Дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Як отримати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки у 2023 році? Як продовжити чи переоформити дозвіл? Детальніше про порядок видачі дозволів — у статті.

Організовуємо роботи підвищеної небезпеки під час воєнного стану

Бланки документів для отримання дозволу

Однією з найважливіших соціальних функцій держави є збереження життя і здоров’я населення країни та захист навколишнього середовища від результатів масового виробництва. У зв’язку з цим, певні види підприємницької діяльності, що мають високий вплив на екологічну або суспільну безпеку населення, підлягають посиленому контролю з боку уповноважених державних органів. Фізичні або юридичні особи, які бажають здійснювати діяльність, що може становити підвищену небезпеку, повинні узгодити з державою своє право на провадження такої діяльності шляхом отримання відповідних дозволів.

Нормативне регулювання

Дозволи на роботи підвищеної небезпеки підприємства отримують відповідно до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ від 26.10.2011 № 1107 (далі — Порядок № 1107).

Дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки Постановою КМУ від 20.12. 2022 № 1414 внесено зміни до Порядку, зокрема оновлено форму:

 • дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатацію (застосовування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки;
 • заяви на одержання такого дозволу;
 • заяви на продовження строку дії дозволу.

Також Порядок № 1107 доповнено додатком 9 «Заява на переоформлення дозволу».

Крім того, Кабмін установив, що з 1 січня 2023 року підписання дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а також продовження строку їх дії здійснюється шляхом накладення електронних підписів, що базуються на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки

Законодавством передбачено, що виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатація (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки здійснюється шляхом надання дозволу, зокрема:

 • роботодавцеві — на виконання робіт підвищеної небезпеки, що зазначені у групі А переліку видів робіт підвищеної небезпеки, наведеному у Додатку 2 до Порядку № 1107, або на експлуатацію машин, механізмів, устатковання машин і обладнання підвищеної небезпеки, що зазначені у групі А переліку машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабміну від 03.02.2021 № 77 (далі — Перелік № 77);
 • виробникові або постачальникові машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки — на застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені у групі А Переліку № 77, якщо інша форма оцінки його відповідності, яка є обов’язковою вимогою до нього, не встановлена технічними регламентами.

У переліку видів робіт підвищеної небезпеки з Порядку № 1107 види робіт поділені на дві групи: група А — 30 позицій, група Б — 24 позиції. Роботи, які виконуються на підставі дозволу, належать до групи А. Це, зокрема:

 • газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних та/або пожежонебезпечних зонах.
 • підземні гірничі роботи на шахтах, підземні роботи на шахтах та рудниках та відкриті гірничі роботи.
 • технічний огляд, випробування, експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.
 • виробництво піротехнічних виробів.
 • роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах тощо).
 • земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою.
 • роботи в діючих електроустановках і на кабельних лініях напругою понад 1000 В, в зонах дії струму високої частоти та інші.

До групи Б належать види робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.

Чим відрізняються Переліки робіт підвищеної небезпеки, затверджені різними актами

Які документи необхідно подати для отримання дозволу

Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки видається територіальним органом Держпраці за місцем державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи — підприємця.

Для одержання дозволу роботодавець, виробник або постачальник подає особисто, через Портал електронних сервісів Мінекономіки, уповноважену ним особу або надсилає поштою до територіального органу Держпраці чи адміністратора центру надання адміністративних послуг у паперовій формі або в електронній формі через Портал електронних сервісів Мінекономіки, Єдиний державний веб-портал електронних послуг, у тому числі через Портал електронних сервісів Мінекономіки, інтегровану з ним інформаційну систему Держпраці, заяву за відповідною формою.

До заяви на виконання робіт підвищеної небезпеки, експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки додається висновок експертизи щодо стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання під час виконання робіт чи під час експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

До заяви на застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки надається висновок експертизи щодо відповідності машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

Дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки Скачайте готовий зразок Плану роботи СОП на І квартал — 2023

Терміни надання дозволів та строки їх дії

Строк видачі дозволу чи повідомлення роботодавця, виробника або постачальника про відмову в його видачі, продовження строку його дії становить 10 робочих днів з дня отримання передбачених законодавством документів.

Роботодавець, який отримав дозвіл і має намір виконувати роботи та/або експлуатувати (застосовувати) машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки (у тому числі відокремленим підрозділом), повинен повідомити письмово або засобами електронного зв’язку про це територіальний орган Держпраці за місцем виконання таких робіт та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання не пізніше ніж за десять робочих днів до початку їх виконання та/або експлуатації (застосування) з наданням копії дозволу.

Якщо територіальний орган Держпраці не подовжив строк дії дозволу, суб’єкт господарювання втрачає право на виконання заявлених робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

У разі, коли під час строку дії дозволу роботодавцем не порушено його умов, строк дії такого дозволу продовжується на наступні п’ять років на підставі заяви роботодавця та оригіналу дозволу.

