

 • експлуатація інструментів та пристроїв повинна виконуватися відповідно да правил та інструкцій, які визначені законодавством;
 • під час робіт на висоті, робіт із застосуванням драбин, риштувань, помостів, монтерських кігтів та лазів необхідно дотримуватись вимог чинного законодавства;
 • у місці роботи вантажопідіймальної машини повинен бути забезпечений простір, необхідний для огляду робочої зони та для маневрування;
 • подавати електричну напругу на вантажопідіймальну машину від зовнішньої електричної мережі необхідно за допомогою ввідного пристрою, обладнаного ручним та дистанційним керуванням для знімання напруги.

Під час виконання робіт із застосуванням вантажопідіймальних машин, вантажозахоплювальних органів та пристроїв заборонено:

 • залишати вантаж у підвішеному положенні, а також піднімати та переміщувати працівників вантажопідіймальними машинами, які для цього не призначені;
 • відтягувати вантаж під час його піднімання, переміщування та опускання, вирівнювати його власною вагою працівника, який виконує роботу, а також направляти канат руками під час намотування його на барабан;
 • під час роботи вантажопідіймального механізму звільняти за його допомогою затиснені вантажем стропи, канати або ланцюги, а також працювати при відмові або пошкодженні приладів безпеки та гальм вантажопідіймальної машини;
 • виконувати вантажопідіймальними машинами такі роботи: піднімати примерзлі, засипані або затиснені вантажі; піднімати вантажі при похилому положенні поліспаста, у якого верхній блок має жорстке закріплення; виконувати одночасно піднімання або опускання двох вантажів, розташованих близько один від одного;
 • стропувати вантаж, що піднімають, за виступи, штурвали, штуцери та інші пристрої, які не розраховані для його піднімання.

Крім того, не допускається виконувати вантажопідіймальними машинами такі роботи: піднімати примерзлі, засипані або затиснені вантажі, піднімати вантажі при похилому положенні поліспаста, у якого верхній блок має жорстке закріплення та виконувати одночасно піднімання або опускання двох вантажів, розташованих близько один від одного.

Кабмін дозволив приймати на роботу під час карантину без попереднього медогляду
Георгій Лесенкоексперт з охорони праці, Київ
Єдиний дієвий спосіб захиститися від підступного коронавірусу — це профілактика. Ми підготували для вас зразки документів, необхідних для організації профілактичних заходів.

Вимоги охорони праці під час виконання зварювальних та вогневих робіт

Перед початком виконання вогневих робіт слід дотримуватися таких вимог охорони праці:

 • розпочинати роботи тільки після вжиття пожежозахисних заходів;
 • перед початком виконання робіт у ємності кожну з них необхідно провентилювати відповідним чином;
 • перед початком зварювання ємність (резервуар, бак тощо), в якій містились рідке пальне, легкозаймисті або горючі рідини, кислоти, гази тощо, необхідно від’єднати від трубопроводів, заглушити, а потім очистити, промити гарячою водою з каустичною содою, пропарити, просушити і провентилювати. Після цього ємність необхідно перевірити для підтвердження відсутності небезпечної концентрації шкідливих речовин;
 • перед початком виконання зварювальних робіт у підземній споруді в ній необхідно перевірити вміст імовірних шкідливих речовин, вибухонебезпечних концентрацій газів, пари легкозаймистих та горючих речовин. У разі виявлення газу в робочій зоні її зону необхідно провітрити.

Вимоги при виконанні вогневих робіт:

 • зварювання всередині барабанів котлів та інших резервуарів, а також у підземних спорудах повинно виконуватись за умов: відкритих лазів, люків, пробок; дії припливно-витяжної вентиляції, що забезпечує допустимі концентрації вмісту шкідливих речовин та достатній вміст кисню.
 • виконання зварювальних робіт всередині барабанів котлів та інших резервуарів, а також всередині підземних споруд необхідно здійснювати не менше ніж 3-м працівникам (виконавець, дублер та спостерігач). Працівник, який перебуває всередині резервуара або газонебезпечної підземної споруди, а також дублер та спостерігач повинні бути забезпечені рятувальним лямочним поясом із страхувальним канатом.
 • при зварювання металоконструкцій масою більше 15 кг стаціонарні робочі місця повинні бути обладнані збірними стендами та засобами механізації. При зварювання дрібних та малогабаритних (масою до 15 кг) виробів – столами зварників;
 • розпочинати виконання зварювальних робіт з риштувань, помосту та колисок дозволяється тільки після вжиття протипожежних заходів.

Забороняється під час виконання вогневих робіт:

 • одночасне виконання електрозварювальних та газополуменевих робіт всередині барабанів котлів та резервуарів.
 • виконувати зварювальні та вогневі роботи на посудинах, апаратах, трубопроводах, комунікаціях тощо, наповнених горючими або шкідливими речовинами, а також у випадку, коли вони перебувають під тиском негорючих рідин, газів, пари і повітря або під напругою.
 • виконання зварювальних робіт з приставних переносних драбин.
 • спускатись у підземні споруди і резервуари для відбирання проб повітря.
 • виконувати роботи в підземній споруді за наявності в ній шкідливих речовин.
 • застосовувати та зберігати бензин, гас, ацетон та інші легкозаймисті матеріали у місцях виконання вогневих робіт.
 • застосовувати для попереднього знежирювання поверхонь під зварювання та наплавлення гас, бензин, ацетон та інші горючі та легкозаймисті речовини, а також трихлоретилен, дихлоретан та інші хлорпохідні вуглеводні.
 • на обладнанні, розміщеному в одному приміщенні, виконувати одночасно зварювальні та лакофарбувальні роботи.
 • застосовувати пояси без наплічних ременів.

Зверніть увагу!

Наведений перелік вимог не є вичерпним. Для забезпечення безпечного виконання робіт із інструментами та пристроями необхідно ознайомитися зі змістом Правил та інших нормативно-правових актів, що регламентують виконання відповідних робіт. Чинний текст Правил ви можете скачати на початку статті.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді