Порядок продовження строку дії дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки

Автор

Лідньов Анатолій

юрист-практик, експерт з питань охорони праці
У статті ви знайдете відповіді на питання про порядок отримання та продовження строку дії дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Фізичні або юридичні особи, які мають намір здійснювати діяльність, що може становити підвищену небезпеку, повинні узгодити з державою своє право на провадження такої діяльності шляхом отримання відповідних дозволів. Обов’язковість отримання таких дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки передбачена ст. 21 Закону України «Про охорону праці».

Як контролювати стан охорони праці на підприємстві: п’ять додатків у поміч

Дозвіл видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці на безоплатній основі на підставі висновку експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання.

Таку експертизу мають проводити експертно-технічні центри, які належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, або незалежні експертні організації, які забезпечують науково-технічну підтримку державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці.

Залежно від сфери застосування строк дії дозволу становить:

  • на виконання робіт або на експлуатацію машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки — 5 років (з подальшим його продовженням);
  • на застосування машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки — безстроково.

Процедура видачі або відмови у видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів встановлена у Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженому постановою КМУ від 26.10.2011 № 1107, з наступними змінами (далі — Порядок № 1107).

Пунктом 15 Порядку № 1107 регламентовано, що строк дії дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки становить 5 років, а також зазначено, що продовжити його може територіальний орган Держпраці за місцем державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця.

У разі коли під час строку дії дозволу роботодавцем не порушено його умов, строк дії такого дозволу продовжується на наступні п’ять років на підставі заяви роботодавця, поданої не пізніше десяти робочих днів до закінчення дії дозволу, за відповідною формою, та оригіналу дозволу.

Якщо під час строку дії дозволу роботодавцем порушено його умови, зокрема не дотримано вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки чи допущено виникнення аварій та/або пов’язаних з виробництвом нещасних випадків під час виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, зазначених у дозволі, строк дії такого дозволу продовжується на підставі заяви, оригіналу дозволу і нового позитивного висновку експертизи щодо стану охорони праці та безпеки промислового виробництва під час виконання зазначених у дозволі робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

В установленому порядку Держпраці та її територіальні органи ведуть реєстр дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки або на експлуатацію машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки, узагальнюють інформацію про видані та анульовані дозволи, оприлюднюють її у засобах масової інформації і на власному веб-сайті та вносять відповідні відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.

Варто також зазначити, що КМУ постановою від 03.02.2021 № 77 затвердив новий перелік машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, виклав у новій редакції перелік видів робіт підвищеної небезпеки та вніс інші зміни, які набрали чинності з 10.03.2021.

Центральна частина статичний блок 2