Дозвіл на застосування машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки надається безстроково.

Якщо під час строку дії дозволу роботодавцем порушено його умови, зокрема не дотримано вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки чи допущено виникнення аварій та/або пов’язаних з виробництвом нещасних випадків під час виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, зазначених у дозволі, строк дії такого дозволу продовжується на підставі зазначеної заяви, оригіналу дозволу і нового позитивного висновку експертизи щодо додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання зазначених у дозволі робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

Порядок № 1107 забороняє вимагати для одержання дозволу документи, не передбачені законом. Документи дозвільного характеру видаються на безоплатній основі.

Робота у вихідні та святкові дні
Валерій Бунчукінженер з охорони праці ТОВ «Лайф», Київ
Контроль за станом охорони мають здійснювати керівники та відповідальні особи всіх рівнів управління виробництвом. Допоможуть його належним чином організувати п’ять унікальних додатків, які розробив фахівець у сфері охорони праці Вам у поміч

Переоформлення документа дозвільного характеру

Підставою для переоформлення документа дозвільного характеру є:

 • зміна найменування суб′єкта господарювання — юридичної особи або прізвища, імені та по батькові фізичної особи — підприємця;
 • зміна місцезнаходження суб′єкта господарювання.

Переоформлення дозволу чи повідомлення роботодавця, виробника або постачальника про відмову в його переоформленні здійснюється територіальним органом Держпраці за місцем державної реєстрації роботодавця.

Заява про переоформлення дозволу та оригінал дозволу подаються через центри надання адміністративних послуг у паперовій формі або в електронній формі через Портал електронних сервісів Мінекономіки, Єдиний державний вебпортал електронних послуг, у тому числі через інтегровану з ним інформаційну систему Держпраці.

Анулювання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки

Орган, що видав дозвіл, може анулювати його у випадках, передбачених ст. 21 Закону про охорону праці. Підставою для цього може бути:

 • заява роботодавця або уповноваженої ним особи про анулювання дозволу;
 • припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація) або підприємницької діяльності фізичною особою — підприємцем;
 • виявлення у поданих роботодавцем документах недостовірних відомостей щодо виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатації (застосування) устаткування підвищеної небезпеки, на які видано дозвіл;
 • повторне порушення вимог законодавства про охорону праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатації (застосування) устаткування підвищеної небезпеки, на які видано дозвіл;
 • виникнення аварії, вибуху, пожежі, нещасного випадку, якщо в акті розслідування встановлено, що причиною такої події стало недодержання вимог законодавства про охорону праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатації (застосування) устаткування підвищеної небезпеки, на які видано дозвіл;
 • створення перешкод під час проведення посадовими особами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, або його територіального органу перевірки додержання вимог законодавства про охорону праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатації (застосування) устаткування підвищеної небезпеки, на які видано дозвіл.

Про анулювання дозволу роботодавцю повідомляють у письмовій формі із зазначенням підстав щодо анулювання цього дозволу протягом п’яти днів з дня прийняття рішення органом, який видав дозвіл.

Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про його анулювання.

Роботодавець, виробник або постачальник повинен протягом десяти робочих днів після одержання повідомлення про анулювання дозволу подати оригінал такого дозволу або його дублікат до органу, що видав дозвіл, особисто чи надіслати рекомендованим листом з описом вкладення.

Зазначений орган робить на оригіналі дозволу або його дублікаті позначку про анулювання дозволу, вносить відповідну інформацію до реєстру дозволів та повертає протягом трьох робочих днів оригінал дозволу або його дублікат роботодавцеві, виробникові або постачальникові.

Новий дозвіл можна отримати відповідно до вимог Порядку № 1107.

Робота на відкритих територіях узимку: як убезпечити працівників

Як уникнути помилок при оформленні дозволу

Щоб уникнути непорозумінь під час оформлення дозволів, зверніть увагу на найбільш поширені недоліки в документації за даними Держпраці.

Недоліки в заяві на отримання дозволів:

 • подана заява не відповідає формі, наведеній у додатку 4 до Порядку № 1107;
 • заява отримана не від роботодавця згідно з визначенням цього поняття, наведеному в статті 1 Закону «Про охорону праці»;
 • перелік на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки не відповідає переліку, зазначеному у висновку експертизи;
 • найменування машин, механізмів та устатковання підвищеної небезпеки не відповідає найменуванню, наведеному в Переліку № 77;
 • не зазначено, яке саме устатковання напругою понад 1000 В (електричне устатковання електричних станцій та мереж, технологічне електрообладнання) підприємство випробуватиме.

Недоліки у висновках експертизи:

 • висновки надходять без захисту сторінок;
 • висновки розробляють експертні організації, в яких у сфері акредитації органу з інспектування не зазначено види робіт і перелік машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, на які розробляють висновки експертизи.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді